חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:41 ו' בתמוז התשפ"ב, 5/7/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אמונה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1513 - כל המדורים ברצף
תיקון או ניצול הזדמנות?
יש חדש
שאלה שהיא בעצם זעקה
אמונה
כמו משה רבנו
לזכור ולשמור
היזהרו בגחלתן
הזעקה שלפני הגאולה
הרופא שמפיץ את רפואת הרמב"ם
זכירת יציאת מצרים

בזכות האמונה

"ויאמן העם" (שמות ד,לא). בזכות האמונה נגאלו ישראל ממצרים. וכפי שנאמר במכילתא שלא נגאלו ישראל אלא בשכר האמונה, שנאמר "ויאמן העם".

(ליקוטי דיבורים)

למעלה מההשגה

האמונה שעליה מדובר כאן אינה אמונה סתמית, כפי שרגילים בני-אדם לומר "אני מאמין", אלא משמעותה להאמין במה שעושים; להאמין שעל-ידי המעשים נפעלים גם דברים שאין לנו שום הבנה והשגה בהם.

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

אמונה פשוטה

הבעל-שם-טוב אמר לפני פטירתו: מסלק אני עתה את כל ההשגות שהשגתי למעלה בשורשי התורה והמצוות, את כל ידיעותיי וחקירותיי ואת כל התענוג שבכל אלה. רוצה אני אמונה פשוטה ותמה.

למעלה מראייה

"וירא ישראל את היד הגדולה... ויאמינו בה'" (שמות יד,לא). אף-על-פי שבני ישראל ראו בעיניהם את הניסים, נזקקו גם לאמונה, שכן גדולה האמונה מן הראייה. על-ידי האמונה רואים יותר ממה שרואים בעיניים.

(חידושי הרי"ם)

אמונה ברועה

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (שמות יד,לא). אם במשה האמינו, קל וחומר בה'? – ללמדך שכל המאמין ברועה ישראל כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם.

(ילקוט שמעוני)

פריצת המצרים

'מצרים' מלשון מיצר וגבול. בעבודה הרוחנית היא רומזת למניעות ולעיכובים הנערמים בדרכו של היהודי בקיום התורה והמצוות. "בזכות האמונה נגאלו ישראל ממצרים" – כאשר כל אחד ואחד יעורר את נקודת לבבו, וישים אל ליבו ש"ה' אלוקינו ה' אחד", יצליח להתקרב לאלוקות ולהשתחרר מגלותו.

(ספר המאמרים תש"ט)

סילוק הספקות

יהודי אחד בא אל אדמו"ר ה'צמח צדק' והציג לפניו שורה של קושיות וספֵקות בענייני חקירה שמטרידים אותו. אמר לו הרבי: "לאביי ורבא לא היו קושיות בחקירה, מדוע לך יש קושיות?!". באמירה זו סילק מהאיש את כל קושיותיו וספֵקותיו.

אין עוד

"וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" (דברים ד,לט). כאשר תדע כי "ה' הוא האלוקים", מכאן ואילך "אין עוד" – אין לך עוד צורך לדעת שום דבר בעולם.

(רבי אהרון מקרלין)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)