חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:40 זריחה: 5:37 י"ח באייר התשפ"ד, 26/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ברית בין הבתרים
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1558 - כל המדורים ברצף
אחד נגד כל העולם
יש חדש
תחבולת אברהם ומדרש פליאה
ברית בין הבתרים
בזכות הברית
חיבור שלם
נשמה באלסקה
גלות מול רכוש
ברית חובקת עולם
ברית מילה בזמנה

גם הזרים יציקו

״גר יהיה זרעך בארץ לא להם״ (בראשית טו,יג). גם גויים שבעצמם יהיו ״בארץ לא להם״, זרים בארץ, מיעוטים נרדפים – אף הם יענו את בני ישראל.

(מדרש שמואל)

תרדמה בעייתית

״ותרדמה נפלה על אברם״ (בראשית טו,יד). ה׳ יתברך הראה לאברהם את הגלות ואת כל הצרות שיבואו על בניו. אחת מהן תהיה ה'תרדמה' – שבני ישראל יֵשבו בחיבוק ידיים, ויהיו רדומים ומבלים את שנותיהם באפס מעשה.

(המגיד מדובנה)

ארבע גלויות

״והנה אימה חשֵכה גדולה נופלת עליו״ (בראשית טו,יד). ״אימה״ – זו בבל; ״חשכה״ – זו מָדַי, שהחשיכה את ישראל בצום ובתענית; ״גדולה״ – זו יוון; ״נופלת״ – זו אדום.

(מדרש רבה)

מקור הגלויות

מדוע גלות מצרים אינה נרמזת עם הגלויות האלה? כי גלות מצרים אינה גלות פרטית כשאר הגלויות, אלא היא המקור הכולל את כולן.

(ספר המאמרים תש״ט)

הקדמת רפואה למכה

״ואחרי-כן יצאו ברכוש גדול״ (בראשית טו,יד). זו דרכו של הקב״ה – הוא מקדים את הרפואה למכה. תחילה הכין רכוש גדול, ורק אז הביא עלינו את הגלות.

(זוהר)

תכלית הגלות

כל אשר מוח בקדקודו מבין שהגלות בכלל היא לטובת ישראל. לכן כשאמר הקב"ה לאברהם אבינו "גר יהיה זרעך" שתק אברהם, כי ידע שזה לטובתם. אמנם הגלות קשה ואף מרה, אך כאשר מתגברים על כל המניעות והעיכובים פועלים נחת רוח גדולה למעלה, ואורות גדולים ועצומים שופעים למטה.

(ספר המאמרים תרפ"ט)

דין לגויים

״וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי-כן יֵצאו ברכוש גדול״ (בראשית טו,יד). יש יהודים העובדים את הגוי ובוטחים בו, כמו היהודים באשור ובמצרים, שעבדו את העמים האלה ובטחו בהם שיושיעום. אבל כאשר הקב״ה דן את הגוי הזה, יראו היהודים שרק לה׳ הישועה, ואז יעשו תשובה ויֵצאו ברכוש גדול.

(הרבי הריי״צ מליובאוויטש)

הגלות הכוללת

"והנה אימה חשֵכה גדולה נופלת עליו" (בראשית טו,יב). מפרש רש"י: "והנה אימה... רמז לצרות וחושך של גלויות". מדוע רש"י כותב 'גלויות' בלשון רבים, והרי מדובר כאן בגלות מצרים בלבד? אלא שגלות מצרים, הגלות הראשונה, היא השורש לכל שאר הגלויות. לכן נקט רש"י לשון רבים, כי גלות זו כוללת את כל שאר הגלויות.

(לקוטי שיחות)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)