חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:43 זריחה: 5:35 י"ד בסיון התשפ"ג, 3/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

העיקר - ש"רוחו של משיח" תתלבש בגוף
משיח וגאולה בפרשה

לצאת ולהכריז: "יהי אור", "זאל זיין ליכטיק"!

אודות עניינו המיוחד דכ"ה באלול - אין צורך לחפש רמז כו', כי כאשר מדברים אודות "ראש השנה", יום ברוא אדם הראשון ביום השישי למעשה בראשית, נזכרים מיד שיום הראשון לבריאת העולם הוא כ"ה באלול.

והנה יום הראשון דבריאת העולם הוא היום שבו היתה כללות הבריאה כולה, כפי שמפרש רש"י בפשוטו של מקרא: "כל תולדות השמים והארץ נבראו מיום ראשון... הוא שכתוב את השמים לרבות תולדותיהם ואת הארץ לרבות תולדותיה".

ובריאה זו היתה בתכלית העילוי - כמבואר בפירוש רש"י שלכן נאמר "יום אחד" (ולא "יום ראשון, כמו שכתוב בשאר הימים - שני, שלישי, רביעי"). "לפי שהיה הקב"ה יחיד בעולמו", היינו שמציאות הבריאה כולה הייתה חדורה בגילוי אלוקות - "יחיד בעולמו".

זוהי אפוא ההוראה מכ"ה באלול, יום ראשון דבריאת העולם - שיהודי צריך לפעול גילוי אלוקות בכל העולם כולו, עד שיהיה ניכר בעולם שהקב"ה הוא "יחיד בעולמו".

והנה מלבד כללות הבריאה שהיתה ביום ראשון, ישנו המאמר הפרטי דיום ראשון - כמפורש בקרא: "ויאמר אלוקים יהי אור", שזהו המאמר הראשון שהיה בפועל...

וההוראה מזה בעבודתו של יהודי בעולם - שגם לאחרי שישנה מציאות העולם, הנה המאמר הראשון שצריך יהודי לומר הוא: "יהי אור", כלומר, תפקידו של יהודי הוא להאיר את העולם, יהודי צריך לצאת ולהכריז "יהי אור", "זאל זיין ליכטיק"!

וכאשר טוען שיש כבר עולם ומלואו, שמים וארץ וכל צבאם - אומרים לו: שאל אצל בן חמש למקרא ויאמר לך שכל זמן שלא נאמר המאמר ד"יהי אור", היה העולם חשוך!

ומובן שעבודה זו צריכה להיעשות בדרך של קירוב דווקא, "ימין מקרבת", שזהו כללות עניין האור והגילוי - קו החסד...

ויהי-רצון שעל-ידי כללות העבודה ד"יהי אור" - נזכה בקרוב ממש לקיום הייעוד "והיה לעת ערב יהיה אור", "והיה אור הלבנה כאור החמה גו'" - "נקבה תסובב גבר" בגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח צדקנו.

ויש להוסיף, שגם עניינו של משיח מרומז בפרשה אודות הבריאה דיום ראשון, כ"ה באלול - כמאמר רז"ל על הפסוק "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים", "זה רוחו של מלך המשיח".

והעיקר - ש"רוחו של משיח" תבוא באופן של התלבשות בגוף, ובלשון הרמב"ם: "יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו... ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה'... ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל... ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שכם אחד", "והיתה לה' המלוכה" במהרה בימינו ממש.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת ניצבים-וילך ה'תשד"מ; 'תורת-מנחם - התוועדויות' ה'תשד"מ, כרך ד, עמ' 2610-2613 - בלתי מוגה)


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)