חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:38 ל' בסיון התשפ"ב, 29/6/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יש כאן 'עסק' עם שער הנו"ן – עם עצמות ומהות!
משיח וגאולה בפרשה

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1032- כל המדורים ברצף
דילוג, קפיצה ו"לכתחילה אריבער"
יש כאן 'עסק' עם שער הנו"ן – עם עצמות ומהות!
האם יש לברך שהחיינו בראיית חברו?
פרשת אמור
"הוו זהירין ברשות"
הלכות ומנהגי חב"ד

מניין הכוח להתגבר על כל קשיי הגלות?

כדי שיהיה בכוחם של בני-ישראל לעבור את הגלות והשיעבוד, שלא יאבדו חס ושלום בגלות, ואדרבה, שינצלו את גלות מצרים, שעל-ידי זה תהיה הכנה והקדמה למתן-תורה, כמו שכתוב, "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" – הרי זה נעשה על-ידי זה שבגלות מצרים גופא היתה ההנהגה עם בני ישראל באופן שלמעלה מהטבע: "פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד".

ובעניין זה נכללת גם ההנהגה שלמעלה מהטבע ביחס לילדים הקטנים שנולדו במצרים – כמסופר במדרשי חז"ל שהקב"ה היה "מלקט להן שני עיגולין, אחד של שמן ואחד של דבש, שנאמר ויניקהו דבש מסלע ושמן גו'", ועל-ידי זה "הם – הילדים – הכירוהו תחילה" בזמן קריעת ים-סוף, ועד ש"ותימלא הארץ אותם", היינו, שכל ארץ מצרים נתמלאה בבני-ישראל ("איבערפול מיט אידן"), ועד שלא היתה שום נקודה בכל ארץ מצרים שלא היתה חדורה בבני-ישראל.

[...] ידוע שכל הגלויות הן בדוגמת גלות מצרים. ולכן, כשם שבגלות מצרים היה עניין הקדמת רפואה למכה, על-ידי "ותימלא הארץ אותם", שבכל ארץ מצרים לא היתה שום נקודה שלא היתה חדורה בהנהגה עם בני-ישראל באופן שלמעלה מהטבע, ועניין זה היה נתינת-כוח לבני-ישראל שיוכלו לעבור את הגלות – כן הוא גם בגלות זו, הנה מבלי הבט על כך שנמצאים במצב של חושך כפול ומכופל כו', אין להתפעל מכך; יש לדעת ש"ותימלא הארץ אותם", שאין שום נקודה בגלות, לא בעניינים גשמיים ואפילו לא בעניינים חומריים, שאינה חדורה במציאות של בני-ישראל ובדרך ההנהגה שלמעלה מהטבע.

וכשם שגלות מצרים היתה הכנה לגילוי מתן-תורה – כך גם גלות זו היא הכנה לגילויים שלעתיד-לבוא, שיהיו באופן נעלה יותר מגילוי מתן-תורה שלאחרי ועל-ידי יציאת מצרים, כמו שכתוב "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", "נו"ן פלאות", היינו, שאז יתגלה גם שער הנו"ן שלא נתגלה במתן-תורה, כידוע שבמתן-תורה (שלאחרי גלות מצרים) נתגלו מ"ט שערים בלבד, ולכן בספירת-העומר (שהיא הכנה למתן-תורה) סופרים מ"ט ימים, כיוון שצריכים להתכונן רק לגילוי מ"ט השערים בלבד, מה-שאין-כן לעתיד-לבוא יתגלה גם שער הנו"ן, שהוא מהות ועצמות אין-סוף ברוך-הוא.

וכאשר יודעים את גודל העילוי שגלות זו היא הכנה אליו, "מ'ווייסט מיט וועמען מען האט דא צו טאן" ("יודעים עם מי כאן מתעסקים"), עם עניין החמישים, עצמות ומהות אין-סוף ברוך-הוא – הרי מובן שאין מתפעלים מכל ההסתרים כו', כיוון שיודעים שישנה נתינת-כוח מעצמות ומהות לעבור את קושי הגלות (על-ידי "ותימלא הארץ אותם"), ולזכות לגילוי "אראנו נפלאות" – "ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי' דיבר".

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת שמות, מברכים החודש שבט, ה'תשט"ז - בלתי מוגה; תורת מנחם כרך טז, עמ' 13-15)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)