חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:35 ט"ז בסיון התשפ"ג, 5/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נבואת בלעם
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1487 - כל המדורים ברצף
ציפייה למקדש, ציפייה לגאולה
יש חדש
רחמי ה' על בלעם הרשע
נבואת בלעם
למעלה מתענית
ללמוד לרקוד
מעגל שנסגר
המשיח כדוד המלך
בית מקדש על גלגלים
בר-מצווה בתענית נדחית

ליקויים בקצה

"אפס קצהו תראה וכולו לא תראה" (במדבר כג,יג). כאשר אתה מוצא חסרונות בישראל, אין זה אלא ב"קצהו", ביחידים, ולא בכלל ישראל.

(רבי מנחם-מענדל מקוצק)

גאווה וגסות רוח

"וירם מאגג מלכו" (במדבר כג,יז). מפרש רשב"ם: "כל מלכי עמלק נקראים אגג". 'אגג' מלשון גג מורה על הגבהה והתנשאות. לכן כל מלכי עמלק נקראו כך, שכן קליפת עמלק היא גסות הרוח וגאווה, "יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו".

(רבי לוי-יצחק שניאורסון)

ה' עמו

"לא הביט אוון ביעקב... ה' אלוקיו עמו" (במדבר כג,כא). "לא הביט אוון ביעקב", מפני שגם כשיהודי חוטא, "ה' אלוקיו עמו" – אף אז הנקודה האלוקית נמצאת עמו ובקרבו.

(רבי ישראל מרוז'ין)

הכוח להפוך

"לא הביט אוון ביעקב" מפני שגם הנפש הבהמית מתהפכת לטוב. הכוח לכך הוא מזה ש"ה' אלוקיו עמו" –  נשמתו של כל יהודי היא חלק א-לוה ממעל ממש, ולכן בכוחה של הנשמה להפוך את הנפש הבהמית לטוב.

(שיחות קודש)

התחבולות לא יועילו

"כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל" (במדבר כג,כג). לעולם לא יוכל איש לכלות את עם ישראל. כל התחבולות, כל "נחש" וכל "קסם", לא יועילו.

(רבי יצחק מוולוז'ין)

אין לאומות שליטה

"כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו" (במדבר כד,ט). "כרע שכב" – גם כשבני ישראל שרויים בשנת הגלות, הם "כארי וכלביא" – חזקים וגיבורים, שכן שליטת האומות אינה אמיתית. אולם אין בכוחם של ישראל לגאול את עצמם, אלא "מי יקימנו" –  הקב"ה יגאלם. כפי שנאמר (תהילים יד) "מי ייתן מציון ישועת ישראל".

(לקוטי שיחות)

באחרית הימים

"אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים" (במדבר כד,יד). "באחרית הימים", בימים האחרונים שלפני ביאת הגואל, ירצו ויתאמצו לעשות את "העם הזה", את עם ישראל, ל"עמך", דומה בדרכו ובמידותיו לאומות העולם.

(רבי בונם מפשיסחה)

הפיכת האומות

"והאביד שריד מעיר" (במדבר כד,יט). מפרש רש"י: "על מלך המשיח אומר כן". אחד מייעודי הגאולה הוא "והיו מלכים אומנייך" (ישעיה מט), שאומות העולם יתהפכו ממעיקים לישראל למסייעים ועוזרים. מכאן הקשר בין נבואת בלעם לביאת המשיח, שהרי בלעם עצמו מסמל 'אתהפכא', שכן קללותיו של אותו רשע נהפכו לברכה.

(הרבי מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)