חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:42 זריחה: 6:03 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עוד על "מבצע תפילין"
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1059- כל המדורים ברצף
עבודת יצחק – לחפור ולגלות 'מים' גם ביהודי שני
"מלחמת בית דוד" בדרכי נועם ושלום
עוד על "מבצע תפילין"
פרשת וירא
"יום הבהיר והקדוש"
הלכות ומנהגי חב"ד

כיצד מגיעה מצוה אחת אל אנשים רבים ודורי דורות? * המכתב טבול-השמן ששמר עמו הרבי לאורך זמן... * תבע חד-משמעית להשתתף ב'מבצע תפילין' בגוף ובפועל! * דרש לקבל דיווח מלא על מדת היענותם של אנ"ש * הירתמות נלהבת של אנ"ש בכפר-חב"ד וירושלים, וימים ארוכים של פעילות במשמרות בכותל המערבי * קטעים מאלפים מדו"ח שנשלח אל הרבי באותם ימים

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

דוגמה למצווה נצחית

באחת משיחותיו (שבת-קודש פרשת ראה תש"מ – שיחות קודש תש"מ כרך ג' עמ' 927) ביאר הרבי כיצד בא לביטוי עניין הנצחיות במצוה מוגבלת? – והסביר, כי מצות תפילין יכולה לשמש דוגמה לכך:

כאשר יהודי משפיע על עמיתו להניח תפילין כדבעי, לפי כל דקדוקי ההלכה, בעקבות כך מתלהב המושפע כל-כך ומתוך להט ודביקות מחליט לפעול גם הוא בעצמו על אחרים שיניחו הם תפילין כדבעי. על-אחת-כמה-וכמה כאשר הוא משפיע על ידידו הטוב, וגם ילדיו ונכדיו [=של הידיד] הופכים ל"מניחי תפילין" – לא רק בעצמם אלא אף עם יהודים נוספים, וכן הלאה בבחינת "טופח על מנת להטפיח".

נמצא, שגם בקיום מצוה מוגבלת לכאורה של תפילין, קיים ענין הנצחיות, משום שהייתה כאן פעולה נושאת פירות ופירי פירות עד סוף כל הדורות.

וטובל בשמן... מכתבו

במוסף התורני של עיתון 'המבשר' (כ"ז תמוז תשע"ד עמ' יט) הביא הרה"ח ר' שמעון טיקוצקי את הסיפור הבא:

שנה אחת בל"ג בעומר כאשר ראה החסיד המופלא רבי יהודה לייב גלויברמן ז"ל מדמויות ההוד של חסידי קרלין בירושלים, את פעילות הקירוב ומבצעי התפילין של חסידי חב"ד במירון, ישב ר' לייבקה וכתב מכתב נרגש אל הרבי מליובאוויטש, בו העלה על נס את מעשיהם של חסידיו.

כשסיים לכתוב טבל את המכתב בשמן של ההדלקה במירון לחביבותא דמילתא, ואף ציין זאת במכתבו לרבי.

הרבי מליובאוויטש נהנה מאד מהמכתב המקורי ואף שיגר בחזרה איגרת תשובה ארוכה... כעבור שנים רבות כשביקר בנו החסיד ר' נח גלויברמן ז"ל בארצות הברית ונכנס להיכלו של הרבי בקראון-הייטס, אמר לו הרבי כי המכתב ההוא של אביו שמור אצלו עד היום במקום מיוחד...

מי השתתף בגופו?!

בשלהי חודש סיון תשכ"ז נתקבל מברק הרבי לצעירי-אגודת-חב"ד בירושלים, בו נאמר (אגרות-קודש כרך כד עמ' שנח – בשולי-הגיליון):

הנעשה מצא"ח ואנ"ש דירושלים משהו במבצע תפילין? כמה אנשים מירושלים התעסקו בזה, וכמה שעות הקדישו לזה כולם ביחד?... ושמות המשתתפים – במכתב דחוף...

לאחר מכן ביאר הרבי (במכתב) כי אחת ממטרות המברק הייתה: "לידע מי השתתף בזה בטרחא בגופו בפועל ממש...".

מכתב צא"ח בירושלים אל אנ"ש בעיר.

ההבהרה במכתב באה בתגובה לדין-וחשבון הבא לקמן, אותו שיגר בב' תמוז תשכ"ז הרה"ח ר' טוביה שי' בלוי ל"מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א":

"המברק על-דבר מבצע תפילין בא לידי רק ביום א' אחר-הצהרים (אתמול)... וזה המענה המפורט:

"ביום א, כ"ה אייר, עם התקבל בכפר חב"ד המברק ע"ד מבצע תפילין – התקשר אלי טלפונית – הר"י לייבוב, ומסר את לשונו. דובר בינינו על-דבר דרכים שונות לפרסום כללי של העניין (ברדיו ובעיתונות), בינתיים התקשרתי בשרשרת שיחות טלפוניות עם כמה-וכמה מאנ"ש, ובמיוחד מבין אלו השייכים לצבא, ומסרתי את תוכן המברק בהמרצה לפעול בנידון...

"ואכן כבר בימי המלחמה התעסקו כמה-וכמה מאנ"ש... במבצע זה. מכך ידועים כרגע ר' שמואל שניאורסון, הצוות בבית-ספר חב"ד אזבסטונים (עם צעירי השכונה שהתאספו במקלט בית-הספר), ר' נפתלי ראטה [=רוט], התמימים מתלמידי ישיבת תורת-אמת – שהתעסקו בעיקר עם אנשי הצבא בעמדות הקרובות לישיבה. כן אלו מבין אנ"ש שהיו בצבא... מזה ידועים כרגע: ר' אליהו פרץ זילברשטרום, ר' בן-ציון שינברגר, דב רבינוביץ, ר' שלמה קירש (שהיה במחנה בסביבת ירושלים), ומר אלישע לוי.

"בימים הראשונים לאחר שוך המלחמה נשלחו על ידי צא"ח קבוצה של תלמידי תורת אמת ותלמידי תומכי-תמימים ליובאוויטש כפר חב"ד ירושלמים (שחזרו הביתה) – למחנות צבא. עוררתי בשיחות אישיות רבים מאנ"ש והצעירים ואחרים שימשיכו לעסוק במבצע תפילין, ובמיוחד עורר את אנ"ש ר' שמואל שניאורסון, שביוזמת הנ"ל מסרנו להדפסה כרוז בשם 'מבצע תפילין נמשך', שנדפס לפני חג השבועות והודבק ברחובות ירושלים מטעם צא"ח (טופס הכרוז הנ"ל נשלח בשעתו לכ"ק אדמו"ר שליט"א). כל זה היה לפני שנודעה כאן שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א בדבר המשך מבצע תפילין.

"כשנודעה שיחת הקודש הנ"ל, הבאנו את תוכנה בשיחות מכוונות עם אנ"ש להוסיף במרץ ולהמשיך לעסוק כל אחד בסביבתו בעניין זה. מובן שאלו שנשארו בצבא המשיכו גם הם בין חבריהם... נוסף עליהם ר' שמעון אליטוב (שגוייס לצבא אחרי המלחמה)... ר' שמואל שס"ן ור' יעקב צירקוס עסקו במרץ... ר' שלמה קירש...".

ארבע-עשרה שעות בכותל!

וממשיך הרב בלוי:

"כמה-וכמה מאנ"ש שהזדמנו לכותל המערבי – ניצלו זמנם להנחת תפילין עם אחרים. האיגרת של צא"ח בארץ-הקודש לחיילים בדבר תפילין (שנדפסה עוד לפני פרוץ המלחמה), הופצה בין חיילים בירושלים (בדרכים שונות) במאות טפסים. הוכן בירושלים מכתב, תחת שם צא"ח באה"ק, אל ראשי הישיבות באה"ק ותוכנו על-דבר מבצע תפילין (טופס המכתב נשלח בשעתו לכ"ק אדמו"ר שליט"א). המכתב נשלח מירושלים אל למעלה מעשרים ישיבות (בצירוף מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מיום ה' סיון). המודעה הגדולה של צא"ח באה"ק ע"ד מבצע תפילין – נוסח כאן, נדפס כאן (על ידינו) והופץ מכאן לאה"ק (ובירושלים הודבק גם בחוצות ירושלים).

"ביום י"ב סיון נשלח מכפר חב"ד ר' ישראל קאק לשם הנחת תפילין על יד הכותל, ונתבקשתי מהר"י לייבוב לדאוג שיצטרפו אליו צעירים מירושלים, וכן לדאוג לאש"ל עבורו... במשך הזמן, למעלה משבועיים, ביקרו יום יום כ-4-5 מאנ"ש בכפר חב"ד ועמדו ליד הכותל במבצע תפילין (כל יום למעלה מ-8 שעות). במשך הזמן הצטרפו כמה מאנ"ש בירושלים למבצע זה (זכורים כרגע ר' יעקב צירקוס ור' שלמה ויסברג). כל משך זמן זה היתה דאגת הסידורים הטכניים שבזה (אש"ל, והספקת צרכים שונים למבצע) – על צא"ח בירושלים.

"במשך כל הזמן היתה השתדלות גדולה מאוד בשלטונות הצבא ואחרים על-דבר רישיון להתקרבות מכונית אל הכותל המערבי, שאז יתאפשר להביא לשם סוכה מיטלטלת וכן אנשים שיתנדבו לשעות ושאר צרכים. בהשתדלות זו עזרו לי גם הרב עזריאל-זעליג סלונים והרב חנוך גליצנשטיין... בינתיים הגיע מברק כ"ק אדמו"ר שליט"א על-דבר הסוכה וכו'... יצויינו כאן התמימים שמואל שטרן ויעקב אייזנבך (מ'תורת אמת') שטיפלו כמה ימים בהכנת האוכל למבקרי הכותל מכפר חב"ד.

"בד בבד התחלנו לפעול בין אנ"ש בירושלים להביא לידי אפשרות שאנשי כפר חב"ד לא יצטרכו לבוא לצורך זה. פרסמנו מודעות בבתי-כנסת אנ"ש בירושלים וגם עוררנו בדרכים אחרות (בין השאר יצויין שהרע"ז סלונים נאם על כך בליל ש"ק פ' קרח בביהכנ"ס שכון חב"ד)... ניסחתי מכתבים לאנ"ש... בצירוף גלויה שבה יענה כל אחד...

"בשבת-קודש פרשת חוקת שבתו בירושלים הר"י ליבוב והר"י [יצחק] גנזבורג שהלהיבו אנ"ש על נושא זה בשכון חב"ד, בבית-הכנסת מאה שערים ובבית הכנסת ב"תורת אמת" (הבעלי-בתים). מובן שאנחנו סידרנו עבורם את שהותם כאן וליווינו אותם וכו'. נבחר מטה למבצע תפילין על-יד הכותל, בהרכב: בלוי, ר' דוב ולס, ור' בן ציון שינברגר. וסודר שמיום זה (אתמול) יפסיקו לבוא מכפר חב"ד והתורנות תהיה מאנ"ש דירושלים. מובן שקבלת המברק אתמול המריצה פי כמה להיענות אנ"ש. מכפר חב"ד נשאר כאן ר' אהרן זבורובסקי, הנמצא כאן בקביעות ועומד כל היום ליד הכותל. כיון שמדובר באנ"ש מירושלים סודרה התורנות בהיקף זמן יותר גדול (היינו כ-14 שעות ביום במקום למעלה מ-8 מקודם).

"מצורפת בזה טבלת ההתחייבויות של אנ"ש שסידרנו עד עכשיו. מובן שההתחייבויות של הזמנים שעד רגע זה – קויימו ברוך-ה' (אלו שלא קוימו נמחקו מהטבלה). אנו ממשיכים שלושתנו – להשתדל ולהתאמץ להשיג 4-5 אנ"ש לכל משמרת, ולשם כך אנו מבקרים בבתים ומשוחחים טלפונית ועושים פעולות המרצה שונות.

"תחלה היתה תחבורה מירושלים על-ידי מכונית תלמוד-תורה שכון חב"ד שנשכרה לצורך זה בתשלום, אך החל מהיום בבוקר הועמדה לרשותנו המכונית של צא"ח בארץ-הקודש (נוהג בהתנדבות הת' יעקב ברגמן)".

עד כאן מתוך הדו"ח המרשים.

שיבוץ אנ"ש ופעילות נמרצת

הוכנו, אפוא, שתי טבלאות: לוח שיבוץ למבצע תפילין לפי חלוקה לחמש משמרות, שבו כל אחד רשם את עצמו, ולאחר הביצוע בפועל הוכנה טבלה נוספת ובה הופיעו אלה שאכן עמדו במשימה.

טבלאות אלו שוגרו למזכירות הרבי, ובהמשך פורסמו גם בין אנ"ש רשימות המשתתפים (לאחר הביצוע, כנ"ל).

גם ב"דין-וחשבון על הנעשה והנשמע בצעירי-אגודת-חב"ד ירושלים-תבנה-ותכונן בתקופה: א' אלול תשכ"ז – זאת חנוכה תשכ"ח", מוקדשים סעיפים אחדים ל'מבצע תפילין'. להלן פרטים מסוימים שדלינו משם:

"א. מבצע תפילין על יד הכותל המערבי מתנהל ברוך-ה' בסדר מסודר. כמעט לא הייתה שעה ביום בה לא היה צוות על-יד הכותל, לפחות של אחד או שניים, ובהזדמנויות רבות עד 6-7 פעילים, בהתאם לרשימות הנערכות שבוע-שבוע. מספר רב של מבקרים זוכו בעזרת-ה', וכמעט תמיד ישנה עבודה לצוותות שלנו. במיוחד גדל מספר המבקרים בתקופות החגים ובימי החנוכה. יצוין שהמשמרות מתקיימות גם בימי הגשמים, למרות שעדיין לא הותקנה סככה מתאימה – על אף השתדלויותינו.

"מבין פעילי ומארגני המבצע יש לציין במיוחד את [-הגאון החסיד] הרב משה ובר – שנכנס לפעילות הגיוס [=של המתנדבים] והארגון החל מחדש תשרי – ור' דוב ולס, המרכז את גיוס הצוותים...

"ב. בתקופה הנידונה נשלחו על-ידינו למעלה מ-50 זוגות תפילין לאלה שהבטיחו להתחיל בהנחת תפילין יום יום, או שהתפילין שלהם נמצאו פסולים, תמורת תשלום חלקי, סמלי או אף חינם לפעמים. כן קוימו בדיקות תפילין באמצעותנו.

"כו. ביום א, כ"ז כסלו, נתקבלה מכפר חב"ד הידיעה על מברק כ"ק אדמו"ר שליט"א לליבוב-גנזבורג.

"בפעילות נמרצת (בה נטלו חלק: ר' משה ובר, ר' חנוך גליצנשטיין, ר' טובי' בלוי, ר' דוב ולס, ר' ב"צ שיינברגר) – נמסרה ההודעה באופן דחוף לחלק גדול מאנ"ש, שהתגייסו מיד לתוספת פעולה במבצע תפילין. שלש רשימות של הנענים הועברו טלגרפית לכ"ק אדמו"ר שליט"א".

מסר ודיווח חוזר לרבי

בחוזר ששוכפל מטעם "צעירי אגודת חב"ד סניף ירושלים" בתאריך כ"ט בכסלו תשכ"ח ומופנה "לאנ"ש וידידינו שיחי'" נאמר:

"הוראת אד"ש [אדמו"ר שליט"א] בהתוועדות י"ט כסלו לנצל ימי החנוכה במיוחד במצות הנחת תפילין. ההוראה היום ערב שבת – לפרסם בכל העולם שיפרסמו זה בש"ק מברכים, חנוכה, ראש חודש וזאת חנוכה. להודיע לאד"ש ליום חמישי דחנוכה וכו' שמות המקבלים על עצמם לפעול בזה בימים אלה בתוספת מרץ. להודיע זה לכל אנ"ש".

"בהתאם לאמור, על כ"א מאנ"ש להודיע מיד על נכונותו כנ"ל ל:

"הר"מ ובר, הרא"ח גליצנשטיין, הר"ט בלוי, הר"ד ולס.

"מדי ערב מערבי החנוכה, נשלח בעזהי"ת את רשימת המקבלים על עצמם כנ"ל, לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

"בברכת הצלחה,

"ההנהלה".

רשימה אחת מתוך רבות – מתנדבים שעסקו במבצע תפילין ליד הכותל המערבי [וקבר רחל] באחד השבועות.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)