חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ט"ז בסיון התשפ"ד, 22/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מתחיל זמן חדש
אוצרות דור ודור

ביום רביעי, ז' בשבט אמר הרבי הריי"צ נ"ע לבתו הרבנית חיה מושקא ע"ה "עס איז שוין צייט אפגעבן די כלל-ארבעט" [=הגיע כבר השעה למסור את עבודת-הכלל]. נוסח אחר: "מ'דארף שוין אויפהערן די עסקנות ארבעט" [=צריך כבר להפסיק את מלאכת העסקנות].

ביום שישי, ט' בשבט תש"י, שאל את הרבי אחד מבני המשפחה למצב בריאותו, והרבי ענה: "ניט איך קען דיר זאגען, ניט איך וויל דיר זאגען" [=איני יכול לומר לך ואיני רוצה לומר לך].

בערב שבת שאלו את הרבי הריי"צ מה יהיה הסדר מחר, יום היארצייט של זקנתו הרבנית רבקה ע"ה, בתפילה, קריאת התורה ואמירת ההפטרה, מי יורשה לעלות להיכנס וכו'. נענה הרבי הריי"צ ואמר: "מ'וועט ארויפגיין" [=יעלו למעלה]. סתם ולא פירש.

('ימי בראשית' עמ' 82)

"חיים נצחיים"

בדברי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מצינו כמה פעמים התיחסויות לרמזי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ על הסתלקותו. להלן קטע משיחת י"ג תמוז תש"י:

בשיחת י"ג תמוז אשתקד (תש"ט) דיבר כ"ק מו"ח אדמו"ר בנוגע לעניין החיים חיים ארוכים. חיים אמיתיים, חיים בלי הפסק (חיים נצחיים).

בחג הגאולה האחרון בחיים חיותו בעלמא דין הוצרך כ"ק מו"ח אדמו"ר להבהיר ("באווארענען") ולומר שענייני קדושה נצחיים הם, והוסיף לפרש בפרטיות העניין דחיים ארוכים, חיים אמיתיים שאין להם הפסק, כדי שלא נחשוב כפי שנראה לעיני בשר ח"ו... אלא נדע שאצל נשיא הדור, גם לאחרי הסתלקות ישנו עניין החיים ללא הפסק, חיים נצחיים.

(משיחת שבת-קודש פרשת חוקת תש"י)

'סידור' חדש

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו סיפר להרה"ח ר' מרדכי שוסטערמאן (ע"ה) לאחר ה'שבעה' של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, שזמן מה לפני הסתלקותו, אמר לו הרבי: "מ'דארף מאכען א נייעם סידור" [=יש לעשות סדר חדש]. ושאל הרבי מה הכוונה בזה? אך הרבי הריי"צ לא ענה לו. שאל הר"מ הנ"ל: מה אכן הכוונה בזה? וענה לו הרבי: הרבי הריי"צ התכוון לרמז שעכשיו מתחיל "סדר חדש".

('ימי בראשית' עמ' 82)

אורות עליונים ביותר

בהתוועדות שבת-קודש פרשת לך-לך תשי"א אמר הרבי שעניין ההסתלקות הוא שמתגלים אורות עליונים ביותר, שנקראים בשם לידה. וביאר שבירחי לידה ישנם ג' זמנים ז' חדשים, ט' חדשים וי"ב חדשים.

ואמר שמוצאים "א בעל שם'סקע הנהגה" [=הנהגה בעש"טית] בחלוקת שיעורי התניא (משיעורי חת"ת) שנחלקו על-ידי הרבי הריי"צ, שהשיעורים של שלושת הימים י"א, י"ב וי"ג חשוון (רעא, ערב, רעג יום מההסתלקות) הם באגרת-הקדש סימן ז"ך שבה מבואר עניין ההסתלקות של נשיא בישראל.

(משיחת שבת-קודש פרשת לך-לך תשי"א)


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)