חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:10 זריחה: 6:38 ד' בשבט התשפ"ג, 26/1/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

העולם נלחם ברע
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1529 - כל המדורים ברצף
יש עצה, לתת קפיצה
יש חדש
מעשה בשלושה יועצים
פסח
והיא שעמדה
לאכול במתיקות
חבילה מסתורית
העולם נלחם ברע
עושה סדרים בעיניים עצומות
פסח שחל בשבת

גאולת מצרים משמשת דגם של הגאולה האמיתית והשלמה, כפי שנאמר (מיכה): "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". גם מרכיביה הרבים של גאולת מצרים אינם אלא הארה מאותם עניינים כפי שיהיו בגאולה העתידה.

אחד הדברים הללו קרה ערב היציאה ממצרים, כאשר בכורי מצרים תבעו מאבותיהם ומפרעה לשלח את ישראל, וכשהללו סירבו "עשו עמם הבכורות מלחמה והרגו מהם הרבה". על כך נאמר: "למכה מצרים בבכוריהם" (כפי שמבואר בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, תחילת סימן תל).

הגויים מסייעים

נס מיוחד זה מבטא נקודה פנימית מרכזית בכל עניין הגאולה ממצרים. שכן היה חשוב לא רק לצאת ממצרים, אלא גם להעביר את הרע מן העולם, ועד לשלמות הדבר, כאשר הרע עצמו מתהפך לטוב. התהפכות זו של החושך לאור באה לידי ביטוי מיוחד ב"למכה מצרים בבכוריהם" דווקא. כאן בכורי מצרים נלחמו למען בני ישראל. הבכורים מסמלים את תוקפה וחוזקה של מצרים, והנס שקרה כאן הוא, שהתוקף והחוזק של מצרים הוא עצמו נלחם במצרים, כדי שישלחו את בני ישראל.

זו השלמות של התהפכות החושך לאור, כדוגמת השלמות שתהיה לעתיד לבוא, שאז "לילה כיום יאיר". גם בגאולה הקרובה יבואו הגויים ויסייעו ליהודים למלא את ייעודם, כפי שנאמר (ישעיה סא,ה-ו): "ועמדו זרים ורעו צאנכם, ובני נֵכר – איכריכם וכורמיכם". ומה נעשה אנחנו? ממשיך הנביא: "ואתם – כוהני ה' תיקראו, משרתי אלוקינו ייאמר לכם". כאשר העולם כולו יגיע לתיקונו, ימלאו גם הגויים את תפקידם והם עצמם יסייעו לעם ישראל לעסוק בתורה ובמצוות ויילחמו למען ביעור הרע מן העולם.

גם קיבוץ הגלויות יתייחד בסיוע שהגויים עצמם יושיטו לו. וכך נאמר (ישעיה סו,כ): "והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לה'". מפרש הרד"ק שהגויים, כשישמעו על נפלאות הגאולה, "יביאו ישראל... מלובשים בגדי תפארת ורוכבים בסוסים וברכב". במדרש (שוחר טוב פז) נאמר: "עתידין אומות העולם להביא דורונות למלך המשיח. וכיוון שהם באים אצל מלך המשיח, הוא אומר להם: יש ביניכם ישראל? הביאו אותם לי... משפחות של ישראל הביאו לי".

גאולה בשלום

זה גם אחד ההסברים להדגשה שהמשיח יהיה "מזרע שלמה", שכן שלמה המלך מסמל את כניעתו של העולם אליו, ולכן שלום היה בימיו. המלך המשיח יזכה ל"ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה וגו'" (ישעיה יא,ב), ויהיה חכם גדול אף משלמה המלך (כפי שהרמב"ם אומר בהלכות תשובה פרק ט, הלכה ב: "אותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יותר משלמה"); ובכוח חכמתו העצומה ורוח ה' שתנוח עליו, יביא לידי היכנעות אומות העולם לפניו בלי מלחמה ושפיכות דמים (חוץ מרשעים מסויימים שבהם יצטרך המשיח להילחם).

כאשר יתגלה המלך המשיח יכירו לא רק היהודים בגדולתו העצומה וברוח ה' המפעמת בו, אלא גם הגויים יתבטלו לפניו ויקבלו עליהם את מרותו. הללו יחושו באור הגדול הבוקע ממנו, ויכירו בהיותו מגדלור של צדק ויושר לאנושות כולה. לכן יסייעו לו בפעולותיו ובוודאי לא יעמדו בדרכו.

ואכן, כאשר עם ישראל עוסק בענייני התורה והמצוות במסירות נפש, בלי להתרשם מכל העולם שמסביב – כשם שבני ישראל במצרים לקחו את השה בלי לחשוש מתגובת המצרים – בא הנס, שהעולם עצמו נלחם למען גאולת ישראל.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)