חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אנכי ה' אלוקיך
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1517 - כל המדורים ברצף
למה יש תורה שבעל-פה?
יש חדש
לוותר כדי לאפשר את התשובה
אנכי ה' אלוקיך
עצה נכונה
רעב לתורה
קבלה או מעשיות?
התורה העתידית
היפני שחיפש אמונה אמיתית
'א-ל ארך אפיים' (הקצר)

שהעולם יֵדע

"וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אנכי ה' אלוקיך" (שמות כ,ב). כל התורה כולה ניתנה רק כדי שכל העולם יֵדע ש"אנכי ה' אלוקיך".

(רבי אלימלך מליז'נסק)

השגה אישית

"אנכי ה' אלוקיך" נאמר בלשון יחיד, כי הבנת האלוקים והדעת להשגת גדולתו אינן שוות לכל נפש. כל אחד ואחד משיג על-פי מדרגותיו הרוחניות וידיעתו בתורה. לכל יחיד הבנה והשגה אחרת ב"אנכי".

(שפתי כהן)

כוחך וחיותך

מילת "אנכי" מורה על מהותו ועצמותו יתברך שלמעלה מכל תואר ושם. בחינה זו נמשכת בנשמות ישראל עד שנעשה "אלוקיך" – אלוקה שלך, כוחך וחיותך.

(תורה אור)

אות אמת

האות הראשונה מעשרת הדיברות היא א ("אנכי"); האות הראשונה של המשנה היא מ ("מאימתי"); והאות הראשונה של הגמרא היא ת ("תנא"); ויחד הן אותיות 'אמת'. זהו שנאמר (תהילים קיט) "ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך" – "ראש דברך" של תורה שבכתב ושבעל-פה - "אמת", שהם "כל משפט צדקך".

(עיטורי תורה)

קדושה ב'לשון מצרי'

"אנכי" לשון מצרי הוא (ילקוט שמעוני). במילה הראשונה של עשרת הדיברות מרומזת תכלית ומטרת מתן תורה – המשכת קדושת התורה גם לתוך "לשון מצרי", לתוך המְצָרים של העולם הזה הגשמי והחומרי. על-ידי עבודה זו דווקא 'לוקחים' את ה"אנכי" – את מהותו ועצמותו יתברך.

(הרבי מליובאוויטש)

לעיני שישים ריבוא

עשרת הדיברות נפתחים ב"אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ולא ב"אנכי... אשר בראתי שמים וארץ". כי את בריאת השמים והארץ לא ראתה עין אדם, ואילו יציאת מצרים הייתה לעיני שישים ריבוא.

(הכוזרי)

יסוד המוסר

עשרת הדיברות מתחילים במושג נעלה – האמונה באחדות ה', ומסתיימים בדברים פשוטים ביותר, אשר גם השכל האנושי מחייב לקיימם. ללמדנו כי את ה"אנכי ה' אלוקיך" צריכים להחדיר גם לתוך הדברים הפשוטים ביותר, כמו "לא תגנוב", "לא תרצח". עלינו לקיים גם את המצוות האלה מפני שהן ציווי של ה' יתברך.

(לקוטי שיחות)

הכוח לפרוץ

בשל היות "אנכי" – עצמותו ומהותו יתברך, "אלוקיך" – כוחך וחיותך, יש ליהודי הכוח להתגבר על כל המניעות והעיכובים ולפרוץ את כל המְצָרים הבאים מצד הטבע, שיהיה "הוצאתיך מארץ מצרים".

(ספר המאמרים תש"י)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)