חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:41 זריחה: 6:05 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נדבת המשכן
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1416 - כל המדורים ברצף
מניין אותה ערבות הדדית?
יש חדש
סודו של המשכן: אחדוּת
נדבת המשכן
לא נכנע
לא התחיל לחיות
העסקה השתלמה
לתבוע ולבקש
כך בולמים חוקים אנטישמיים
חובת קריאת התורה

הכיס והלב

"כל נדיב ליבו יביאֶהָ את תרומת ה'" (שמות לה,ה). "כל נדיב לב" יביא את נדיבות ליבו עם התרומה. עליו לתת לא רק את כיסו, אלא גם ליבו, לתרום בחשק ומתוך חיוּת.

(שפת אמת)

בלי ועדים וגבאים

"ויצאו כל עדת בני ישראל... ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו" (שמות לה,כ-כא). נראה כי מעשה ההתרמה נעשה במהירות: אך יצאו מלפני משה וכבר חזרו ובאו והנדבות בידיהם. מן הסתם עדיין לא היו אז ועדים וגבאים...

(שפתי כהן)

מוכן ומזומן

לפני קיום מצווה יש הנוהגים לומר "הנני מוכן ומזומן לקיים המצווה". מדוע כופלים ואומרים "מוכן ומזומן"? שכן יש מי שמוכנים תמיד לעשות מצווה, אבל בתנאי שהיא לא תעלה להם כסף, כלשון הפתגם העממי 'עד הכיס'.  לכן אומרים "הנני מוכן ומזומן", הנני מוכן לא רק לעשות את המצווה, אלא גם לשלם תמורתה במזומן.

(מגד ירחים)

משכים ונותן

"והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר" (שמות לו,ג). זה סימן לנדבה הניתנת ברצון ומכל הלב, שהנותן בא בעצמו ומביאה "בבוקר בבוקר", משכים ונותן.

(כלי יקר)

כישרון יש לנצל

"וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה טוו את העיזים" (שמות לה,כו). הנשים לא נצטוו לעשות את הטווייה על גבי העיזים, אלא שנתעוררו מעצמן לעשות זאת. הן הבינו כי כישרון מיוחד זה, שחונן אותם הקב"ה, נועד כדי שינצלו אותו בעשיית המשכן.

(הרבי מליובאוויטש)

פעמיים קדמו הנשים

בשני מקומות בתורתנו הנשים נזכרות לפני הגברים, וזאת בהקשר של שני דברים השייכים לכלל ישראל: מתן תורה ונדבת המשכן. במתן תורה נאמר (שמות יט,ג) "כה תאמר לבית יעקב", הנשים, ורק אחר-כך "ותגד לבני ישראל", הגברים. ובנדבת המשכן נאמר "ויבואו האנשים על הנשים", כפירוש הרמב"ן, שהנשים קדמו לגברים בהבאת נדבותיהן.

(לקוטי דיבורים)

המקדש הביתי

"ויבואו האנשים על הנשים" (שמות לה,כב). הנשים הביאו את תרומתן לפני הגברים. אף בבניית המקדש הפרטי, בחוג המשפחה, צריכים להשתתף הן הבעלים הן הנשים, אך הנדבות הראשונות למקדש המשפחתי הן של האישה. כאשר היא נותנת את 'תכשיטיה' לחינוך הילדים ולהארת הבית באור התורה, נעשֶה הבית משכן לתורה ולמצוות והקב"ה שוכן בו.

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

תחילה וסוף

בתרומת המשכן נכללו זהב, כסף ונחושת, אך לא היה דבר מבריק זולת "המראות הצובאות", שמהן נעשו הכיור וכנו. הכיור וכנו מפורטים אחרונים מכל כלי המשכן, ושימושם בראש כל עבודות המשכן, כי "נעוץ תחילתן בסופן".

(אדמו"ר הזקן)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)