חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הדו"חות והעשייה במבצע מצה
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1183 - כל המדורים ברצף
הביטול פותח 'חלון' לתשובה
זמן סגולה לגאולה
הדו"חות והעשייה במבצע מצה
פרשת ויקהל-פקודי
הלכות ומנהגי חב"ד

המכתבים הכלליים הופצו ונלמדו ברבים, שרים, חברי-כנסת ואישי ציבור אחרים זכו במצות 'שמורה', בחול-המועד יצאו אוטובוסים להנחת יסודות בקריית חב"ד בצפת, ה'תמימים' שכרו רכב ועשו 'שטורעם', ובנות חב"ד יצאו לפעילות הסברה בנושא 'מבצע נש"ק' * הצצה מרתקת לפעילות שנעשתה על-ידי צעירי אגודת חב"ד סניף ירושלים במהלך חודש ניסן תשל"ה

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

בב' ניסן ה'תשי"ד שיגרה מזכירוּת הרבי מכתב מטעמה, שהוקלד על גבי 'בלאנק' המכתבים של הרבי. וכך נפתח המכתב:

"שלום וברכה! בזה הננו שולחים לכם קטע משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א שבת מברכים החדש ניסן, תשי"ד.

"בטח תפרסמוהו באופן המתאים.

"בברכת חג הפסח כשר ושמח.

מזכירות".

בשיחה הציע-תיקן הרבי להשתדל, ובפרט רבנים שוחטים וכל העוסקים בצרכי-ציבור, לשלוח לחג הפסח למכיריהם – על-כל-פנים לסדרים – מצות עגולות אפויות-יד, ושיהיו אלה מצות "שמורה" דווקא.  כמו כן, במקומות שעורכים שם סדרי-פסח ציבוריים (כגון בתי מלון וכדומה), ידאגו לכך עורכי הסדרים.

ועל-ידי-זה תתקיים מצות אכילת מצה – אצל מאות ואולי אלפי יהודים – כדבעי למהוי, ובהידור.

מאז הפך 'מבצע מצה' ללחם חוק של חסידי חב"ד בכל מקום, והוא חוסה תחת מטריית מהפכת עשרת המבצעים שהנחיל הרבי לעולם יהודי.

להלן קטעים מתוך דין-וחשבון פנימי הסוקר את פעולות צא"ח סניף ירושלים בתקופה שבין ר"ח ניסן – כ"ו ניסן תשל"ה, לפני ארבעים ושתיים שנים.

מבצע מצות

"כבכל שנה, גם השתא, חולקו – בימים שלפני חג הפסח – מצות לאישי צבור מחוגים שונים בירושלים ע"י פעילי הסניף. כמו כן ניתנו מצות לאישים וגורמים שונים לבקשתם.

"שרים, חברי כנסת, ראש העיר וחברי מועצת העיר, מנהלים [=מנכ"לים] של משרדי הממשלה ומוסדות אחרים, קציני צבא ומשטרה בכירים ועוד אישים חשובים רבים אחרים קבלו כל אחד חבילה ובה 3 מצות, מכ' כללי של כ"ק אד"ש מהשנה שעברה – או משנה זו – דפי הסבר על חג הפסח ועל המבצעים.

"בערב פסח חולקו מאות מצות למשפחות רבות בשכונה – ג. [גבעה] צרפתית. בראש ענין זה עמד הת' ישראל יצחק פרישמן [ז"ל].

"כמו כן חולקו ע"י הסניף מצות לכתובות אשר נתנו לנו ע"י ר' ש.ב. [=שלום בער] וולפא – 'מחנים' וכן ע"י ר' ל. [=ליפא] קורצוויל – נ. הר-חב"ד. במבצעי חלוקת המצות השתתפו י.י. פרישמן, א. רבינוביץ, נ. פרלשטיין, דב הלפרין, י.י. סגל, יעקב בלוי, ש.ח. רייניץ ועוד.

"מצות רבות ניתנו על-ידם לגורמים הבאים לחלוקה לכתובות שלהם או למטרות אחרות כדלהלן:

"מפעל קליטה: 100 מצות נתנו לר' ח. [=העניך] רפפורט [ז"ל] לחלוקה בין עולי רוסי'.

"בית חב"ד: לסדר מרכזי המאורגן בבית חב"ד בעיר העתיקה נתנו לר' ש. נפתליס למעלה מ-60 מצות.

"ק. היובל – הרב רלב"ג [ז"ל]: כמנהגו, קיבל גם השנה הרב י. רלב"ג 27 מצות לחלקם למי אשר הוא רגיל לתת להם.

"בית ספר חב"ד ברזיל: 50 מצות קבל הרב נ. רוט עבור תלמידים מבית ספרו.

"דוד קטרבורסקי – צבא: קציני צבא רבים זכו לקבל חבילה בת 3 מצות ע"י הב' ד. קטרבורסקי אשר קבל מאתנו 18 חבילות של 3 מצות.

"ישיבת תומכי תמימים – לוד: התמים י. גלויברמן קבל 60 מצות לחלקם בי-ם לפי הנחיותיו של הרב א. וולף.

"אוניברסיטה י-ם – י. יעקוביאן: 40 מצות קבל הת' יהודה יעקוביאן לחלוקה בין פרופסורים ומרצים באוניברסיטה בירושלים וכן לסטודנטים.

"אגוד הצאצאים – הרב ש. הלפרין: גם השנה קבל ש. הלפרין 90 מצות לחלקם בין צאצאי האדמו"ר הזקן. ע"י הת' א. ליכטשטיין חולקו עשרות מצות למשפחות בעיר העתיקה.

"בודדים: בעלי משפחות אשר פנו לסניף ובקשו מצות קבלו – מי יותר ומי פחות – לליל הסדר. בין הפונים ירמי' בן משה אשר כבר קבל מהסניף עזרה בענייני דת שונים.

* * *

מבצע מצות

"שני המכתבים כלליים מכ"ק אדמו"ר שליט"א בר"ח ניסן ובי"א ניסן תורגמו ע"י ר' ט. בלוי ללשון הקודש והדפסו ע"י הסניף באלפי עותקים. מירושלים נשלחו שני המכתבים (כל אחד בזמנו) למרכז צא"ח בת"א וכן ל-15 אנשים של צא"ח ברחבי הארץ. כל סניף קיבל חבילה של מכתבים.

"בירושלים הופצו המכתבים, בבתי כנסת חב"ד ברחבי העיר וכן בכותל המערבי, בשידור התועדות י"א ניסן ובדרכים שונים אחרים.

כנס תורה

ביום ראשון, י"ח ניסן, ג' דחוהמ"פ – התקיים בבית הכנסת חב"ד ושכון חב"ד 'כנס תורה' בהשתתפות קהל רב.

"הנחה את הכנס ר' ט. בלוי אשר קרא והסביר את המכ' כללי מי"א ניסן וכן חזר על קטע משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א מי"א ניסן.

"הרה"ח הרה"ג ר' א.צ. כהן, הרב יוסף צבי סגל, הרה"ח ר' ש. שניאורסאהן, הרב פ.ל. הראל והרב א.ל. כהן, השתתפו באמירת פלפולי דאורייתא".

נסיעה לצפת – חוהמ"פ

הקטע הבא בדו"ח עוסק בטקס גמר היסודות לבניין קריית חב"ד בצפת, שהתקיים ביום שני ד' דחול-המועד פסח באותה שנה (ראה 'יסודתה והתפתחותה של קרית חב"ד בצפת' עמ' 106): "להנחת היסודות לשכון חב"ד בצפת, אורגנה ע"י הסניף נסיעה מיוחדת. אוטובוס מלא מאנ"ש דירושלים נסעו והשתתפו בטקס שהתקיים ביום ב' ד' דחוהמ"פ".

טנקים בחוהמ"פ

לאור דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בליל בדיקת חמץ, תוגברו ה'טנקים' בימי חוהמ"פ.

"1. ביום ששי א' דחוהמ"פ – ערב שבת, יצאו שני טנקים (ברכב שכור) של תמימים, האחד בראשות הת' שלמה סגל והשני בראשות הת' מ.מ. וולפא, לרחובות ירושלים עם רמקולים ועשו "שטורעם" בענין הדלקת הנרות (הגיעו כבר מכתבים מתוצאות פעולות אלה).

"כן יצאו בנות התיכון 'בית חנה' והן: רחל אולידורט, בתי' ויספיש, חוה לידר ושרה רבינוביץ במכוניתו של ר' מרדכי אולידורט ג"כ עם רמקול ועסקו בענין הדלקת הנרות.

"2. ביום ראשון ג' דחוהמ"פ יצאו שני "טנקים" כנ"ל לרחובות העיר.

"3. ביום שלישי ערב שביעי של פסח יצאו ג"כ 2 טנקים" כנ"ל – של תמימים.

"4. ביום ששי ערב שבת פ' שמיני יצאו ג"כ שני "טנקים" של תמימים.

"כל ה'טנקים' חלקו חומר הסברה רב בכתב על המבצעים והדלקת נרות וכן חלקו נרות".

נרות שבת קודש

"1. ביום ששי ב' ניסן יצא ר' ש.ב. פרידמן במכוניתו בלוית הבנות: שרה רבינוביץ, אסתר יוזעביץ, רחל אולידורט ומרים רוזנפלד לשכונת עיר גנים. 2. ביום ראשון ד' ניסן בקרו בנות חב"ד (הלומדות בבית יעקב) בביה"ס "רוחמה" לבנות. בכתות בהן בקרו עסקו בהסברת מבצע נש"ק. 3. 'מטבעות' רבות נשלחו – בצרוף מכ' מתאים – לבנות רבות אשר מודיעות כי הן מדליקות נש"ק ומבקשות המטבעות. כן מופץ חומר ההסברה בדרכים שונות.

"חמש המבצעים: מלבד ה'טנקים' העוסקים בכל ששת המבצעים, בקר הת' י.י. מן בבתי משפחות בסביבות שכון חב"ד בדק והחליף מזוזות רבות. בימים האחרונים לפני תחלת הזמן נרתמו רבים מהתמימים בירושלים לבקר בבתי משפחות רבות אשר בקשו בשעתן שיבואו אליהן לבדוק המזוזות.

"שונות:

"1. ביום ששי ב'  ניסן הרצה ר' ט. בלוי בפני תלמי/ות כתה י' בתכון לוד האוניברסיטה על חסידות חב"ד – היתה התעניינות רבה. הפעולה נמשכת כשעתיים.

"2. ביום שני ה' ניסן הרצה ר' א. סלומון בפני כתה ח' בגימנסי' רחבי' על הנושא: חמץ ומצה ולימד את השיר על אחת. באמצעותנו נשלח לשם הרב ויספיש (מעיר גנים) ללמד דיני פסח.

"3. במסגרת סימפוזיון על הנושא: 'הצדקה' שהתקיים בסמינר 'אפרתה' הרצה גם ר' ט. בלוי על הנושא הנ"ל לאור תורת החסידות וכן על פעולות חב"ד בשטח זה".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)