חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:11 זריחה: 6:37 י"ד בשבט התשפ"א, 27/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יראת ה'
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
נושאים נוספים
שיחת השבוע 1441 - כל המדורים ברצף
עם ישראל – 'צוק איתן'
יש חדש
הזעזוע שהחזיר למוטב
יראת ה'
כשיש מה לקחת
התפילה כמלט
התפילין והנס
מלכים אומנייך
אחרי שבעים שנה: אוצר במחברת
אמינות ההבטחה

תורה ביראת שמים

"ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך" (דברים י,יב). אמר רבה בר רב הונא: כל מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר שמסרו לו את המפתחות הפנימיים ואת המפתחות החיצוניים לא מסרו לו.

(שבת לא,ב)

הליכה בדרכיו

"מה ה' אלוקיך" - מה שהקב"ה עושה, "שואל מעמך" – הוא מבקש ממך לעשות. "מה הוא רחום, אף אתה רחום; מה הוא חנון, אף אתה חנון".

(רבי ברוך ממז'יבוז')

השאלה שה' שואל

"מה ה' אלוקיך" - במה אני ה' אלוקיך? בזכות אילו מעשים טובים אתה זכאי שייקרא שמי עליך? – זו השאלה שה' אלוקיך שואל ממך.

(רבי נפתלי מרופשיץ)

נדרש עמל

יהודי אחד בא אל החפץ חיים לבקש ממנו ברכה שיהיו בניו יראים ושלמים. השיב לו החפץ חיים: בעזרת ברכה אתה מבקש להשיג זאת?! על דברים כגון אלה יש לעמול הרבה ומתוך מסירות נפש רבה מאוד.

נחוצה התבטלות

הקב"ה דורש מכל יהודי שיהיה בבחינת 'מה', בחינת ביטול, שכן אז לא יתאווה כלל לתענוגי העולם. וכמו שר גדול העומד לפני המלך, שמפני אימת המלך מתבטלת כל מציאותו, עד שגם אם יזדמן לו אז הגדול שבתענוגי העולם, לא יתאווה אליו כלל.

(הבעל שם טוב)

יראת בושת

הציווי הזה אינו על יראת העונש, שכן יראת העונש מצויה בכל הברואים, שהחלש ירא מהחזק ממנו. אלא הציווי הוא על יראת בושת, שהאדם מתבייש מגדולת הבורא, בדוגמת ההתבטלות לפני אדם גדול ונישא.

(כתר שם טוב)

יראה מעצם החטא

על האדם להתיירא מן החטא כשם שהקב"ה כביכול ירא ממנו. כשם שהקב"ה ירא מעצם החטא ולא מן העונש, כך האדם צריך לפחד מעצם החטא ולא מפני שייענש עליו.

(הצמח צדק)

בלי פניות

"אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר: אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד" (שבת לא,ב). "בלבד" – גם יראת שמים נערכת ונמדדת אם היא 'לבד', בלי פניות צדדיות.

(המגיד מדובנה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)