חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 ט"ז באדר א' התשפ"ד, 25/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"רק בו הדבר תלוי לגרש היצר הרע"
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1133 - כל המדורים ברצף
ההעלם והגילוי במולד הלבנה
ציפייה לגאולה בקוצר רוח
"רק בו הדבר תלוי לגרש היצר הרע"
פרשת תזריע
הלכות פסח - א
הלכות ומנהגי חב"ד

לדאוג למבקרים בחצר הרבי גם לאחר הביקור * כל פרסום דורש תכנון בקהל יעד, בתכנים, ובעיקר בדיקה והגהה על ידי שניים לפחות! * פעולות של "שבעים ואחד מוסדות" בכל העולם – בעקבות התעוררותו של יחיד... * התנאים שנדרשו משלוחים שבקשו לבקר אצל הרבי * ועל זוג השלוחים שהותר להם להגיע לפני המועד הקצוב

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

רשמי מבקרים

"כדאי מאוד אשר יזמינם בהקדם וישמע מהם דו"ח מפורט מכל מה שראו ושמעו והרגישו בהיותם כאן" – כך נתבקש השליח הרב שמואל אזימוב (ז"ל) לעשות עם מושפעיו לאחר ששהו בחצר הרבי בחודש תשרי תשל"א. בהמשך התבקש למסור להם השתתפות סמלית מאת הרבי בהוצאות נסיעתם לחצרות-קדשנו.

 

תפקיד המזכירות

להלן קטע מדברי יושב ראש המזכירות הרב ח.מ.א. חדקוב, בשיחתו עם אישיות תורנית בשנת תשל"ז:

"מן הסתם ידוע לכת"ר שעבודתו של הרבי היא רק עבור עניני תורה ולהפיץ דבר ה' בכל פינות ומחנות וכו' וכו'. אין לרבי שום קשרים עם עיתונאים ואין זה עסקו... גם תפקידה של ה'מזכירות' איננה להתערב בעניינים אחרים".

הגהה הכרחית

בהזדמנות מסוימת (בשנת תשכ"ב) עלה רעיון לפרסם עלון-קשר מטעם צא"ח בנ.י. אשר ידווח מזמן לזמן על פעילות האירגון. נעשה ניסיון של עלון אחד כזה. הוא הוכנס לרבי שהגיב על-כך (בי"ב אייר באותה שנה):

אף שבכלל נכון, אבל:

כמה פרטים נכנסו, שאף אשר כ"ע [כולי עלמא] ידעי שנוהגים כן, אין מכריזים עליהם וכו'.

כן צריך החלטה לאיזה חוג מתכוונים ובזה תלוי פירוט התוכן. ועוד ועוד

הבחנו [האם בדקו] (עכ"פ [על כל פנים] בשטחיות) המצו"פ [המצורף פה] עכ"פ [על כל פנים] 2 אנשים קודם שנשלח לי?

מתנה לאשה

כך דווח ב'פנים אל פנים' גיליון 319 (כ"א מרחשוון תשכ"ז) עמ' 7:

"חסידי חב"ד שנסעו אל האדמו"ר מליובאוויטש לימי ראש-השנה, יום הכיפורים וחג הסוכות, חוזרים עתה לישראל כשהם מספרים פרטים ופרטי פרטים על הימים בהם שהו בבית הרבי ופניהם זוהרות מהתעלות ושמחה. בין יתר הסיפורים מספרים החסידים, כי כאשר כמה מהם נכנסו לקבל ברכת-פרידה מן הרבי, הזכיר להם הוא, שלא ישכחו לקנות מתנה לנשותיהם, אשר נשארו בכל ימי החגים לבד בבית".

מטבע מקומי

אחד מחשובי אנ"ש קיבל את הסכמתו של הרבי להצטרף לנסיעה מטעם 'עזרת אחים' לרוסיה לימים הנוראים (בשנת תשמ"ג). טרם נסיעתם, זכו לקבל מהרבי באמצעות המזכירות – 18 דולרים ופתק. בפתק נאמר: "לחלק שם בכסף המדינה, ולהחליף באופן רסמי [=רשמי]".

התעוררות שיצרה סערה

בי"א ניסן תשל"ב הכריז הרבי על הקמת ע"א מוסדות והדברים ידועים ומפורסמים (ראה מבוא לאגרות קודש כרך ז"ך עמ' 14 ואילך).

יצויין כי כמו במקרים נוספים גם הפעם, היוזמה והרעיון החלו בפניות חסידים בדרך של "אתערותא דלתתא". היה זה הרה"ח ר' אהרן נחמן פרידמן ז"ל מעסקני חב"ד בכפר חב"ד שפנה כבר בחודש מרחשון במכתב הבא:

"ב"ה, כ"ה במ"ח ה'תשל"ב

"כבוד הוו"ח וכו', ר' אפרים שי' וולף, ר' זוסיא שי' וילימובסקי, ר' שמואל שי' חפר, ר' א. חנוך שי' גליצנשטיין ר' שלמה שי' מיידנצ'יק ור' טובי' שי' בלוי.

"שלום וברכה!

"זכינו ונמצאים אנו בשנת השבעים להולדת נשיאנו כ"ק אדמו"ר שליט"א לאריכות ימים ושנים טובות ומתוקות. לדעתי, מן הראוי הוא אויך צושטורעמען [להסעיר ולהלהיב] את אנ"ש שי' בכלל ואת העם כולו (בארץ-הקודש ובחוץ-לארץ) בפרט בציון מאורע חשוב זה הוא: "שנת השבעים". מצאתי לנכון לעורר את הדבר, ובטוחני כי לאור חשיבות העניין תתפנו לקיים התייעצות בנידון ביניכם (או בפורום יותר רחב) וחושבני כי חודש הגאולה מסוגל לכך במיוחד. בתקווה שעל ידי פרסום שם ליובאוויטש בכלל ושמו של נשיאנו שליט"א בפרט נזכה כי בקרוב ממש יגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה.

"בכבוד ובברכה, אהרן נחמן פרידמן.

"העתק: הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' הרב ח.מ.א. שי' חדקוב, ברוקלין".

הכלי לברכות השם

להלן פתק שכתב הרבי ליהודי:

זה מצד היצר-הרע שאינו רוצה שישמור תורה-ומצוות, ומבהיל שהצליח ולא הניח תפילין כל הזמן!! ופשוט שרק בו הדבר תלוי לגרש היצר-הרע ולשמור התורה ומצוותיה וזהו הממשיך ברכות השם וק"ל אזכיר עוה"פ עה"צ [עוד הפעם על הציון].

תנאים לנסיעה

בשנים הראשונות הייתה הוראה כללית לכל השלוחים, שאין להם להגיע לחצר הרבי טרם חלפו שנתיים מהביקור הקודם.

ברוח דברים אלו נתקבל מענה בי"ג מנחם-אב תשכ"ט (חתום בשמו של המזכיר אך בכתי"ק), לשאלת השליח בפריז הרה"ח ר' שמואל אזימוב – "במענה למכתבו בו שואל על-דבר נסיעתם לכאן":

באם כבר עברו שנתיים מאז הי' אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א,

לא יהיה על ידי זה [לא ייגרם בכך] הרס בעבודתם (שלו ודזוגתו תי') בהפצת היהדות והמעיינות בפרט,

לא יכנסו עי"ז [על ידי זה] לחובות,

– תהא הנסיעה הלוך ושוב בשעה טובה ומוצלחת.

ש.מ. סימפסון, מזכיר.

 

הרב אזימוב, כחסיד דייקן, חישב שעדיין לא חלפו שנתיים תמימות מאז ביקורם הקודם, ומיהר לשאול מה לעשות. הרב חדקוב השיב לו (בכ"א מנחם אב תשכ"ט):

"במענה למכתבו מי"ז מנחם-אב בשאלתו אם הכוונה "כשנתיים" היא בדיוק, הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להורות כי הפעם, בנוגע אליהם, לאו דווקא בדיוק".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)