חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:01 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גאולה בשני שלבים
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1530 - כל המדורים ברצף
משיח – זה בידיים שלנו
יש חדש
השלמת בירור הניצוצות
שביעי של פסח
אריכות הגלות
לא נשאר זכר
הסדר הסודי
גאולה בשני שלבים
מילה שלו כפול רבבות כוהנים
שביעי של פסח

גאולת מצרים והגאולה האמיתית והשלמה הן שני שלבים של מהלך אחד. חז"ל אומרים שמשה רבנו סירב בתחילה ללכת למצרים ולגאול את עם ישראל מפני שרצה כי גאולת מצרים תהיה הגאולה השלמה. הוא אמר לקב"ה: "שלח נא ביד תשלח", וכוונתו הייתה: "שלח נא ביד משיח".

אולם בפועל באה הגאולה בשני שלבים – שלב אחד היה בגאולת מצרים, ומאז אנו צועדים לעבר הגאולה האמיתית והשלמה, שהיא סגירת המעגל והשלמתה של גאולת מצרים. רמז לכך טמון בפסוק (מיכה ז,טו) "כימי צאתך מארץ מצרים". והלוא בני ישראל יצאו ממצרים ביום אחד! אלא יש כאן באמת שני ימים – יום גאולת מצרים ויום הגאולה העתידה, ושני הימים האלה הם "ימי צאתך מארץ מצרים".

נקודות דמיון

המהר"ל (גבורות ה' פרק סא) מסביר שגאולת מצרים קידמה את עם ישראל לעבר הגאולה העתידה, בהעניקה תחושת חירות עצמית. מאז יהודי הוא בן-חורין בעצם מהותו. גם אחרי גאולת מצרים היו גלויות ושעבודים, אך אלה היו בחיצוניות הדברים בלבד, ואילו בפנימיות הנפש כבר קנה לו כל יהודי את תחושת החירות.

בזמן השעבוד במצרים היו בני ישראל עבדים גם בנפשם; לא הייתה בהם הרגשת החירות הפנימית. עם היציאה ממצרים, ובעיקר עם הפיכתם לעבדי ה' בעת מתן התורה – נשללה לנצח האפשרות שיהודי יהיה עבד אמיתי. גלות ושעבוד יכולים להשפיע רק על חיצוניותו, אבל בפנימיותו הוא נשאר לנצח בן-חורין. זו התרומה המהותית של גאולת מצרים לגאולה האמיתית והשלמה.

יש גם דמיון רב בין שתי הגאולות, ועד שפרטים רבים בגאולה העתידה נלמדים מגאולת מצרים, וכפי שנאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". אחד הדברים שאפיינו את הגאולה ממצרים היה, שכל יהודי נתבקש להיות שותף לה. הקב"ה נתן לכל יהודי מצווה מיוחדת – קרבן הפסח – כדי שבזכותה יהיו כל ישראל ראויים לגאולה. גם בגאולה הקרובה דרושה התעוררות של כל יהודי.

ועוד נקודת דמיון: אמנם בני ישראל ידעו על הגאולה הצפויה והתכוננו לקראתה, אך רגע הגאולה בא בבת אחת, בפתאומיות. חז"ל אומרים (מכילתא שמות יב,מא-ב) שברגע "שהגיע הקץ, לא עִכבן המקום כהרף עין". בני ישראל ראו את המכות, ידעו שהגאולה קרובה, אבל רגע הגאולה היה פתאומי. גם הגאולה העתידה תהיה 'בהיסח הדעת' – באורח בלתי-צפוי.

לעמוד בניסיון

עוד היבט השווה בשתי הגאולות הוא החרפת הצרות והקשיים סמוך לגאולה דווקא, וזאת כדי להעמיד את אמונת הגאולה במבחן. כך נאמר ב'רעיא מהימנא' לזוהר חלק ג, קכד,ב: "כגוונא דא יתעביד לנסא לון לישראל בפורקנא בתרייתא. הדא הוא דכתיב: יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, דאינון מסטרא דטוב וקיימין בנסיונא, והרשיעו רשעים – אינון רשעים דרע" [=כך יעשה הקב"ה ניסיונות לעם ישראל בגאולה האחרונה, כמו שכתוב: 'יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים' – אלה שמצד הטוב יעמדו בניסיון, 'והרשיעו רשעים' – אלה הרשעים שמהרע].

כאז כן עתה, כל הסימנים שנתנו לנו חכמינו מעידים שאנו עומדים על סף הגאולה ממש. כאז כן עתה, נוצר מצב של "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה". אולם כאז כן עתה, בסופו של דבר לא יישאר שום יהודי בגלות, וכולנו נזכה לגאולה האמיתית והשלמה, ובקרוב ממש.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)