חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:53 י"ח בתמוז התשפ"ד, 24/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יסוד האמונה
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1488 - כל המדורים ברצף
מאבק הכשרות – איפה הכסף?
חדש על המדף
המסר התמידי של התמיד
פינחס
לא יהיו דחיפות
למה אינו גואל
שֵׁם בפתקה
יסוד האמונה
יש לך תיבה בעסק
מי ששכח ברכות השחר

האמונה בגאולה מבוססת על אין-ספור אזכורים בתורה, בספרי הנביאים, במשנה ובתלמוד. היא נכללת בשלושה-עשר העיקרים (היסודות) של האמונה היהודית, שכל יהודי חייב להאמין בהם, ומי שאינו מאמין בהם אינו מוגדר 'יהודי מאמין'.

הרמב"ם מונה את האמונה בגאולה כעיקר השנים-עשר של אמונת ישראל (פירוש המשניות לרמב"ם, סנהדרין פרק עשירי, יג עיקרי אמונה, היסוד הי"ב). בקהילות רבות בישראל נהוג לומר בכל יום אחר התפילה: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף-על-פי שיתמהמה – עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".

הסמ"ק (מצוות-עשה א) אף רואה בעיקר זה חלק בלתי-נפרד מהדיבר הראשון של עשרת הדיברות ("אנכי ה' אלוקיך וגו'"), ובלשונו: "אמרו חכמים, ששואלין לאדם לאחר מיתה בשעת דינו: 'ציפית לישועה?'. והיכן כתיב מצווה זו? אלא שמע-מינה בזה תלוי: שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים, דכתיב 'אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים'... כך אני רוצה שתאמינו בי שאני ה' אלוקיכם ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם".

נביא הישועה

עניין הגאולה שזור לאורך כל התורה שבכתב ושבעל-פה. במקרא מופיעות כמה וכמה נבואות והבטחות על הגאולה. למשל, לקראת סוף ספר דברים מנבא משה רבנו את מה שעתיד לקרות לעם ישראל, את הגלות והפיזור בכל קצווי תבל, ולאחר מכן הוא מנבא על הגאולה, שבה ישובו ויתקבצו כל נידחי ישראל לארץ ישראל: "ושב ה' אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה" (דברים ל,ג).

נבואת בלעם מדברת במפורש למדיי על המלך המשיח, שיופיע ויזרח ככוכב המאיר פתאום את שמי הרקיע: "אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל" (בלק כד,יז). ספרי הנביאים מלאים נבואות אין-ספור על הגאולה. בין הנביאים בולט במיוחד הנביא ישעיהו, שזכה לכינוי 'נביא הישועה'. נבואותיו מתארות בהרחבה רבה את ימי אחרית הימים, ימי הגאולה, ואת צמיחתו ופועלו של המלך המשיח.

מאמינים ומתפללים

כך עוברת האמונה בגאולה כבריח התיכון לאורך כל המסורת היהודית. את מידת מרכזיותה אפשר לחוש מתוך עיון בסידור התפילה, הגדוש אין-ספור אזכורים על הגאולה. שלוש פעמים ביום אנו נושאים את תפילת העמידה, התפילה המרכזית והחשובה ביותר, שבה כל אדם מבקש את צרכיו. בתפילה זו יש תשע-עשרה ברכות. שש (!) מתוכן מיוחדות להיבטיה המגוּונים של הגאולה – קיבוץ נידחי ישראל, השבת הסנהדרין, בניין ירושלים והמקדש, ביאת המשיח, השבת עבודת המקדש והשכינה לציון ועוד. שלוש פעמים בכל יום אנו מבקשים ומתפללים: "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנו תרום בישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום".

האמונה בגאולה היא שנתנה כוח ועידוד לעם ישראל גם בשעות הקשות והאפֵלות ביותר. אפילו בפתחי הכבשנים שרו יהודים "אני מאמין בביאת המשיח", וביטאו בכך את עוצמת האמונה והתקווה. בכל זמן, ובמיוחד בימי האבל על חורבן ירושלים והמקדש, עלינו לטפח את האמונה הזאת, להבין את מרכזיותה בחיי האדם היהודי, ללמוד את משמעותה ולצפות לרגע הגדול שבו תתממש ותתגשם, בקרוב ממש.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)