חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:10 זריחה: 6:13 ב' באייר התשפ"א, 14/4/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שחיטת ליובאוויטש
תגובות והערות

לנושא 'שחיטת ליובאוויטש' שהועלה ב'התקשרות' גיליון תל"ג, יש להזכיר את עניין השחזת הסכין, שהורה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע (אגרות-קודש כרך ו עמ' שסא):

"בדבר השחזת הסכין של שחיטה - (1) טוב יותר לשני הצדדים, ו(2) שלא להשחיזו בפעם אחת כל אורך הסכין, כי צדקו דברי האומרים שאז אין הליטוש - זייטל - כדבעי...".

וראה הביאור בזה בספר 'ביאורי הלכות' לשו"ע אדה"ז הל' שחיטה, בהוספות פ"ג. ושם בפ"ד ופ"ו נלקטו אזהרות והוראות שונות מרבותינו נשיאינו לשו"בים בענייני השחיטה, ובפרט בענייני יראת-שמים.

כן יש להעיר משני מכתבים של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בקשר להשגחה:

הכשרות זקוקה להשגחה צמודה

"מה שאינו יכול להשגיח בעצמו משך כל היום [=הדגשת המערכת] על הכשרות - אינו פוטר אותו מהאחריות, אלא צריך להתחכם ולהתיישב באיזה אופן שההשגחה תהיה במילואה על-ידי אחרים העומדים תחת פקודתו, וזכות הרבים, הזקוקים למאכל כשר, תעמוד לו להצליח בזה". (אגרות-קודש כרך י עמ' רנח)

השגחה תמידית על בשר - תקנת אדה"ז

"במענה על כתבו... אודות התייסדות חנות בשר עם בית חרושת לוואורשט [=נקניק] עם שותפין יודעי מלאכת עשיית וואורשט, הוא דבר נכון במאוד, ועדת חסידי חב"ד נזהרים בתקנה מסודרה מהוד כ"ק רבינו הזקן, והחמירו בהנהגה זו הוד כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים כל אחד בזמן נשיאותו, אשר העוסק במכירת בשר, או בתעשייה של בשר מעושן ובוואורשט, אשר גם אפילו המוחזק לירא אלוקים, יודע תורה ובעל מידות חסידות - צריך למשגיח תמידי [=הדגשת המערכת], ובוודאי ישמרו לקיים הנהגה מסודרה זו...". (מכתב למוה"ר אברהם-אהרן רובאשקין - אגרות-קודש כרך י עמ' ריט)


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)