חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:37 זריחה: 5:39 י"ד באייר התשפ"ד, 22/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

התקשרות לצדיק
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1540 - כל המדורים ברצף
הזמנה להתרומם ולהתעלות
יש חדש
השפעתו הנצחית של משה
התקשרות לצדיק
איך הרבי מבטל צרה
תלוי בבחירת האדם
כשאין תשובה
מעלת ההשתטחות
"הרבי לקח אותי לגבהים"
עניין של מבטא

אמונה אחת

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (שמות יד,לא). שכל המאמין ברועה ישראל כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם.

(מכילתא)

הדרך להתקשר

לפנינו לימוד חשוב: כל אחד ואחד מישראל, עם כל מעלותיו ועבודתו, צריך להיות דבוק וקשור למשה רבנו שבדור, ורק על-ידו הוא מתקשר עם "מי שאמר והיה העולם".

(הרבי מליובאוויטש)

אהבת רבי לחסיד

האהבה הגדולה ביותר במושגי בני-אדם היא אהבת אב לבנו. אולם אהבה זו אינה נחשבת כלל לעומת האהבה שחש הרבי לחסידיו.

(לקוטי דיבורים)

אהבת החסידים

אהבת החסידים וברכתם בוקעת רקיעים. כאשר משה אליהו – חסיד שהצטיין בהתקשרותו לרבי – אומר בברכת המזון מתוך אהבה 'הרחמן הוא יברך את אדוננו מורנו ורבנו' – ברכתו עושה פרי טוב למעלה ובאה בפועל טוב למטה.

(ה'צמח צדק')

העם מרומם

ראשי אלפי ישראל מתעלים בעילוי אחר עילוי על-ידי העבודה במסירות נפש של תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם. זהו שנאמר (במדבר יא,כא) "שש-מאות אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו" – על-ידי עבודתם של ישראל האירה בקרבו של משה בחינת 'אנוכי'.

(ספר המאמרים קונטרסים)

מחשבה, דיבור ומעשה

כאשר מספרים סיפור על הרבי, נעשית התקשרות במעשיו של הרבי; כאשר חוזרים על דבר תורה שלו, ההתקשרות היא בדיבורו של הרבי; וכאשר שרים ניגון שלו, ההתקשרות היא במחשבתו של הרבי.

(התמים)

חיבת הקודש

מי שראה באיזו יראת רוממות וחיבת קודש היה ניגש אחד מגאוני ישישי החסידים, יהודי בן תשעים, אל עמודו של הרבי, לנשק את המקום שעליו היו מונחות ידיו בשעת תפילתו – היה יכול להבין מה טיבו של מקום קדוש שהשכינה עליו שורה.

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

ארבע האמות של הקב"ה

אמרו חז"ל (ברכות ח,א): "מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד". ארבע אמותיו של הרבי הן ארבע אמותיו של הקב"ה. בארבע האמות האלה יש אותם גילויים שהיו בבית המקדש.

(רבי הילל מפַּריטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)