חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:08 זריחה: 6:17 כ"ט בניסן התשפ"א, 11/4/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

וכל מי שעוסק בתורה
פרקי אבות

אמר רבי יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה; שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר, נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם. ואומר, והלוחות מעשה אלוקים המה והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות - אל תקרי חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה שנאמר, וממתנה נחליאל ומנחליאל במות (פרק ו, משנה ב)

פירש רש"י: "וממתנה נחליאל" - למעלה מן הפסוק הזה כתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל; כיוון שניתנה להם תורה במתנה - נחלו א-ל. כלומר, הביאה בחלקו וכיוון שחלקו א-ל עולים לגדולה, שנאמר ומנחליאל במות.

פירש כ"ק אדמו"ר:

השאלות במשנתנו:

א) לכאורה אין כאן מעלה מיוחדת בלימוד התורה, שהרי גם מי שמקיים מצווה "מתעלה" - הוא מתייחד עם מצווה המצווה יתברך.

ב. הדיוק "וכל מי".

ג. הדיוק ש"עוסק בתלמוד תורה" - והרי גם הלומד תורה סתם "מתעלה", ועד שגם הקורא בתורה ולא ידע מאי קאמר מברך ברכת התורה, "ונתן לנו את תורתו", שאין לך עילוי גדול מזה.

והביאור:

"וכל מי שעוסק בתלמוד תורה" - התנא מתכוון לאדם שמתייגע בתורה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ("עוסק"), והוא מגיע למסקנה מסויימת, אלא שאחר-כך מתברר, על פי הכרעת הרוב, שמסקנתו בלתי-צודקת וההלכה נקבעת אחרת. במקרה כזה היה אפשר לחשוב, שאדם זה לא התעלה על-ידי לימודו, שהרי נתברר שמסקנתו מבוטלת, והדבר מוכיח שאינו בעל שכר ישר וכו'. ויתרה מזו - לכאורה הרי זו ירידה: על-ידי לימודו הגיע למסקנה שהיא היפך רצון ה'! על זה אומר,

"הרי זה מתעלה" - לא זו בלבד שאין כאן ירידה, אלא להיפך, הוא מתעלה. שהרי הסיבה למסקנתו המוטעית אינה בטיב שכלו, אלא בטבעו ושורש נשמתו. ולדוגמה - אם שורש נשמתו מגבורה, הוא נוטה להחמיר; מחסד -נוטה להקל. נמצא שמי שהגיע למסקנה שהיא היפך רצון העליון - הוא בגדר "אנוס", ואין הדבר פוגע בשלימות לימוד התורה שלו. וכמאמר רז"ל שאף-על-פי שהלכה כבית הלל (חסד), "אלו ואלו דברי אלוקים חיים".

"וממתנה נחליאל ומנחליאל במות" - העובדה שאדם מוגבל יכול לעסוק בתורת ה', שהיא בלי-גבול, מתאפשרת רק מפני שהקב"ה נתן את התורה במתנה לכל יהודי. וכתוצאה מכך התורה היא "נחלתו" של כל יהודי, ועל-ידי לימודו בתורה הוא מתעלה ("במות").

(מהתוועדויות שבת-קודש פרשת ראה, ושבת-קודש פרשת ניצבים-וילך תש"מ - בלתי מוגה)


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)