חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:46 ח' בתמוז התשפ"ד, 14/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"עוסקים בלהט ("מ'קאכט זיך") ב"מבצע תפילין"
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות גליון 1134 - כל המדורים ברצף
בכל ביתי נאמן הוא
ברגע אחד עוברים מגלות לגאולה
"עוסקים בלהט ("מ'קאכט זיך") ב"מבצע תפילין"
פרשת מצורע
הלכות ומנהגי חב"ד

כיצד הגיב הרבי על היהודי שהתנה קבלת 'אוזני המן' בקיץ – בתמורה להסכמתו להניח תפילין? * מעשה בצעיר יהודי שמעשה אחד מנע ממנו להמיר את דתו רח"ל * על אודות 'קול קורא' של רבני מונטריאול בקשר עם 'מבצע תפילין' *ועל ראש הישיבה שנהג להתבונן ב'מבצע תפילין' של אנ"ש בירושלים בכותל המערבי, בנימוק שהדבר "מעורר לתשובה"

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

"אלו שלא התביישו וניגשו ליהודי – ב'תל אביב', 'חדרה' או אפילו ב'טיימס סקווער' – וביקשו ממנו להניח תפילין, לחשוב אודות הקדוש-ברוך-הוא, לומר ברכה, לברך על אתרוג וכיוצא-בזה – הנה רובא דרובא עשו זאת!", כך מצהיר הרבי בהתוועדות י"ט כסלו תשכ"ח (תורת מנחם כרך נא עמ' 396).

"הענין הידוע – שבו עוסקים בלהט ("מ'קאכט זיך") זה זמן רב ביותר – הנקרא בשם "מבצע תפילין"... התבטא הרבי בי"א שבט תשכ"ח (תורת מנחם כרך נב עמ' 54).

התפילין החזירו למוטב

להלן קטע מדו"ח שכתב בשעתו הרה"ת אהרן-אליעזר צייטלין (ז"ל) בהיותו תלמיד בישיבת תומכי-תמימים במונטריאול קנדה (נמסר כאן בלשונו המקורית):

"ב"ה יום ה' ג' סיון, ה'תשל"א

"כ"ק אדמו"ר שליט"א,

"הננו בזה להודיע לכ"ק אדמו"ר שליט"א מאיזה פעולות שנעשו כאן במונטריאול לאחרונה,

"בנוגע למבצע תפילין, בכל עש"ק אחרי סדר הלימודים, משתתפים תלמידי התמימים דביהמ"ד במבצע תפילין למקומותיהם, כמה מהם מזכים החולים בבית הרופאים "דזשואיש דזשענערל" שם נראה במוחש הצלחה הכי גדולה, החולים שמחים עד למאד לראות התמימים הבאים לבקרם ולזכם בהנחת תפילין, איזה פעמים עלו בידינו התמימים לזכות גם כמה רופאים. וגם מניחים תפילין עם חבר-המשרדים. וגם כמה תמימים עומדים אצל הבתי כנסיות מקום אשר ע"י עוברים ושבים הרבה יהודים, או לפני חנויות כאלו, ומבקשים העוברים ושבים להכנס להניח תפילין. וגם מבקרים אנשים פרטים בביתם או במשרדיהם או בגאראדזשעס וכו'. ביום א' ג"כ בהפסקת סדר הלימודים מבקרים קצת מהתמימים איזה אנשים פרטים. הפועל יוצא מכל הנ"ל: שיש כמה אנשים שהתחילו כבר להניח תפילין בכל יום ויום.

"מאורע הי' כאן במשך הזמן, א' מהתמימים הלך פעמים רבות לאחד שהוא בגיל עשרים וחמש (בערך) להניח תפילין עמו, ולא רצה בשום אופן עד שלא עבר זמן רב והתחיל להניח תפילין בכל עש"ק. פעם אחת בעת שהניח תפילין עמו סיפר לו הנ"ל, שהוא עומד בפועל ממש להשתמד ולשאת אישה נכרית ר"ל, ואחר עוד איזה פעמים שהניח תפילין חזר מהנ"ל ושאל איך יכולים לגייר האישה והשתדל לידע איך לגייר אותה, אבל עוד לא בא הענין לפועל, ובעוד כמה שבועות החליט לעזוב את העניין לגמרי. הוא אמר שכל זה הוא רק מצד תפלין ולעשות ענין כזה לא-עלינו. המעשה התחיל בערך בתחילת תש"ל וההחלטה שלו הי' באחרונה".

אוזני המן בקיץ

הרה"ג ר' שלום דובער הכהן גוטניק מאוסטרליה הגיע ל'חצרות קדשנו' בתקופה הראשונה לאחר ההכרזה על 'מבצע תפילין', והתנדב לצאת ולהניח תפילין עם יהודים השוהים בבית אבות. טרם צאתו נכנס למכולת בשכונת קראון-הייטס כדי לקנות לעצמו מזונות שיהיו לו לטעום לכשיזדקק לכך. הוא תר אחרי משהו מתאים ואז הבחין בחבילת "אזני המן". הוא שילם עבורן ולקחן עמו במכוניתו.

בבית האבות אליו הגיע הוא פגש בין השאר ביהודי קשיש שסירב בתחילה להניח תפילין. אחרי שכנוע ארוך ניאות האיש בתנאי שיקבל עכשיו 'אזני המן'. למרות שהימים היו 'ימי ביכורי ענבים', כלומר בקיץ, הסכים הרב גוטניק, שרץ למכוניתו והביא משם להפתעת האיש 'אזני המן'.

אחר כך, ב'יחידות' אצל הרבי, כשהרבי שמע את הסיפור התעניין מהיכן קנה את ה'אזני המן' והעיר כי מן הראוי היה להבטיח לאותו יהודי שיביאו לו בכל יום 'אזני המן' העיקר שיקבל על עצמו להניח תפילין בקביעות מדי יום חול.

הרבי אף סיפר ב'יחידות' סיפור נוסף על ויכוח שפרץ בין בני זוג יהודים שהאב סירב ללמוד עם בנו ולהכינו כראוי לקראת הבר מצווה, בעוד האם מבקשת ומתחננת שבנה יתכונן כראוי לקראת יום היכנסו בעול-המצוות.

באחד הימים ניכר היה שינוי בדעתו של האב אשר הפסיק להתנגד להכנה לבר מצווה. רעייתו התעניינה בשינוי הפתאומי, ונודע לה כי בעלה הניח פעם אחת תפילין עם מתנדב של 'מבצע תפילין' ומאז החל בעצמו להניח תפילין בקביעות. האישה ביקשה לדעת מיהו המתנדב, מצאה אותו, ובסופו של דבר הפך הבעל לבעל תשובה ששינה את כל אורחות חייו.

'מבצע תפילין' מעורר לתשובה

הירחון התורני 'הפרדס' – בעריכת הגאון רבי שמחה עלבערג – מחודש טבת תשכ"ח פרסם (עמ' 39) ידיעה בכותרת: "כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א מעודד את 'מבצע תפילין'".

בגוף הידיעה מסופר:

"מארץ ישראל נמסרה הידיעה שכב' קדושת רבן של ישראל אדמו"ר מגור שליט"א מעודד בכל הזדמנויות את 'מבצע תפילין' ותרם בעצמו זוג תפילין 'למבצע שעל יד הכותל המערבי', וממנו ילמדו אלפים ויעמדו לימין המבצע הגדול, שעורר הד גדול בכל העולם ורבים הם המשתתפים בפעולה קדושה זו".

בגיליון אחר של 'הפרדס' (ניסן תשכ"ח עמ' 32) התפרסם מכתב למערכת ובו נאמר בין השאר: "ושח מרן הגאון ר' חיים שמואלביץ שליט"א ראש ישיבת מיר, שהולך מדי יום ביומו לכותל המערבי לראות במו עיניו את 'מבצע התפילין' של אנשי חב"ד – המעורר לתשובה!".

על שתי דוגמאות מהן ניתן ללמוד כיצד הנחת תפילין חד-פעמית גוררת אחריה התקרבות משפחה שלימה לחיי תורה ומצוות מציין הרב י. חננאל [=הוא הרה"ג הרה"ח ר' חנניה יוסף אייזנבך שליט"א] מירושלים (במאמרו "ייחודה של מצות תפילין" שנדפס ב'הפרדס' טבת תשכ"ח עמ' 40):

"שמעתי מפי הרה"צ ר' שמואל הומינר שליט"א, משגיח רוחני בישיבת עץ חיים ומגדולי בעלי המוסר דעיר-הקודש, שבאחת מפעולותיו במבצע הנחת תפילין, נתקל באחד שסרב להניח, רק לאחר השתדלות מרובה הסכים לקיים מצווה זו. צעיר זה שהיה ידוע לכל מכיריו, לאוכל נבלות וטריפות רחמנא ליצלן – הפסיק משום מה, לתמהון כל חבריו לאכול מאכלים בלתי כשרים, כי "לבו לא נתן לו"... ובדומה לזה סיפר הרב הגאון ר' הלל שלזינגר שליט"א, מראשי הנהלת העדה החרדית, שתוך כדי עבודתו במתן הכשרים, נשתומם לראות אחד מראשי מפעלי התעשיה בירושלים שחובש כובע לראשו. לשאלתו, הסביר, שלאחר המלחמה הניח תפילין ע"י צעירי חב"ד ליד הכותל המערבי, ומאז החחליט לשמור על תורה ומצות.. וכהנה רבות".

הרבנים יוצאים ב'קול קורא'

ונחזור למונטריאול, שם פרסמו קול קורא על-דבר 'מבצע תפילין' מאת רבני העיר (פורסם ב'הפרדס' ניסן תשכ"ח עמ' 34):

"הרינו משתתפים בזה לקריאתם של גדולי התורה ומנהיגי ישראל במרחבי תבל אשר נענו לקול קריאתו של כ"ל אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א אשר קרא להיחלץ למערכה גדולה להשפיע על אחינו בני ישראל שיחיו בכל מקומות פזוריהם, לפעול ולהפעיל להגשים את הרהורי התשובה שרבים מאחנב"י נתעוררו לאור הישועה הגדולה והנסים הגלוים שהראה לנו השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו.

"ופונים אנו בזה לכל החרדים לדבר ה' להצטרף לפעולה במבצע זה הגדול והנעלה! לעורר ולהשפיע על מכיריו ושכניו אשר לע"ע רחוקים עדיין משמירת תומ"צ על דבר הנחת תפלין וגם על דבר הגהת ובדיקת התפלין – אשר נחלש אצל כו"כ מאחינו בנ"י גם אצל אלו שמניחים תפלין בכל יום ויום".

על אסיפה מיוחדת שהתקיימה כהקדמה לפרסום ה"קול קורא" מספור ב'הפרדס' שם עמ' 33:

"הרינו משתתפים בזה לקריאתם של גדולי התורה ומנהיגי ישראל במרחבי תבל אשר נענו לקול קריאתו של כ"ל אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א אשר קרא להיחלץ למערכה גדולה להשפיע על אחינו בני ישראל שיחיו בכל מקומות פזוריהם, לפעול ולהפעיל להגשים את הרהורי התשובה שרבים מאחנב"י נתעוררו לאור הישועה הגדולה והנסים הגלוים שהראה לנו השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו.

"ופונים אנו בזה לכל החרדים לדבר ה' להצטרף לפעולה במבצע זה הגדול והנעלה! לעורר ולהשפיע על מכיריו ושכניו אשר לע"ע רחוקים עדיין משמירת תומ"צ על דבר הנחת תפלין וגם על דבר הגהת ובדיקת התפלין — אשר נחלש אצל כו"כ מאחינו בנ"י גם אצל אלו שמניחים תפלין בכל יום ויום".

"שלא תהיה יניקת החיצונים"

אנ"ש בעצמם היו מעורים במבצע והעלו הצעות ורעיונות לייעול.

כך למשל, ביום ד' כ"ה תמוז תשכ"ז כותב התמים אברהם שי' אייזנבך (אז מתלמידי 'אחי תמימים' קרית גת) בגלויית דואר: "אל ידידי הרב ר' טוביה שי', השלום והברכה! זה עתה ביקרתי אצל הרב המקומי הרב דרמר שליט"א ואמר לי לאחרונה הוא ביקר ליד ה'כותל המערבי' ושיבח מאד את פעולות צא"ח במקום בנוגע ל'מבצע תפילין'.

"אך יש לו כמה הערות והן: א. רובם [של] המניחים לא רוחצים ידיהם במים קודם ההנחה. ב. התפילין שבנוסח ספרד מניחים אותם בנוסח חב"ד וכדומה. ג. להדגיש יותר שהיו התפילין מונחים במקום, ואקווה שיסודר הדבר באם ההערות הן נכונות ושלא יהיה מזה יניקת החיצונים. בכבוד ובברכה, אברהם.

"נ.ב כן ברצוני להודיעך שגם כאן מתקיים 'מבצע תפילין' ויש כאן חוסר בפלקטים של 'קריאת שמע' שיצא ע"י (צא"ח)".

אחיו, הרה"ח ר' צבי אייזנבך ז"ל מנהל בי"ס חב"ד בקרית היובל, הציע כדלהלן: "ב"ה ד' מנחם אב תשכ"ז, צעירי אגודת חב"ד... שלום וברכה!

"הנני במספר הצעות בנושא הנחת התפילין. א. באם אפשר מבחינה חוקית, רצוי להקים דוכן למכירת טלית-ותפילין ובדיקתם סמוך לכותל. ב. חשוב לתת למניחי התפילין ולמבקרי המקום מכתב הסברה ובו לעמוד ולהודיע: 1. שאין הנחת תפילין קשורה עם הכותל המערבי דווקא. 2. על האפשרות להניח תפילין במשך כל היום כולו ולא דווקא בבוקר. 3. על הצורך בבדיקת תפילין לאחר מספר שנים ואל מי ואיפה לגשת בעניין זה. 4. על אפשרות רכישת תפילין חדשות (ולא כפי שהדבר נעשה עכשיו בצורה פרטיזנית). 5. על נכונות במסירת אינפורמציה והדרכה מתאימה בכל הקשור בעניין.

"ג. ואחרון אחרון חביב: להדגיש שכל הפעולה הזו נעשית בהוראת נשיאנו שליט"א לאור המצב ואין כאן אלא פעולת התנדבות של אנשי חב"ד ללא כל תרומה. ד. הוספה: לדעתי אין צורך לצאת במשמר שלם [=משמרת] בשעה חמש בבוקר כי בערך עד שבע כמעט ואין מה לעשות. לכן אם אפשר שיהיה שם אחד בלבד עד שבע והמשמר יגיע בשעה זו. כי עתה יוצא שכר ריבוי השעות בהפסד המרץ לשעות המאוחרות".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)