חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:12 י"ז באדר א' התשפ"ד, 26/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חובת קריאת התורה
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1416 - כל המדורים ברצף
מניין אותה ערבות הדדית?
יש חדש
סודו של המשכן: אחדוּת
נדבת המשכן
לא נכנע
לא התחיל לחיות
העסקה השתלמה
לתבוע ולבקש
כך בולמים חוקים אנטישמיים
חובת קריאת התורה

שאלה: האם קריאת התורה היא חובת הציבור או גם חובתו של כל יחיד?

תשובה: קריאת פרשת 'זכור' היא חובה מן התורה, וכל אדם מישראל חייב לשמוע אותה. כמו-כן בפורים חייבים לשמוע כל מילה מקריאת המגילה במגילה כשרה כהלכתה. על שאר הקריאות בתורה – בימי שני וחמישי, בשבתות, במועדים ובתעניות – דנו הפוסקים אם המצווה היא חובת הציבור בלבד, או היא גם חובת היחיד (כחלק מהתפילה, כאמור בתיקוני הזוהר).

הרבה פוסקים סבורים כצד הראשון, ובראשם הרמב"ן והתוספות, וכן דעת אדמו"ר הזקן ואדמו"ר ה'צמח צדק'. כך פסקו בדורנו בשו"ת הר צבי, מנחת שלמה ויביע אומר. לדעתם, אין חיוב על היחיד לחפש מניין.

ויש הסבורים כדעת הראב"ן ועוד, וכן פסקו הגר"ח מבריסק ושו"ת אגרות משה, שהחובה (לפחות בקריאה של שבת) מוטלת על כל יחיד.

לכל הדעות, יש עניין לכל יחיד, כחלק מהציבור, לדאוג שיהיה  מניין שיקרא בתורה (מעין הצורך לדאוג לקיום תפילה בציבור, ולעשות מאמץ להשתתף בה), וכשיש מניין – ודאי שחובה על כל אחד מהמשתתפים להאזין לקריאת התורה.

מקורות: מלחמות ה' לרמב"ן מגילה פ"ג. תיקוני זוהר תכ"א (סג,א). טושו"ע או"ח סי' תרצ. שו"ע אדה"ז רפב,טז. שו"ת צמח צדק או"ח סו"ס לה. ציונים לתורה כלל ט. צפנת פענח לרמב"ם הל' תפילה פי"ב ה"ה. לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1283. אג"ק ח"ח עמ' רנו. ח"ט עמ' עט. פסקי תשובות סי' קלה ס"ק ב, וש"נ. 'הקריאה בתורה והלכותיה' מילואים סי' א (עמ' תשג), וש"נ.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)