חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:31 זריחה: 6:32 א' בתשרי התשפ"ג, 26/9/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לבנות דירת קבע
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1562 - כל המדורים ברצף
זה לא עמונה, זו התודעה
יש חדש
כיסופי יעקב וגעגועי יהודי בגלות
סולם
לזכור את הנקודה
לא להישאר קר
מחולה ל'חוזר'
לבנות דירת קבע
בחזרה לסיביר בעקבות הסבא
שתיית כוס ההבדלה

העבודה של עם ישראל במרוצת הדורות הופכת את העולם הגשמי ל'דירה' לקב"ה. הגאולה היא שלב הסיום של התפקיד והייעוד הזה, ואז, בזמן הגאולה, ה'דירה' שנוצרה במרוצת הדורות תתגלה בשלמותה.

העבודה הזאת של עם ישראל מתחלקת בכללות לשני קווי פעולה, שאותם מייצגים שני השבטים יששכר וזבולון. יששכר מייצג את היהודים העוסקים בתורה, יושבי אוהל, ואילו זבולון מייצג את היהודים העוסקים במשא ומתן ועסוקים רוב שעות היום בענייני הפרנסה.

עיקר דירתו

בפשטות נראה שמעלת יושבי האוהל גדולה משל בעלי העסק, שכן הראשונים עוסקים במשך כל היום בתורה ובתפילה. אך מתברר שבמובנים רבים גדולה מעלתו של 'זבולון' משל 'יששכר'. בברכת משה רבנו לבני ישראל הוא אומר: "שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך". הוא מקדים את זבולון ליששכר, מפני ש"זבולון בצאתך", על-ידי פעולתו בעסקיו, מגשים יותר את תכלית הבריאה מעבודתו של "יששכר באוהליך".

הדבר הזה רמוז גם בדברי לאה אחרי לידת זבולון. היא קראה לו זבולון מלשון "בית זבול... בית מדור, מעתה לא תהא עיקר דירתו אלא עמי" (כפירוש רש"י). אף בזה מתגלה שעיקר בניית 'דירת הקבע' נעשית בידי זבולון.

מסביר הרבי מליובאוויטש (לקוטי שיחות כרך ל, עמ' 134): "המשכת הקדושה בגשמיות העולם היא בעיקר על-ידי עבודתם של בעלי עסקים, שעל-ידי שעוסקים בעניינים גשמיים של העולם לשם שמים ומקיימים בהם מצוות כו', עושים את העולם הזה הגשמי 'דירה' להקב"ה; בעבודת זבולון נעשֶה ה'בית זבול' – דירה לו יתברך".

כשם שהקב"ה רוצה שה'דירה' בעבורו תהיה בעולם הזה התחתון דווקא ולא בעולמות עליונים ונעלים יותר, כך פעולת עשיית ה'דירה' היא על-ידי הירידה למטה דווקא, לענייני העולם, לעסקים ולעיסוק במשא ומתן. בזה מעלתם המיוחדת של היהודים שבבחינת 'זבולון'.

תוקף הנשמה

אך כאן מתעוררת שאלה: מעלתו זו של זבולון היא דווקא בזמן הזה, כאשר יש צורך לברר את ענייני העולם הזה ולעשות אותם כלים לאור הקדושה, אבל כאשר משימה זו תסתיים לא יהיה עוד צורך בעבודתו של 'זבולון', ואז כל בני ישראל יעסקו אך ורק בתורה. אם כן, איך אפשר לומר שזבולון הוא 'בית זבול', בית קבע?

ההסבר הוא שמעלתו של זבולון אינה בעצם העיסוק בענייני העולם, אלא מפני שעל-ידי עבודה זו מתגלים התוקף והנצחיות שבעם ישראל ובתורה. כמו מעלת הניסיון, שאינה נובעת מהניסיון עצמו, אלא מהעובדה שהוא מגלה את עוצמת הקשר בין יהודי לקב"ה.

וכך: "כל זמן שאין לבני ישראל משא ומתן בענייני העולם, לבררם ולזככם, אף שעוסקים בתורה ובעבודת ה' – הרי התוקף והנצחיות שבנשמתם לא באו עדיין לידי גילוי, ועל-אחת-כמה-וכמה לא לידי פועל בעבודתם, ולכן אין זו עבודה שתעשה בפועל דירה להקב"ה. דווקא בעבודת זבולון, שעוסק ב'תחתונים', ובכל-זאת עוסק בתורה ומקיים מצוות, הרי זה מגלה את תוקף היותו דבוק בתכלית עם ה', ובזה עושים 'דירה' לשכינה באופן קבוע ונצחי.

"וזהו הקשר בין עניין ה'דירה' העתידה להיות בגמר העבודה עם זה שאז 'לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד... יהיו ישראל חכמים גדולים' – כי עניין ה'דירה', 'דירת קבע' של הקב"ה, מתגלה בעסק התורה של ישראל, אלא כדי שעסק זה יהיה בתכלית השלמות הרי זה לאחרי העבודה כל משך זמן הגלות".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)