חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:29 זריחה: 6:34 כ"ב בתשרי התשפ"ב, 28/9/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יראה - "דבר קטן"
דרכי החסידות

כאשר משה רבנו מעורר את בני-ישראל לירא מהקב"ה, הוא אומר: "ועתה ישראל, מה ה' אלוקיך שואל מעמך, כי-אם ליראה את ה' אלוקיך". הדברים נשמעים כאילו יראת ה' היא דבר קטן, כאילו משה רבנו אומר - אין מבקשים מכם אלא דבר קטן וזעיר. על כך שואלת הגמרא (מגילה כה,א): "מכלל דיראה מילתא זוטרתי היא?!" [=מכאן עולה שיראה דבר קטן היא?!]. משיבה הגמרא: "אין, לגבי משה רבנו מילתא זוטרתי היא" [=כן, לגבי משה רבנו דבר קטן היא].

הגמרא אף מביאה משל: "משל לאדם שמבקשים הימנו כלי גדול ויש לו, דומה עליו ככלי קטן. קטן ואין לו - דומה עליו ככלי גדול". כלומר, גם אם הדבר גדול הוא, אבל מצוי ברשותו של האדם, נחשב הדבר בעיניו דבר קטן.

ניצוצות מנשמת משה

על כך שואל רבנו הזקן בספר התניא (תחילת פרק מב) שאלה פשוטה: לו היה הקב"ה אומר למשה רבנו שאין הוא תובע ממנו אלא שתהיה לו יראת-שמים, הייתה מובנת תשובת הגמרא, שלגבי משה זה דבר קטן; אבל הלוא תביעה זו מופנית לכל יהודי באשר הוא. התורה אומרת: "ועתה ישראל, מה ה' אלוקיך שואל מעמך", כלומר, זו תביעה מכל אדם מישראל. מהו אפוא התירוץ שלגבי משה זה דבר קטן?

מסביר רבנו הזקן: "אלא העניין הוא, כי כל נפש ונפש מבית-ישראל יש בה מבחינת משה רבנו עליו השלום". כלומר, משה רבנו איננו רק דמות היסטורית, אלא הוא מציאות נצחית הקיימת בנפשו של כל יהודי, במשך כל הדורות. בכל יהודי ויהודי יש משהו ממשה רבנו, ובכוח הניצוץ הזה של משה, שקיים בנפשו של כל יהודי, אפשר לומר לכל יהודי כי יראת-שמים היא "מילתא זוטרתי" לגביו.

לאחר מכן מוסיף רבנו הזקן ואומר: "ועוד זאת יתר-על-כן, בכל דור ודור יורדין ניצוצין מנשמת משה רבנו ע"ה ומתלבשין בגוף ונפש של חכמי הדור, עיני העדה, ללמד דעת את העם ולידע גדולת ה' ולעבדו בלב ונפש". גם אם קשה לכל יהודי לעורר בעצמו את הניצוץ של משה שטמון בנפשו, הוא יכול להיות קשור לצדיקים, חכמי הדור, עיני העדה, שבהם מתלבש ניצוץ גדול יותר של משה רבנו, והם יגלו בליבו את יראת ה'. כך נעשית יראת ה' בבחינת דבר קטן, הקרוב לכל יהודי.

השפעה מהגוף ומהנפש

רבנו הזקן מדגיש, שההתלבשות של ניצוץ משה בקרב חכמי הדור היא "בגוף ונפש". כלומר, הכוח האלוקי המיוחד של משה רבנו קיים הן בגופם והן בנפשם של צדיקי הדורות. מזה למדו חסידים, שאת ההשפעה של הצדיק צריך לקבל הן מגופו והן מנפשו: מנפשו מקבלים השפעה על-ידי תורתו וכל יתר ההשפעות הרוחניות שלו, ומגופו מקבלים שפע על-ידי ראיית פניו, כי בראיית פני הצדיק מקבלים גם-כן כוחות רוחניים, הנובעים מאותה התלבשות של ניצוצות מנשמת משה רבנו בגופו של הצדיק.

ואם כך בכל הצדיקים שבכל דור ודור, הרי התלבשות זו של נשמת משה היא ביתר-שאת וביתר-עוז בקרבו של צדיק הדור, נשיא הדור, שעליו אמרו חז"ל (בראשית-רבה נו,ז): "אין דור שאין בו כמשה", שכן בכל דור ודור חייב להיות צדיק שהוא בבחינת 'משה', שבו מתלבשת נשמת משה רבנו (ראה לקוטי שיחות כרך כו, עמ' 7).

לכן חשובה כל-כך ההתקשרות לצדיקים בכלל ולנשיא הדור במיוחד, כי רק על-ידי התקשרות זו אנו יכולים לקבל את הכוחות הדרושים כדי שגם לנו תהיה יראת ה' בבחינת "מילתא זוטרתי", וכך נוכל לעבוד את ה' בשלמות.


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)