חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:24 ו' בכסליו התשפ"ג, 30/11/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יראת שמים
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1492 - כל המדורים ברצף
לא להכפשה אבל אוי לבושה
יש חדש
היהודי מול המדבר הגדול והנורא
יראת שמים
איזה רצון גובר
למהר לסלוח
מסרים באותיות
שעת העקב
'הגורו השתקן' מדבר
עניית 'אמן'

בלי פניות

"ועתה ישראל, מה ה' אלוקיך שואל ממך, כי אם ליראה את ה' אלוקיך" (דברים י,יב). אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר: "אין לו לקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד" (שבת לא). מהו "בלבד"? – שגם יראת שמים מוערכת כשהיא לבד, בלי פניות צדדיות.

(המגיד מדובנה)

מפתחות פנימיים

אמר רבא בר רב הונא: כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו את המפתחות הפנימיים, ואת המפתחות החיצוניים לא מסרו לו. כיצד ייכנס?

(שבת לא,ב)

באדם בלבד

אמר רבי חנינא: "הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים" (ברכות לג). כל המידות הנדרשות מאדם אתה מוצאן אצל הקב"ה – אהבה, רחמנות, סבלנות וכו'. רק מידת היראה – יראת שמים – היא מידה שאינה שייכת לו. זהו "הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים" – דבר זה אין אתה מוצא אצל הקב"ה.

(תולדות יעקב יוסף)

לא בברכה בלבד

יהודי אחד בא אל ה'חפץ חיים' לבקש ממנו ברכה שבניו יהיו יהודים יראים ושלמים. השיב לו: וכי בברכה בלבד אתה מבקש להשיג זאת? על דברים כגון אלה יש לעמול הרבה, ובמסירות נפש רבה מאוד.

עצה לרב

רב אחד התלונן באוזני הגאון החסיד רבי הילל מפַּריטש, שאין דבריו נשמעים בקרב אנשי קהילתו, וראשי הקהילה אינם מקבלים את דעתו. השיב לו רבי הילל: מקיימים הם את דברי חז"ל (ברכות ו,ב): "כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים". הוסף ביראת שמים ודבריך יישמעו.

גם זו לטובה

יראת העונש אינה עבודה תמה, שהרי האדם נזהר מן החטא מתוך דאגה לעצמו. ובכל-זאת התורה מזהירה על העונש הצפוי לחוטא, כדי שיראת העונש תצילנו מעשיית עבֵרה, שהיא גרועה בהרבה מפנייה אישית.

(אור התורה)

לא להיפרד

יראת חטא משמעותה שאדם ירא לנפשו שלא להיפרד מהקב"ה על-ידי חטא ועוון כלשהו, ואפילו איסור קל של דברי סופרים. כפי שנאמר (ישעיה נט,ט): "כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין ה' אלוקיכם".

(לקוטי תורה)

יראה מהחטא עצמו

מי שיש בידו יראת העונש בלבד עלול להיגרר אחר פיתויי היצר, שכן הנאת העבֵרה מיָדית ואילו העונש בא לאחר זמן. הוא גם חושב שביכולתו לעשות תשובה ולמנוע את העונש. אך מי שמפחד מהחטא עצמו, מהפירוד מהקב"ה הנגרם על-ידו, מרגיש מיד את חומרת החטא, ואין הוא רוצה להיפרד מהאלוקות אפילו לרגע אחד.

(הרבי מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)