חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:36 זריחה: 5:39 י"ג באייר התשפ"ד, 21/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

טעותו של קורח
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
כשהמחלוקת מעוורת את עינינו
יש חדש
חשיבותו של רגע
מחלוקת
מה יוצא ממחלוקת
דינם של בעלי מחלוקת
הבטחה חלומית
טעותו של קורח
המורשת: לחפש את המאחד
כיבוד הכוהנים

בספרי הקבלה מתוארת עליית העולם בזמן הגאולה. אחד הביטויים לכך הוא שהלוויים יהיו בבחינת כוהנים. כך מובא בספר התניא (פרק נ): "ולעתיד, שהעולם יתעלה, יהיו הם [=הלוויים] הכוהנים, וכמו שכתב האר"י ז"ל על פסוק 'והכוהנים הלוויים', שהלוויים של עכשיו יהיו כוהנים לעתיד".

הפסוק הזה הוא ביחזקאל (מד,טו): "וְהַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם בְּנֵי צָדוֹק, אֲשֶׁר שָׁמְרוּ אֶת מִשְׁמֶרֶת מִקְדָּשִׁי בִּתְעוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵעָלַי – הֵמָּה יִקְרְבוּ אֵלַי לְשָׁרְתֵנִי". אומר על כך האריז"ל (לקוטי תורה, יחזקאל עמ' שכג), שנשמות הלוויים באו מקין, ואמנם קין הוא הבכור וראוי לכהונה, אך בחטאו ניטלה הכהונה ממנו וניתנה לכוהנים. אך לעתיד לבוא, כשהעולם ייטהר ויתוקן, יחזרו הלוויים להיות כוהנים, כראוי על-פי שורשם.

לעתיד ולא עכשיו

תורת החסידות מסבירה כי עניין זה הוא שעמד בשורש הפנימי של מחלוקת קורח. קורח ידע כי שורשו של שבט לוי מהגבורות העליונות, וידע שלעתיד לבוא יהיו הגבורות עיקר ולא החסדים. לכן תבע שהלוויים, ששורשם מהגבורות, יהיו הקרובים לעבודת המשכן, ולא הכוהנים, ששורשם מהחסדים. טעותו הגדולה הייתה, שאמנם מעלת הלוויים תגדל לעתיד לבוא, אבל בזמן הזה צריכים החסדים לגבור, ולכן העבודה צריכה להיות על-ידי הכוהנים דווקא.

הנה הדברים בלשונו של אדמו"ר הזקן בלקוטי תורה (קורח נד,א ואילך): "ועתה יובן עניין מחלוקת קרח וטעותו... כי הנה לעתיד יהיו הלוויים כוהנים... כי אז יתעלה בחינת הגבורות... דהיינו שהגבורות יהיו עיקר... ולכן רצה קורח לעשות גם עכשיו מהגבורות עיקר...

אך באמת שגה... כי הנהגה זו אי-אפשר להיות כי אם אחר שלמות הבירורים... והרי אז גם היצר הרע שמבחינת גבורה יתהפך להיות טוב מאוד. מה שאין כן עכשיו, 'היום לעשותם', מהגבורות יש יניקה לחיצונים, וזהו עניין היצר הרע כו'. ולכן החסדים הם עיקר והגבורות אפילו דקדושה צריכים להיות טפלים לגבי החסדים".

איך יתחולל השינוי

על-פי זה מסביר הרבי מליובאוויטש (התוועדויות תשמ"ב כרך ד, עמ' 1788) מדוע נקראה פרשה בתורה על שמו של קורח: "ידוע גודל מעלתו של קורח בפנימיות העניינים – שקורח רצה שהלוויים יהיו למעלה מהכוהנים, בדוגמת אופן ההנהגה דלעתיד לבוא, כמבואר בתניא... וזהו 'והכוהנים הלוויים' – שמעלת הכוהנים תתבטא בזה שהם לוויים. שעניין זה קשור עם מעלת הגבורות על החסדים, 'כמעלת הזהב על הכסף' (תניא שם). זאת אומרת, ששאיפתו של קורח תתגשם בפועל לעתיד לבוא".

אך כיצד יוכל להתחולל שינוי כזה, בשעה שהתורה קובעת כי הכוהנים הם עובדי המקדש ולא הלוויים, והלוא "התורה הזאת לא תהא מוחלפת"? מסביר הרבי שאין סתירה בדבר. גם לעתיד עובדי המקדש יהיו כוהנים, אלא שנשמותיהם יהיו נשמות הלוויים של הזמן הזה, שייוולדו לעתיד לבוא ככוהנים.

וכך הוא כותב (האיגרת נדפסה בלקוטי שיחות כרך לד, עמ' 310): "להעיר ממה שכתב האריז"ל (בלקוטי תורה ובשער הפסוקים ליחזקאל) שלעתיד לבוא יהיו הלוויים כוהנים. – ועיין תניא פרק נ, שהוסיף בזה 'שהלוים של עכשיו יהיו כהנים לעתיד' – ויש לומר דבזה מיישב הקושיא, שהרי התורה אמרה לנו ולבנינו עד עולם... ומבאר דאלה שעכשיו (ולא בזמן ההוא) הם לוויים, יהיו (כי ייוולדו) כוהנים לעתיד".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)