חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:49 זריחה: 5:43 י"ז בתמוז התש"פ, 9/7/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גאולה המלובשת בטבע
משיח וגאולה בפרשה

גאולת נשיא הדור שייכת לגאולה השלמה

בשנה זו, שהקביעות דימי הגאולה היא ביום חמישי ויום שישי - שיום השבת בא בהמשך ובסמיכות ממש (ללא הפסק כלל) לימי הגאולה, ולא עוד, אלא שמצד החיוב להוסיף מחול על הקודש, נמצא שיום השבת מתחיל בי"ג תמוז.

ולכן, יש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בזיכרון דימי הגאולה, ובאופן ד"הימים האלה נזכרים ונעשים"...

והוראה... מאופן הגאולה:

הגאולה די"ב-י"ג תמוז היא עניין של נס שלמעלה מן הטבע, אבל יחד עם זה, נמשכה ונתלבשה בלבושי הטבע: על-ידי ההשתדלות דשאר מדינות כו', כידוע ומפורסם.

וההוראה מזה - שגם העבודה באופן של גאולה (למעלה ממדידה והגבלה) בזמן הגלות צריכה להיות בלבושי הטבע, אף שההכנה לזה היא על-ידי זה שמקבל עזר וסיוע מלמעלה (גם) באופן נסי שלמעלה מן הטבע.

ועל דרך הסיפור הידוע בזמן המאסר דרבינו הזקן, שהעמיד את הספינה - כדי שיוכל לקדש את הלבנה - באופן ניסי, ואף-על-פי-כן, לא קידש את הלבנה אלא לאחרי שהפקיד העמיד את הספינה, שההכנה למצווה יכולה להיות באופן ניסי, אבל קיום המצווה צריך להיות בטבע דווקא.

ועוד והוא העיקר - שמגאולה זו באים לגאולה האמיתית והשלימה:

מכיוון שכל ענייני הגאולה - "שם גאולה עלה" - שייכים זה לזה, הרי מובן, שהגאולה די"ב-י"ג תמוז - גאולה של נשיא הדור, שבגאולתו נגאלו גם כל אנשי הדור - שייכת (גם) לגאולה האמיתית והשלימה.

ובפשטות - שעל-ידי הגאולה די"ב-י"ג תמוז ניתוסף בהרבצת התורה וחיזוק הדת כו', "מעשינו ועבודתינו" שממהרים ומזרזים ופועלים את הגאולה האמיתית והשלימה, כולל ובמיוחד - ההוספה בהפצת המעיינות חוצה, שעל-ידי זה קא אתי מר, דא מלכא משיחא.

ומזה מובן שימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז (ויום השבת קודש שלאחריהם) הם זמן מסוגל ומוכשר ביותר לפעולות מיוחדות לקירוב וזירוז הגאולה.

כולל ובמיוחד - הוספה באהבת-ישראל ואחדות-ישראל, כמבואר בארוכה בריבוי מאמרים שיחות ומכתבים של בעל הגאולה... - דמכיוון שסיבת הגלות היא ההיפך דאהבת-ישראל, הרי, על-ידי ההוספה באהבת-ישראל ואחדות-ישראל מבטלים את סיבת הגלות, ובהיבטל הסיבה, בטל בדרך ממילא המסובב (הגלות), ו"מיד הן נגאלין".

ועניין זה מודגש גם בכך שמיום השבת שלאחרי ובסמיכות ימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז, מתברך יום השבעה עשר בתמוז - אשר, על-ידי ההוספה באהבת-ישראל ובאחדות-ישראל, "האמת והשלום אהבו", ייהפך לששון ולשמחה ויום-טוב, כפסק-דין הרמב"ם בסוף הלכות  תעניות "כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח, ולא עוד, אלא, שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה, שנאמר כה אמר ה' גו' צום הרביעי גו' יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים (מכיוון ש)והאמת והשלום אהבו".

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת בלק, י"ד בתמוז ה'תשמ"ז;
'תורת-מנחם - התוועדויות' ה'תשמ"ז, כרך ד, עמ' 16-18)


 
 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)