חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:35 י"ח בסיון התשפ"ג, 7/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קטורת
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1415 - כל המדורים ברצף
הערכה – תנאי לשותפות
חדש על המדף
להגיע לאצבע החמישית
קטורת
להאריך בברכה
קדושת השבת
הלְבֵנָה הסודית
אליהו מבשר הגאולה
מי שומר לנו על הספרים
תשעה מאזינים

לכלול את פושעי ישראל

"ויאמר ה' אל משה קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה" (שמות ל,לה). כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, שהרי החלבנה ריחה רע, ומנָאָהּ הכתוב עם סממני הקטורת.

(כריתות ו,ב)

כשהאש יוקדת

אם אין בכוח התשובה שהמתענים עושים כדי לעורר את פושעי ישראל, שאף הם יעשו תשובה, אין זו תענית. סימן הוא שאין המתענה מכוון את כל ליבו אל תעניתו. בשעה שהאש יוקדת כהלכה, היא סוחפת גם את הענפים הרטובים, שקשה להציתם כשהם לעצמם.

(הבעל שם טוב)

ריח טוב

"ועשית אותה קטורת" (שמות ל,לה). בבית המקדש היו שוחטים בהמות רבות בכל יום, ומחתכים בו הבשר ושורפים ורוחצים בו הקרב והכרעיים. אין ספק שאילו היו מניחים אותו על זה העניין, היה ריחו כריח מקומות הבשר. מפני זה ציווה להקטיר בו קטורת שתי פעמים בכל יום, להטיב ריחו וריח בגדי כל העובד בו.

(מורה נבוכים)

העברת ריח החטא

איך ייתכן לומר שעבודת הקטורת, שהיא עבודה נעלית ביותר, לא באה אלא להעביר ריח רע של קרבנות? אלא הכוונה היא שמביא הקרבן היה צריך להתחרט על חטאיו ולשוב בתשובה שלמה, ואז היה עוונו מתכפר על-ידי הקרבן. אך לפעמים התשובה לא הייתה כראוי ועדיין נשאר מסירחון החטא. על כך באה הקטורת, להסיר סרחון זה.

(אדמו"ר הזקן)

ביטול זוהמת היצר

בזוהר נאמר שהקטורת באה להעביר ולבטל את הזוהמה  והטינופת של יצר הרע. זה גם שרמז הרמב"ם שהקטורת באה להעביר ריח רע. הדבר מתבטא בהיות הקטורת מסממנים שאינם ראויים לאכילה, שלא כבקרבנות, שתנאי בהקרבתם הוא שיהיו ראויים לאכילה. מזה מובן שהיא באה להעלות לקדושה גם עניינים נחותים ביותר.

(הרבי מליובאוויטש)

טהרה מלאה

אדם שסרח, אף שביקש מחילה ונסלח לו, בכל-זאת מעט ריח רע מהעבר נשאר בו. אף בחטאים ובעוונות כן. לכן מקטירים לאחר הקרבן את הקטורת, כדי להעביר גם את הריח הרע שנשאר גם אחרי שהוקרב הקרבן.

(הצמח צדק)

התקשרות טהורה

"איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו" (שמות ל,לח). קטורת מלשון התקשרות והתחברות, כמאמר הזוהר: "בחד קטירא אתקטרנא". יש אדם המקטיר קטורת, מקשר ומייחד קודשא-בריך-הוא ושכינתיה, אך עושה זאת כדי "להריח בה" – שיהיה ריחו נודף ויֵצא לו שם של חסיד. עליו אומר הכתוב: "ונכרת מעמיו".

(כתר שם טוב)

אחד-עשר סממנים

אמר רבי יוחנן: אחד-עשר סממנים נאמרו לו למשה בסיני. אמר רב הונא מאי קרא: "קח לך סמים" – הרי שניים, "נטף ושחלת וחלבנה" – הרי עוד שלושה, וביחד חמישה. ונאמר שוב "סמים" הרי עוד חמישה, "ולבונה זכה" – אחד. סך הכול אחד-עשר סממנים.

(כריתות ו,ד)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)