חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:46 זריחה: 5:48 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ירושת הארץ
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1438 - כל המדורים ברצף
לומר את האמת ולא להתנצל
יש חדש
דיינים נדרשים לרגש רחמנות
ירושת הארץ
"יהודים, יהודים"
מקור העצבות
הכלה השנייה
עוסקים בבניין הבית
אהבת ישראל עד הרגע האחרון
חזק חזק ונתחזק

אפוטרופוס לשבטו

"אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ" (במדבר לד,יז). כל נשיא ונשיא אפוטרופוס לשבטו... ובורר לכל אחד ואחד חלק הגון.

(רש"י)

דאגה לכל יחיד

הווי אומר, גדולתו של נשיא בישראל איננה למדנותו וצדקותו בלבד, אלא היותו "אפוטרופוס לשבטו" – דאגתו לאנשי שבטו והיותו מי שמספק להם את כל צורכיהם. דאגתו היא לא רק לכללות השבט, אלא גם לצרכיו של כל יחיד, והוא "בורר לכל אחד ואחד חלק הגון".

(הרבי מליובאוויטש)

יופי מושלם

"זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה" (במדבר לד,ב). לכם היא נאה, לכם היא ראויה. יש אדם שהוא יפה ולבושו מכוער, יש שלבושו נאה והוא מכוער, אבל ישראל נאים ולבושיהם נאים להם.

(מדרש תנחומא)

יהדות גלויה

"והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם" (במדבר לג,נב). אף מעל הפנים שלכם תורישו ותגרשו את יושבי הארץ; שתהיה יהדותכם ניכרת גם על פניכם.

(מאוצרנו הישן)

שונאים מוסווים

"והיה אשר תותירו מהם לשיכים בעיניכם ולצנינים בצידיכם" (במדבר לג,נה). רבים ומגוּונים הם שונאיהם של ישראל. יש ששנאתם גלויה  ומזדקרת לעין כול, בבחינת "לשיכים בעיניכם", ויש שהם בבחינת "לצנינים בצידיכם". כלפי חוץ הם אדיבים מאוד ונעימים, אך הם מכים ביהודים בהסתר, מן הצד - "בצידיכם".

(ארונו של יוסף)

שעבוד ונחלה

"ונתנו ללויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת" (במדבר לה,ב). הלוויים לא קיבלו חלק בארץ ישראל, ככל שאר השבטים, לפי שהיו פטורים מן השעבוד במצרים. מי שלא סבל את ייסורי השעבוד, אינו זוכה לנחלה בארץ ישראל.

(רבי משה חגיז)

לשבת בארץ

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" (במדבר לג,נג). זו מצוות עשה, שיֵשבו בארץ ויירשו אותה, כי היא ניתנה להם, ולא ימאסו בנחלת ה'. ואם יעלה על דעתם ללכת ולכבוש את ארץ שנער או את ארץ אשור וזולתן, ולהתיישב בהן, יעברו על מצוות ה'.

(רמב"ן)

כוונת הירידה

"זאת הארץ אשר תיפול לכם" (במדבר לד,ב). 'ארץ' מלשון רצוא, רמז לנשמה המשתוקקת תמיד אל אביה שבשמים. "אשר תיפול לכם" – רמז לירידת הנשמה למטה. כוונת הירידה היא קיום מצוות מעשיות, שאותן אפשר לקיים רק בתוך העולם הזה הגשמי.

(לקוטי שיחות)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)