חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:53 י"ח בתמוז התשפ"ד, 24/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גילוי 'יחידה' הפרטית מזרז גילוי 'יחידה' הכללית
משיח וגאולה בפרשה

ועל-ידי זה גילוי ה'יחידה' בכל העולם

בפרשת נשא מרומזת גם דרך העבודה שעל-ידה באים להחידוש ד"תורה חדשה מאתי תצא" (ועל-ידי זה גם "השמים החדשים והארץ החדשה") בימות המשיח:

ובהקדם הידוע שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח, כמרומז בפסוק "דרך כוכב מיעקב", שקאי על דוד מלכא משיחא, וקאי גם על כל אחד ואחד מישראל, כיוון שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח - בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת היחידה הכללית, נשמתו של משיח צדקנו.

ולכן, על-ידי גילוי בחינת היחידה שבכל אחד ואחד מישראל מזרזים וממהרים ופועלים הגילוי דבחינת יחידה הכללית בביאת משיח צדקנו, שאז יהיה הגילוי ד"תורה חדשה מאתי תצא", פנימיות התורה, בחינת היחידה שבתורה, ועל-ידי זה גם "השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה", גילוי בחינת היחידה בכל העולם כולו, "יחידו של עולם".

ויש לומר, שעניין זה מרומז בהתחלת וסיום פרשת נשא:

בהתחלת פרשת נשא - בהמניין דבני-ישראל ["נשא את ראש בני גרשון גם הם גו'", ששייך גם להמניין דכל בני-ישראל כפי שהם בדרגת שבט לוי, כפסק-דין הרמב"ם "לא שבט לוי בלבד אלא כו' כל איש ואיש כו'", כי מניין בני-ישראל הוא מצד ההתקשרות העצמית עם הקב"ה ("מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה") שהיא בשווה אצל כל בני-ישראל (שלכן הגדול במדריגה אינו נחשב יותר מאחד והקטן במדריגה אינו נחשב פחות מאחד) - מצד עצם נשמתם, בחינת היחידה.

ובסיום פרשת נשא - בהתאחדותם של כל י"ב נשיאי ישראל (שכוללים את כל בני-ישראל) שהתנדבו ובאו כולם יחדיו לחנוכת המשכן והמזבח, וגם לאחרי שהקב"ה אמר "נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם גו'", "העלה עליהם הכתוב כאילו כולם הקריבו ביום ראשון וכאילו כולם הקריבו ביום אחרון", שהתאחדות זו (לאמיתתה ובשלימותה) היא מצד עצם הנשמה, בחינת היחידה, שהיא אצל כל בני-ישראל בשווה.

ויש להוסיף, שעניין זה מרומז גם בהתחלת פרשת בהעלותך שקורין במנחת שבת זו:

"בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות גו' וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה היא" - שאף שבני-ישראל נחלקים (בכללות) לז' סוגים, ז' מדרגות בעבודת ה', שבעת קני המנורה - מכל-מקום, מתאחדים כולם בהארתם "אל מול פני המנורה", ובהיותם "מקשה זהב" ("מנורת זהב כולה"), וכאמור, ההתאחדות האמיתית דכל בני-ישראל היא מצד עצם הנשמה, בחינת היחידה.

(משיחת שבת-קודש פרשת נשא, י"ב בסיוון ה'תנש"א;
 'תורת-מנחם - התוועדויות' ה'תנש"א, כרך ג, עמ' 316-317)


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)