חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:27 זריחה: 6:04 ט"ו באב התשפ"ב, 12/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הזעקה שלפני הגאולה
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1513 - כל המדורים ברצף
תיקון או ניצול הזדמנות?
יש חדש
שאלה שהיא בעצם זעקה
אמונה
כמו משה רבנו
לזכור ולשמור
היזהרו בגחלתן
הזעקה שלפני הגאולה
הרופא שמפיץ את רפואת הרמב"ם
זכירת יציאת מצרים

הדורות האחרונים בכללם מכונים 'עקבתא דמשיחא'. זו התקופה האחרונה של הגלות, שבה כבר נראים סימני הגאולה הממשמשת ובאה, ובה בעת גוברים הקשיים וההסתרים. חז"ל מדמים את הגאולה העתידה לגאולה ממצרים, וכשם שבגאולת מצרים גברו הצרות והסבל בסיום הגלות דווקא, ונעשו קשים מנשוא, כך גוברים ייסורי הגלות ככל שמתקרבים לגאולה.

כ"ק אדמו"ר האמצעי מבאר זאת כך (אמרי בינה ה,ב): "לפני עלות השחר גובר החושך ביותר, משום שאור השחר קרוב לבוא. כמו-כן, החושך הגדול של הגלות הזו והצרות העצומות שסבלנו – הם משום שצריך לבוא אור גדול יותר, שהוא נעלה מגילוי האור שהיה במתן תורה, וזהו אורו של משיח. כך היא המידה: אחר מכה – רפואה, אחר צרה – ישועה ונחמה".

ומוסיף כ"ק אדמו"ר הרש"ב (המשך תער"ב א, עמ' תקנא): "ידוע שלפני עלות השחר מתגבר החושך ביותר. זהו שאמרו חז"ל, שבעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא וכו', שהוא עניין התגברות החושך קודם גילוי האור דיום הגדול, יום שכולו אור".

רתיחת הקדרה

באחת מאיגרותיו (כרך א, עמ' רסו) כותב הרבי הרש"ב: "אנו, בני הדור של עקבתא דמשיחא, עוסקים ב'בירורים' האחרונים ממש. ואף שישנם כמה בירורים, שעל-פי שכל נראה לנו כי הם רחוקים ביותר וכי דרוש זמן רב בכדי לעשותם – הרי לאמיתו של דבר הם קרובים ביותר. למה הדבר דומה? לקדֵרה זו, שלקראת גמר בישולה היא רותחת ביותר, ובעת הרתיחה – מה שבשולי הקדֵרה עולה למעלה".

הקשיים של הזמן הזה נובעים מהיותו זמן סיום הבירורים. וכך מבואר בתורת החסידות (שערי תשובה ב מה, א): גם בדור שפָל כ'עקב', בעקבתא דמשיחא, יש בכוחם של בני ישראל לברר ולהעלות את ניצוצות הקדושה החבויים וגנוזים ב'עשיו'. ולא עוד אלא שאז תגיע עבודת הבירור לשלמותה, שלא היה כמותה עד הזמן ההוא. זהו שנאמר (דברים ז,יב) "והיה עקב – תשמעון": בימי 'עקבתא דמשיחא' ודאי 'תשמעון'.

כ"ק אדמו"ר הריי"צ מביא (איגרות קודש שלו, כרך א, עמ' תפח) את אזהרת אביו: "בדורנו, דור עקבתא דמשיחא, אין ללכת אחרי השכל, שעלול להטעות את האדם. יש לקיים את התורה ואת המצוות מתוך תמימות ואמונה פשוטה".

מבט לעבר דורנו

עוד הוא אומר (לקוטי דיבורים חלק א, עמ' 220): משה רבנו ראה את ספרו של אדם הראשון, וראה דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו (ראה סנהדרין לח,ב). בין השאר ראה גם את הדור שלנו, הדור של עקבתא דמשיחא. הוא ראה שזה יהיה דור שבו השגת האלוקות תהיה בדרגה נמוכה ביותר, וכמו-כן ראה כי עבודת ה' – במוח ובלב – לא תהיה עבודה אמיתית. ואף-על-פי-כן, קיום המצוות בפועל ממש – לא ייפסק. יהודים יעסקו בתורה ובמצוות מתוך מסירות נפש, על אף העיכובים הרבים וכל הניסיונות הקשים. בראותו את עבודתם של בני הדור הזה, נעשה משה רבנו שפָל בליבו בתכלית השפלות: הוא ראה והרגיש את יתרונם של בני דור זה, ואת מעלתם שגדלה ממעלתו עד מאוד.

הגאון המקובל רבי לוי-יצחק שניאורסון, אביו של הרבי מליובאוויטש, נסתלק בגלותו בקזחסטן. בבוקר יום פטירתו מלמלו שפתיו ללא הרף. מי שעמדו ליד מיטתו שמעו מילים מקוטעות יוצאות מפיו, מתוך אנחה: "'ועקבותיך לא נודעו' (תהילים עז,כ). איי! עקבות משיחא, עקבות משיחא"...


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)