חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:41 זריחה: 5:36 כ"א באייר התשפ"ד, 29/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להאיר בלי לנדוד
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1561 - כל המדורים ברצף
אין שוויון בין גברים לנשים
חדש על המדף
מיהו עשיו האמיתי
אהבת יצחק לעשיו
ניצול רגעים אבודים
החוטא והקמצן
המזוודה היקרה
להאיר בלי לנדוד
נס כפול וחיים במתנה
ברכת הקרוטונים

בגאולה יתקבצו כל היהודים לארץ ישראל. המצב שיהודים נמצאים בחוץ לארץ אינו המצב הטבעי והנכון לעם ישראל. מקומו של כל יהודי בארץ ישראל. רק בזמן הגלות, שבה הדברים אינם מתנהלים כפי שהיו צריכים להיות, יכולה להיות מציאות שיהודים חיים מחוץ לארץ ישראל.

זה אחד ההסברים מדוע בזמן הגאולה ייאמר ליצחק דווקא "כי אתה אבינו" (כמאמר הגמרא במסכת שבת פט,ב). וכפי שהרבי מליובאוויטש מסביר: "משום שאז יראו בגלוי בבני ישראל את מעלת התמימות והשלמות, שהכוח על כך נלקח מיצחק אבינו ('עולה תמימה'), ולכן הם נמצאים במקומם האמיתי, שולחן אביהם בארץ ישראל, שעניין זה, להיות בארץ ישראל בלבד, היה דווקא אצל יצחק, מה שאין כן אצל אברהם ויעקב היו זמנים שהם היו בחוץ לארץ" (לקוטי שיחות כרך כה, עמ' 123 ואילך).

דרכו של יצחק

אך מציאות זו מעוררת שאלה: הלוא אחד מתפקידיו של העם היהודי הוא להנחיל לכל בני-האדם את 'שבע מצוות בני נח'. הרמב"ם כותב כי אחד הדברים המרכזיים שיעשה המשיח הוא – "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד", והוא מביא על כך את הפסוק "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד". אך אם כל היהודים ייגאלו מהגלות ויהיו על אדמתם בארץ ישראל – כיצד יוכלו לפעול בקרב האומות ולהביא אותן לידי הכרה בנחיצות קיומן של שבע מצוות בני נח?

אלא שיצחק נושא עמו את התשובה גם לשאלה זו (ראה לקוטי שיחות שם). אצל יצחק ראינו דבר שלא היה אצל אברהם ויעקב. פעולתו של יצחק לא הייתה על-ידי הליכה "מעיר לעיר ומממלכה לממלכה" לפרסם את שמו של הקב"ה בכל מקום ומקום, כפי שפעל אברהם, אלא בהיותו במקום אחד, בארץ ישראל, משך אליו את באי העולם, בדוגמת אבוקה גדולה המושכת אליה את הניצוצות.

דבר זה אנו רואים בפרשת תולדות. כאשר נוצר מצב של "ויהי רעב בארץ" הייתה "דעתו (של יצחק) לרדת למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב". הוא חשב לעשות זאת לא רק כדי לספק מזון לבני ביתו, אלא מתוך אמונה עמוקה בהשגחה עליונה. יצחק הבין שהרעב בא בהשגחה ובכוונה מיוחדת מהקב"ה, כדי שיֵצא מארץ ישראל ויפרסם את שמו של הקב"ה במדינות אחרות, כפי שעשה אביו אברהם בזמנו, כאשר היה רעב בארץ.

על כך אמר לו הקב"ה: "אל תרד מצרימה... שכון בארץ", וכפי שחז"ל מפרשים: "שַׁכֵּן את השכינה בארץ". הקב"ה הבהיר לו שדרך העבודה שלו בפרסום שמו של הקב"ה אינה על-ידי ירידה לחוץ לארץ, אלא על-ידי הגברת הקדושה בארץ ישראל, וממנה יוקרן אור הקדושה לכל באי עולם.

ונהרו אליו כל הגויים

כך יהיה גם בזמן הגאולה. הנביא ישעיה מתאר את הימים האלה: "והיה באחרית הימים  נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו –  לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (ישעיה ב,ב-ג).

רק בזמן הגלות יהודים נדרשים להתפזר בכל קצות תבל כדי להפיץ את אור הקדושה, כפי שעשו אברהם ויעקב, אולם בזמן הגאולה יתנהלו הדברים בדרכו של יצחק. אנחנו נשב כולנו בארץ ישראל, והגויים עצמם יבואו לארץ ישראל כדי ללמוד איך לקיים את שבע מצוות בני נח ולפעול לתיקון העולם.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)