חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:53 י"ט בתמוז התשפ"ד, 25/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מטהר ישראל
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1526 - כל המדורים ברצף
חגיגת צביעות והיפוך יוצרות
חדש על המדף
חיבור עם הקב"ה באמצעות משה
כשרות
בלי רבב שקר
למה לצום?
משונא לאוהב
מטהר ישראל
מה יש מאחורי חותמת הכשרות?
חלוקת קבלות בשבת

בנבואות הגאולה נאמר: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר" (יחזקאל לו, כה-כו).

מה משמעות זריקת ה'מים טהורים'? על-פי רש"י ומצודת דוד הכוונה להזיית מי הפרה האדומה. כך רש"י מפרש: "מים טהורים – אכפר עליכם ואעביר טומאותיכם בהזיית מי חטאת, המעבירין טומאת המת". מצודת דוד מפרש: "וזרקתי וגו' – רצונו לומר: אכפר עוונם ואעביר טומאת חטאתם, בהזיית מי אפר פרה, המעביר טומאת המת".

לעומתם, האברבנאל מפרש שהכוונה לרוח התעוררות שתיזרק על בני ישראל מלמעלה: "השם יתברך יקבץ פזוריו מבין הגויים, ויזרוק עליהם מים טהורים, ויעשה כל-כך ניסים ונפלאות לעיניהם, עד שימנע לבבם הערל ויהיה להם לב חדש ורוח חדשה, באופן שתמיד יהיו עם השם והוא יהיה להם לאלוקים. 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם' – ...ישראל יסירו מעליהם עוונותיהם בעניין שיישארו טהורים ונקיים מהם. והנה, ייחס התשובה אליו יתברך, באומרו 'וזרקתי עליכם' – לפי שהתשובה לא תושלם אלא עם העזר האלוקי שיושפע על החוטא לשוב אליו. וכמו שנאמר: השיבנו ה' אליך ונשובה".

לב בשר

לפי פירושו, בהמשך הנביא מדבר על ביטול יצר הרע לעתיד לבוא: "והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר – רוצה לומר, נכנע ומשועבד לשכל, לא קשה כאבן. ואין הכוונה בייעוד הזה שיבטל הבחירה והאפשרות ויהיו בני-אדם מוכרחים במעשיהם, אלא שיעשה הקב"ה לעיניהם כל-כך מהאותות והמופתים, עד שיפחדו אל השם ואל טובו, ולא תהיה בהם נטייה אל התאוות הגשמיות, כי אם אל השלמות, כמו שהיה באדם הראשון קודם חטאו".

כ"ק אדמו"ר מהר"ש מבאר (וככה תרל"ז, פרק יז) את משמעות הייעוד "והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר": "ונוכל להבין זאת מנפש הבהמית הרוחנית שבאדם. שעכשיו הרי היא מתאווה תאוות גשמיות, ועל-פי הסתת יצר הרע יכשיל גם נפש האלוקית שבאדם, שתומשך אחר תאוותיו הקשות והרעות, לעבור פי מלך מלכי המלכים הקב"ה. עם כל זה, לעתיד לבוא תזדכך ותשוב להיות מכלל עובדי ה'. שהרי אז בוודאי יקוים מאמר רז"ל: בכל לבבך בשני יצריך".

לא הריגה – הכשרה

בעת ביקורו של האדמו"ר מסקוליא אצל הרבי מליובאוויטש, בי"ג בתמוז תשמ"א, נסבו הדברים על 'שחיטת' יצר הרע לעתיד לבוא. חותנו של האדמו"ר מסקוליא אמר: "איתא בגמרא (סוכה נב,א) ש'לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצר הרע ושוחטו', זאת אומרת שמציאות היצר הרע תתבטל".

הגיב הרבי: "פירוש הענין של 'שוחטו' אינו כפי שמפרש העולם, שמבטלים את מציאותו, כי לפי פירוש זה אינו מובן מדוע נאמר הלשון 'שוחטו' ולא הלשון הרגיל 'הורגו'. אלא הפירוש ב'שוחטו' הוא על דרך לשון חז"ל 'אין ושחט אלא ומשך'. והביאור בזה: על-ידי עניין השחיטה נעשית הבהמה מוכשרת למאכל אדם, ועל-ידי זה יש אפשרות למין החי להתעלות למין המדבר כאשר המאכל (מבשר הבהמה) נעשֶה דם ובשר כבשרו של האדם, מין המדבר... וזהו הפירוש במאמר רז"ל 'לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצר הרע ושוחטו', היינו, שמציאות יצר הרע לא תתבטל לגמרי, אלא אדרבה, מציאותה תתעלה ותתהפך לטוב".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)