חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 י"ז בניסן התשפ"ד, 25/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כאשר התקשורת מתעלמת מחב"ד
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1141 - כל המדורים ברצף
עניין מתן תורה – ייחוד נברא ובורא
דרישה לצאת מהגלות מיד!
כאשר התקשורת מתעלמת מחב"ד
פרשת במדבר
ארבע מידות בתלמידים
שאו את ראש
הלכות ומנהגי חב"ד

בכובד ראש התייחסו במזכירוּת הרבי לדברים המופיעים בדפוס בכלל המגזרים, כאשר אלו היו קשורים באופן עקיף או ישיר לחב"ד ופעולותיה * בתכתובת שלפנינו דוגמה לדרישה ההוגנת והמוצדקת שלא להתעלם, במכוון לפחות, מנושאים שחב"ד הינה נושאת הדגל שלהם

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

ביקורת ממזכירות הרבי

בט"ו אלול תשכ"ח שיגר הרב חודקוב את המכתב הבא להרה"ח ר' טוביה שי' בלוי, ותוכנו:

1. הגיע לכאן גיליון 100 של "ירחון 'בית יעקב'" המוקדש לירושלים ושום אזכור על חב"ד לא נמצא בו.

2. פורסמה שם תמונה מ'מבצע תפילין' ליד הכותל ללא אזכור חב"ד.

3. לשים לב על אתר להתרחשויות כאלה ולהגיב עליהן.

מכתבו של הרב חודוקוב בקשר לגיליון ה-100 של 'בית יעקב'

מספר גיליונות לאחר-מכן התפרסמה ב'בית יעקב' התגובה הבאה:

"על פרסום דברים ידועים ובלתי-ידועים"

לכבוד עורך "בית יעקב", ירושלים,

גיליון המאה של "בית יעקב", כממשיך עקבי של 99 קודמיו, מתאמץ להעלים את מקומה ופעלה של חסידות חב"ד בעיה"ק ירושלים.

בית הכנסת החסידי הראשון שהוקם בירושלים הוא בית הכנסת החב"די שנוסד על ידי אדמו"ר בעל ה"צמח צדק", ובית כנסת זה הראשון בכלל לשיקום אחרי שחרור העיר. אישי חב"ד הטביעו את רושמם על ירושלים במשך כל הדורות, החל מרבי ברוך מרדכי מבוברויסק, רבי אליהו יוסף ריבלין ורבי שניאור זלמן מלובלין. כיום הזה ישנם בירושלים שמונה בתי כנסת חב"ד, ישיבה גדולה, שכון, מוסדות חינוך לבנים ולבנות. לכל זה אין זכר, וזה בהתאם למדיניות (פוליטיקה בלע"ז) העיתון מאז ייסודו.

(כשמדברים על זרם התשובה וקירוב רחוקים למקורם, למשל, מחפשים בנרות בעלי תשובה, תוך התעלמות מפעילותה הברוכה של תנועת חב"ד בנדון, אשר פירותיה – בעלי תשובה וחסידים – נמצאים במספר רב בארץ ובחו"ל. ביקור קצר בישיבה בכפר חב"ד יגלה לכם עד היכן הדברים מגיעים).

אלא שעל זה איננו מגיבים, כפי שלא עשינו זאת בכל משך תקופת קיום העתון. כאן רצוננו רק להצביע ולהגיב על פרט חשוב, אשר לגביו הרחקתם כבר לכת יותר מדי, ומשום כך מוצאים אנו לנכון לשנות את מנהגנו הנ"ל.

הכוונה לתמונה המופיעה בגיליון הנ"ל (עמוד 9) – והיא יחידה מתוך עשרות התמונות ללא כיתוב. לא משום שאין סיפור מסביב לתמונה. אדרבה: הסיפור הוא מעניין מאוד, ופרטיו הרבים ראויים להיכתב בספר מיוחד. יתר על כן: הגשת הסיפור – על "מבצע תפילין" – עשויה אף לעורר את קוראי העיתון להצטרף למבצע, ובזה לשמוע בקול כל גדולי התורה (רבנים, אדמו"רים וראשי ישיבות) שהצטרפו לקריאת כ"ק אדמו"ר שליט"א בנדון (ופלא שמועט מאוד מספר הנענים, מחוץ לחסידי חב"ד, לקריאת הגדולים, למרות החוסר בידיים עוזרות).

סבורנו, לכן, שפה היה מקום לסטות במקצת מן המדיניות ולתת בכל זאת איזה כיתוב שיספר על מבצע תפילין, ותועלתו העצומה, ויקרא ליהודים חרדים להצטרף אליו.

בכבוד רב ובברכה

צעירי אגודת חב"ד

סניף ירושלים

(דובר מטה מבצע תפילין)

הערה: אין הכרח בפרסום המכתב, כי אם בתיקון הדבר. ברם, אם תמצאו לנכון לפרסם את המכתב – יש לפרסמו בשלמותו".

תגובה מתנצלת

מערכת 'בית יעקב' פרסמה תגובה "בשולי המכתב":

"מן הראוי להסביר עמדת המערכת בקשר לשתי הטענות המועלות במכתב.

א) ביחס לטענה הכללית, כאילו זוהי "מדיניות" להשתיק את תנועת חב"ד – הרינו להדגיש באופן עקרוני, שתפקידו של ירחון ספרותי אינו, כידוע לספק אינפורמציה שוטפת ומכל-שכן לעסוק בפרסום דברים ופעולות, אשר עבור פרסומם בעיתונות הכללית מיועד מנגנון מסועף (ועצם התואר של "דובר מטה מבצע תפילין" יוכיח!...). כי נהפוך הוא, אנו חושבים כמשימתנו הספרותית והחינוכית כאחת, להתרכז בהארת גילויים ותופעות בחיי היהדות (כולל תנועת בעלי-התשובה) שאין איש שם אליהם לב ואין דואג לפרסמן כלל וכלל, ומה שאנו עושים זה ממש בבחינת "פתח פיך לאלם".

דרך-אגב, שעה שרק החל "מבצע הנחת התפילין" של תנועת חב"ד בהיקף עולמי וזה אירע עוד לפני שנים מספר, דווקא ירחון "בית יעקב" היה כמדומה, הראשון להציג ולשבח פעולה זו – ונא לעיין בגיליון מס' 53 במאמר תחת הכותרת: "אין להתייאש משום יהודי" – על הפעולות לקרב רחוקים ונידחים, מאת הרב נחמן מנציק (ניו-יורק) והרב פוגל (לונדון) שניהם מחשובי שליחי חב"ד. למאמר זה צורף תצלום מקורי ממבצע התפילין החב"די!

ב) אשר לטענה המודגשת והמפורטת ביחס לגליון ה-100 – ברור לכל קורא המחזיק את גליון-היובל ביד, שלא הקדשנו מפאת צמצום המקום שום תיאורים לתנועות החסידיות בירושלים עיה"ק (וכלום, לדוגמה, מוזכרת בגיליון זה, חסידות גור, אשר ירושלים היא מרכזה כיום הזה!?), ואילו ביחס לתצלום התופס עמוד שלם בלי כל שוליים, בעמ' מס' 9, אשר עליה יצא קצפם של כותבי-המכתב, הרי התמונה מדברת כשלעצמה והיא מה שמוגדר בלשון העיתונות: 'תמונה ללא מילים', ועצם 'מבצע התפילין' מוצג בה בעוצמה בלתי רגילה!".

היכן נעלמה הפעילות העולמית?

בכ"ג מרחשוון תשכ"ט שוגר למערכת העיתון מכתב בשמו של הרב ישראל לייבוב הניתן כאן בשלימותו:

"לכבוד הר' משה פרגר

עורך "בית יעקב"...

שלום וברכה!

תודה על פרסום מכתב הדובר של סניפנו בירושלים, למרות ה"תשובה" בשולי המכתב אשר אינה, לכאורה, ממין הטענה. הקוראים ודאי ישפטו.

הנני כאן במכתב אישי אל כב' (אם כי איני מכירו), לא לפרסום, כי אם לעיונו ושיקוליו הוא.

אין לנו כל עניין שירחונכם "יספק אינפורמציה שוטפת" כפי שהנכם מציגים ב"תמימות" את פנייתנו (בתוספת הערה על "מנגנון מסועף" המיועד כביכול לצורך זה, אשר מדת האמת בתיאור זה יכולה להיבדק בקלות על ידי ביקור במשרדנו בת"א ובמשרדי סניפינו: יש לנו בס"ה בכל רחבי הארץ משרה ושני חצאי משרות בשכר, וידיהם יחד עם ידי המתנדבים שלנו מלאים ב"ה עבודה מלבד סיפוק אינפורמציה. קביעתכם המוחלטת בנדון מקורה, אם לדון לכף זכות, בנאיביות).

דרישתנו היתה רק בקשר לחומר השייך למסגרת ירחונכם ושכמותו מתפרסם אצלכם, תוך העלמת חסידות חב"ד, השקפותיה, רעיונותיה, תולדותיה וקוי פעילותה לקירוב אחים רחוקים ליהדות בהצלחה שלא תיאמן.

כדוגמא נוכל להצביע על הכתבה בירחונכם מחודש תמוז-אב תשכ"ח: "תורת החסידות מהדהדה באמריקה – בעתונות ובאוניברסיטאות". כתבה זו (מתוך עתון לא-יהודי) מתעלמת מהעבודה המסועפת והמוצלחת מטעם המחלקה לקולג'ים ואוניברסיטאות של צעירי חב"ד בארה"ב המקיימת בעשרות אוניברסיטאות חוגים ליהדות וכבר "יצרה" עשרות בעלי תשובה שלמים (עם צורה יהודית שלמה: זקן ופאות וכו') ובראשם פרופסורים ידועי שם.

במכתבי האישי הזה באתי להציע לכב' עזרתו בתיקון הדברים: אנו מוכנים להמציא לכב' כתבה על הנושא הנ"ל (העבודה ובאוניברסיטאות), וכן כתבות רעיוניות שונות על פי תורת חב"ד, או מתולדות רבותינו וגדולי החסידים במשך הדורות וכד'. עבור כתבות אלו לא יידרש מכם שכר סופרים.

תקותנו שתיאותו סוף סוף להכיר לפני קוראיכם מדה הראויה את חסידות חב"ד ופעליה.

בכבוד רב

הרב י. ליבוב, יו"ר

העתק: הרב פ. לוין".

תמונת 'מבצע תפילין' שהופיעה על פני עמוד שלם בגיליון ה-100 של 'בית יעקב'.צילום: מתוך 'בית יעקב'.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)