חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:01 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תשובה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1498 - כל המדורים ברצף
שלא נישאר בלי תשובה
יש חדש
עדי הקידושין: השמים והארץ
תשובה
צחוק בכל העולמות
חייב לסלוח
'כל נדרי' על המים
יחזיר בתשובה
הניגון עורר את הנשמה
שינויים בתפילה

אדם חדש

״ושבת עד ה׳ אלוקיך ושמעת בקולו״ (דברים ל,ב). כשם שבהכנסת נר דולק למקום חשוך, החושך סר וכאילו לא היה כלל, כך כשהאדם חוזר בתשובה, אף שחטא מקודם והשחית את דרכו, הוא נעשֶה ברייה חדשה, וכאילו לא חטא כלל.

(הבעל-שם-טוב)

תיקון הפגמים בהמשך

מי שרוצה לשוב בתשובה אל ישים לב לתקן את פגמיו, אלא ישתדל להרחיק את עוונותיו מנגד עיניו. תחילה יברח מן היצר הרודף אחריו, ויתאמץ לעבוד את ה׳ ביראה ובאהבה.

(המגיד מקוז'ניץ)

התנהגות רחמנית

סימן שהאדם שב בתשובה הוא אם התנהגותו במידת הרחמים. כי העבֵרות מולידות אכזריות בלב האדם והתשובה פותחת את ליבו לרחמים. ואף אצל הקב"ה כן, כמו שנאמר (דברים ל,ג) ״ושב ה׳ אלוקיך את שבותך וריחמך״.

(רבי שמלקה מניקלשבורג)

מעלת לב נשבר

"מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים״ (ברכות לד). צדיק גמור, כלומר מי שרואה עצמו גמור ומושלם בדבריו ובמעשיו, הוא במדרגה נמוכה מזו של בעל תשובה, שליבו נשבר בקרבו.

(רבי בונם מפשיסחה)

שב עמהם

״ושב ה׳ אלוקיך את שבותך וריחמך״ (דברים ל,ג). תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר: בוא וראה כמה חביבים ישראל לפני הקב״ה, שכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם, ואף כשהם עתידים להיגאל שכינה עמהם, שנאמר ״ושב ה׳ אלוקיך את שבותך״. 'והשיב' לא נאמר אלא 'ושב', מלמד שאף הקב״ה שב עמהם מן הגלות.

(מגילה כט,א)

תלמידי ה'

בני ישראל הם תלמידי הקב״ה, ככתוב (ישעיה נד) ״וכל בנייך לימודי ה׳״, ומכיוון שההלכה היא ש"תלמיד שגלה מגלין רבו עמו״ (מכות י), מקיים הקב״ה הלכה זו, שכן מה שהוא עושה, אומר לישראל לעשות. לכן השכינה שרויה עם ישראל בצרת גלותם.

(הרבי מליובאוויטש)

שהוי' יהיה אלוקיך

"ושבת עד ה׳ אלוקיך״ (דברים ל,ד). עבודת התשובה צריכה להיות עד ש״הוי׳״, שהוא למעלה מהטבע, יהיה ״אלוקיך״ – 'א-להים' בגימטרייה 'הטבע'.

(המגיד ממזריטש)

מתי לשוב

העולם נוהג לשוב בתשובה בימי הסליחות. אנשי מעשה מקדימים לשוב בחודש אלול. ואני אומר שיש להתחיל בתשובה מיד אחרי תפילת נעילה ביום הכיפורים.

(רבי ישראל מסלנט)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)