חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:35 י"ז בסיון התשפ"ג, 6/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שליטה על העולם כולו
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1541 - כל המדורים ברצף
איך גלגל ההיסטוריה מסתובב
יש חדש
חשיבותן של תכונות הנפש
נבואת בלעם
תקיפות מול ליצנות
המטרות נקבעו
הכנר והזיכרון
שליטה על העולם כולו
איך אומרים 'חסידות' ברוסית
מה טובו אוהליך

שליטתו של המלך המשיח על העולם מתוארת בנבואת בלעם: "ומחץ פאתי מואב וקַרקַר כל בני שת. והיה אדום יְרֵשָׁה, והיה יְרֵשָׁה שעיר אויביו". גם בספר תהילים (עב,ח) מופיע תיאור על היקף שליטתו של המשיח: "ויֵרְד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ", וכפירוש אבן עזרא: "ימשול מים הדרומי, הנקרא הים האדום, עד ים הצפוני, הוא ים אוקיינוס, ומנהר היוצא מעדן, שהוא תחילת המזרח, עד אפסי ארץ, שהוא סוף המערב".

מה יהיה מעמדן של הארצות האלה? האם הן ייחשבו חלק מארץ ישראל? הרמב"ם פוסק (הלכות תרומות פרק א, הלכה ב): "ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל, וזה הוא הנקרא כיבוש רבים". נמצא אפוא שהארצות שיכבוש המשיח יקבלו דין של ארץ ישראל.

ואכן הרדב"ז מפרש כי מלך ישראל שכבש ארצות שמעבר לגבולות הארץ המובטחת לישראל, הארצות האלה יש להן דין ארץ ישראל לעניין המצוות התלויות בארץ: "משמע מהכא, שאם נכבש כל ארץ ישראל, ואחר-כך הלך מלך ישראל על-פי בית דין וכבש מקומות, אף-על-פי שאינן מן הארץ שניתנה לאברהם אבינו, יש להן קדושה כשאר ארץ ישראל".

ההצלחות הגדולות יהיו בהמשך

נראה שזו משמעות דברי חז"ל ש'ארץ ישראל' תתפשט על כל העולם (ילקוט שמעוני ישעיה רמז תקג): "עתידה ירושלים להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם כולו". ועוד אמרו חז"ל (שם יחזקאל רמז שפג): "עתיד הקב"ה להשים אתכם נוחלים מסוף העולם ועד סופו נמשלו ישראל כנקבה – מה נקבה נוטלת עישור מבית אביה [=מעשר לנדוניה], כך תפשו ישראל ארץ שבעה עממין, שהיא עישור של שבעים אומות. ולפי שירשו כנקבה, לפיכך אמרו שירה כנקבה, 'אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר'; אבל לעתיד לבוא, שהם יורשים כזכר [=הכול], דכתיב: 'מפאת קדים עד פאת ים', לפיכך אומרים שירה בלשון זכר: 'שירו לה' שיר חדש תהילתו בקהל חסידים'".

השל"ה ('בית דוד' לז, ב) מסביר שאין סתירה בין השליטה בכל העולם ובין ההבטחה על שלוש ארצות נוספות בלבד (קיני, קניזי וקדמוני), מפני שמדובר בשתי תקופות נבדלות: "עשרה אומות הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו ולא נתן אלא שבעה, ולעתיד עוד שלושה. וקשה: וכי לעתיד יש גבול בדבר? הלוא כתיב 'וירד מים עד ים', כי בוודאי ימשול משיח מסוף העולם ועד סופו! ...על כן נראה שכל ההצלחות הגדולות לא יהיו תיכף בביאת הגאולה, רק בהמשך הזמן, שתתרבה הדעה בישראל... אז תתבטל הקליפה מכול וכול ויתקיים 'וירד מים עד ים'".

האור האלוקי יאיר

רבנו הזקן מבאר (לקוטי תורה מסעי פט,ב) את הדברים במובן הרוחני. בארץ ישראל השפע האלוקי מתקבל בפחות צמצומים ומסכים המעלימים אותו, ואילו בחוץ לארץ הוא מצטמצם ומתגשם יותר. כאשר אומרים שכל העולם יהיה כארץ ישראל, הכוונה שהאור האלוקי יאיר בעולם כולו בלי הסתרים.

וכך הוא אומר: "לעתיד לבוא, שיזדכך העולם ולא יהיה העולם מסתיר כלל, לכך נאמר: 'ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ'. ואז יזדכך אפילו ארץ העמים, וכמו שכתוב: 'אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד'... וזהו עניין עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל העולם כולו, וארץ ישראל תקבל ממקום עליון יותר".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)