חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:46 זריחה: 5:48 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פרה אדומה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1434 - כל המדורים ברצף
עשרים שנה: חידה ופתרונה
יש חדש
מחילה בפה ומחילה בלב
פרה אדומה
רוחו של מי נוחה
באיזה מצב המשיח ימצא אותנו
עין הנס
על סף הגאולה
הספר על הרבי נכתב בכאב
כוהנים בקברי צדיקים

תבוא אימו

"ויקחו אליך פרה אדומה" (במדבר יט,ב). מפני מה כל הקרבנות זכרים וזו נקבה? אמר רבי איבו: משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. אמר המלך, תבוא אימו ותקנח את הצואה. כך אמר הקב"ה, תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל.

(במדבר רבה)

עקרת הבית

חינוך הילדים תלוי בעיקר באם, שבהיותה עקרת הבית, עיקר הבית, היא הקובעת והמנהיגה את האווירה בכל הבית, והיא מעצבת את דמותם של הילדים. לכן נאמר "תבוא אימו" דווקא ולא "יבוא אביו".

(שיחות קודש)

הטהרה – יסוד

"זאת חוקת התורה" (במדבר יט,ד). היה צריך לכתוב "זאת חוקת הפרה", שהרי מדובר כאן בדיני פרה אדומה. אלא רמז יש כאן, שענייני הטהרה הם עיקר התורה ויסוד כל המצוות.

(דעת חכמים)

דרושה התבטלות

"ויקחו אליך פרה אדומה" (במדבר יט,ד). מביא רש"י: "לעולם היא נקראת על שמך, פרה שמשה עשה במדבר". הפרה נעשתה בפועל על-ידי אלעזר, ובכל-זאת היא נקראת על שמו של משה, כי עשיית הפרה דורשת התבטלות והקרבה אישית – האדם חייב להיטמא כדי לטהר את הזולת מטומאתו. נקודת התבטלות זו בכל יהודי מתעוררת ומתגלה על-ידי משה, שהוא שיא הביטול, עניו מכל האדם.

(לקוטי שיחות)

זקוק ל'משמרת'

"והיתה לעדת בני ישראל למשמרת" (במדבר יט,ט). אדם שעוסק ב'עשיית הפרה', היינו בטהרת הזולת ובקירובו לאבינו שבשמים, זקוק ל'משמרת', המזכירה לו שאסור לו לשכוח את עצמו, שכן גם הוא עלול להיטמא חלילה ולהזדקק ל'אפר הפרה'.

(הרבי מליובאוויטש)

עזרה משמים

עשיית הפרה, שנועדה לטהר את הטמא מטומאתו, רומזת לעבודת התשובה. לכן נעשתה על-ידי "אלעזר" – 'א-ל עזר', שכן הכוח לעשות תשובה ניתן מן השמים, כמאמר חז"ל (שבת קד) "הבא לטהר מסייעין לו".

(אור התורה)

גוון מהותי

"פרה אדומה תמימה" (במדבר יט,ב). לכאורה הייתה התורה צריכה להקדים 'תמימה' לפני 'אדומה', כי 'תמימה' היא מעלה בעצם הפרה, ואילו 'אדומה' הוא הגוון החיצוני שלה בלבד. מכאן שגוון המקיף את כל הגוף, עד שאפילו שתי שערות שחורות פוסלות אותו, גוון כזה נבלע בעצם מהותו ונעשֶה חלק ממנו.

(רבי מנחם מנדל מקוצק)

אמונה מתקנת

"תבוא פרה ותכפר על העגל" (רש"י). חטא העגל נבע מחוסר אמונה. כ'תשובת המשקל' ניתנה להם מצוות פרה אדומה, שהיא חוקה, מצווה בלי טעם, והקיום שלה הוא רק מתוקף האמונה.

(רבי יצחק מוורקה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)