חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:41 זריחה: 5:36 ו' בסיון התש"פ, 29/5/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הקמת המשכן
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
נושאים נוספים
שיחת השבוע 1471 - כל המדורים ברצף
אין חוזרים על טעות בשלישית
יש חדש
הדוח של משה: ומה על הזהב?
הקמת המשכן
שותפות שכזאת
מעיין העולם הבא
מול הקוזקים
כעיוור שמתחיל לראות
משה מוקיר שבת
עליית ילד לפרשת פרה

עדות בעולם

"אלה פקודי המשכן משכן העדות" (שמות לח,כא). כפל "המשכן משכן" בא לרמז על שני משכנות – המשכן הרוחני שלמעלה והמשכן הגשמי שלמטה. אך המילה "העדות" נאמרה במשכן השני דווקא, כי עדות יכולה להיות רק על דבר מכוסה ונעלם, ומאחר שבעולם הגשמי אין האלוקות נראית בגלוי, צריכים 'עדות' שהייתה במשכן הגשמי השראת השכינה.

(לקוטי שיחות)

חזרו הכתרים

"עדות" רומז ל'עדיים', כתרים, שקיבלו בני ישראל בשעת מתן תורה. על-ידי חטא העגל איבדו את הכתרים, ובשעת עשיית המשכן נתרצה להם הקב"ה וחזרו וניתנו להם הכתרים. על שם זה נקרא המשכן "משכן העדות".

(אור התורה)

שני משכנות

המשכן שעליו ציווה ה' את משה מתואר בפרשיות תרומה-תצווה, והמשכן שעשו בני ישראל מתואר בפרשיות ויקהל-פקודי. הם רומזים לשני משכנות, משכן רוחני ומשכן גשמי. המשכן שהראה הקב"ה למשה הוא משכן רוחני, המשכן שלמעלה, והמשכן שעשו בני ישראל היה משכן גשמי.

(הרבי מליובאוויטש)

הוקם מאליו

"ויביאו את המשכן אל משה" (שמות לט,לג). שלא היה יכול להקימו שום אדם, ומשה העמידו. אמר משה לפני הקב"ה: איך אפשר הקמתו על-ידי אדם? אמר לו: עסוק אתה בידך, נראה כמקימו והוא נזדקף וקם מאליו. זהו שנאמר "הוקם המשכן" – הוקם מאליו.

(רש"י)

כפילות וחביבות

בפרשיות ויקהל-פקודי התורה חוזרת על כל פרטי עשיית המשכן וכליו. כשהתורה כופלת עניין מסויים, הדבר מבטא את חביבותו. לכן נכפלה פרשת אליעזר עבד אברהם. המשכן, מקום השראת השכינה, היה יקר וחביב לבני ישראל עד מאוד, ומפני חביבותו נכפלו כל פרטיו.

(לקוטי תורה)

ברכות משה

"וירא משה את כל המלאכה ויברך אותם משה" (שמות לט,מג). מה הברכה שבירכן? אמר להם: יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. רבי מאיר אומר: אמר להם, כשם שזכיתם במעשה המשכן, כן תזכו לבנות לכם בית עולמים שבו תשרה השכינה.

(ילקוט שמעוני)

נדבה מרצון

"והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר" (שמות לו,ג). זה סימנה של נדבה הניתנת ברצון ומכל הלב, שהנותן בא מעצמו ומביאה "בבוקר בבוקר", משכים ונותן.

(כלי יקר)

תיקון הזהב

"ויהי זהב התנופה" (שמות לח,כד). מפני המטרה הקדושה והכוונות הטובות קיבל הכסף תנופה ונתעלה וזכה לתיקון. כי פעמים שאין יודעים כיצד לנהוג בזהב, והוא גורר אחריו את האדם לירידה עמוקה.

(המגיד ממזריטש)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)