חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מעלת ההשתטחות
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1540 - כל המדורים ברצף
הזמנה להתרומם ולהתעלות
יש חדש
השפעתו הנצחית של משה
התקשרות לצדיק
איך הרבי מבטל צרה
תלוי בבחירת האדם
כשאין תשובה
מעלת ההשתטחות
"הרבי לקח אותי לגבהים"
עניין של מבטא

מימי קדם ידעו את מעלתה של השתטחות על קברי צדיקים. חז"ל אומרים שכלב הלך לחברון להשתטח על קברי האבות, ובזכות תפילתו זו ניצל מעצת המרגלים. החסידות מגלה עומק מיוחד במעלת ההשתטחות.

למעשה, גם צדיקי החסידות עצמם נהגו להשתטח על קברי רבותיהם. הכול שמעו על התכיפות שבה נהג הרבי מליובאוויטש לפקוד את ציונו הקדוש של חותנו. גם אדמו"רי חב"ד שלפניו וגם אדמו"רים רבים מעדות החסידות האחרות נהגו לפקוד את ציוני קודמיהם. מסופר על צדיקים רבים שכאשר היה מוקשה להם עניין כלשהו בתורה היו נוסעים לציון אבותיהם, וכשהיו חוזרים משם הייתה נהרה שפוכה על פניהם, משמחת האור שהאיר להם באותו עניין.

לדבר עם הצדיקים

לכ"ק אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש היה עגלון, אדם פשוט בתכלית. פעם אחת אמר לחסידים: "הרבי שלכם פחדן! כשהוא רואה מרחוק את ה'אוהל' (של ה'צמח צדק' והרבי מהר"ש), הוא מחוויר. כשהעגלה נעצרת, כמעט איננו יכול לקום ממקומו. אני עוזר לו לרדת, ואך בקושי הוא מגיע לפתח. הוא נוקש בדלת, מקשיב ומחכה, ורק אז נכנס, ופניו לבנים כסיד. ואילו אני? אינני מפחד מכלום! אני נכנס בלי לדפוק, עומד ומסתכל כמה שאני רוצה, ויוצא"...

ב'קונטרס ההשתטחות' (לאדמו"ר האמצעי) הוא מתאר את עניין ההשתטחות: "כאשר אדם נכנס להיכל כבודו של צדיק, הרי הוא מתבטל ממציאותו, מצד גודל הבושה וההכנעה. כמו-כן, כשהולך ובא למקום מנוחת קודשו של הצדיק, ומצייר לעצמו את דמות פניו הקדוש והטהור – תיפול עליו אימתה ופחד, יותר מבחיים חיותו. שכן בחיים חיותו היה הצדיק בגדר גוף גשמי, ואילו עתה נפש הצדיק היא ברוחניותה, כמו שהיא. על-ידי ביטול גדול זה תוכל נפשו לידבק באיזה פרט מנפש הצדיק".

בקונטרס זה נמנות חמש דרגות בהשתטחות על קברי צדיקים. את המדרגה החמישית, האחרונה, הוא מתאר: "שיכול[ה] לעלות שם נשמתו עד מקום נשמת הצדיק... ואז יכול להוריד נשמותיהן לגופם ולדבר עמם, והוא אתדבקות רוחא ברוחא ממש. ועל-ידי זה יכולים להשיג השגות גדולות ברזין דאורייתא ולייחד ייחודין עילאין... והמדרגה הזאת היא גבוהה יותר מגילוי אליהו ורוח הקודש".

אוהל צדיק הדור

כאשר קיבל עליו הרבי מליובאוויטש את נשיאות חב"ד התבטל אליו גיסו המבוגר, הרב שמריהו גוראריה ע"ה (הרש"ג), ונעשה חסיד בלב ונפש. שאלוהו כיצד הגיע למסקנה שהוא הרבי בשעה שקודם לכן חשב שהוא עצמו ראוי לתפקיד. סיפר הרש"ג: "הגיעה אליי שאלה שעסקה בדיני נפשות ממש והתלבטתי בה מאוד. מאחר שזו הייתה שאלה גורלית, נכנסתי אל גיסי (הרבי) והצגתי לפניו את השאלה. הרבי ענה שבשאלה רצינית כל-כך אין הוא רוצה לקבל עליו את האחריות, ומאחר שהוא הולך היום אל הציון, יתדבר ויתייעץ בעניין עם חמיו, הרבי הריי"צ, וכשיחזור ישיב לי תשובה. ואמנם, בשובו מן הציון השיב תשובה נפלאה, שרק הרבי הריי"צ היה יכול להשיב". וסיים הרש"ג: "אני יודע שאינני יכול לדבר עם חותני; אם גיסי יכול לדבר עמו – הרי הוא הרבי"...

הרבי עצמו כתב לאחד השלוחים כי עליו להסביר לאנשיו את מעלת ציון חותנו: "איני יודע אופי אותם שהשפיע עליהם בעירו, אבל בכלל היה צריך לבאר להם העניין של אוהל צדיק הדור... אשר לכן גם עליהם לייפות את כוחו ולתת לו פתקאות וכיוצא בזה, כיוון שאין ביכולתם לבקר בעצמם על ציון הק'".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)