חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:53 י"ט בתמוז התשפ"ד, 25/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בית של קבע
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1401 - כל המדורים ברצף
יהודים אינם מרכינים ראש
חדש על המדף
מהעבודה עם 'צאן' לפעולה בעולם
סולם
אין קנאה
עניו אמיתי
מי צריך לנוח
בית של קבע
תרומת איברים שמחברת עולמות
בידך אפקיד רוחי

הגמרא (פסחים פח,א) אומרת כי כל אחד ואחד משלושת האבות כינה את מקום המקדש בכינוי אחר: אברהם קרא לו 'הר', שנאמר: "בהר ה' ייראה"; יצחק כינה אותו 'שדה', שנאמר: "ויצא יצחק לשוח בשדה"; ואילו יעקב קראו 'בית', שנאמר: "ויקרא את שם המקום ההוא - בית א-ל".

ומסיימת הגמרא, שהמקדש יהיה "כיעקב, שקראו בית", כפי שנאמר בנבואת ישעיהו (ב,ג) שבזמן הגאולה יאמרו הגויים: "לכו ונעלה... אל בית אלוקי יעקב". הם יקראו למקדש "בית אלוקי יעקב", ולא בית אלוקי יצחק או אברהם, כי רק יעקב קראו 'בית'.

קביעות באמת

בית מסמל קביעות. אדם המתגורר בהר או בשדה, אינו גר שם דרך קבע; הקביעות היא בבית דווקא. מכאן שאצל יעקב דווקא קיימת קביעות שלא הייתה אצל אברהם או יצחק. ולכאורה, חיי יעקב הם פרשה מתמשכת של טלטולים ונדודים, ועד ששנותיו הטובות ביותר היו שבע-עשרה השנים האחרונות במצרים; איך ייתכן שהוא דווקא מסמל את הקביעות?

מכאן שהקביעות אצל יעקב היא במהותו הפנימית ובַקו המרכזי של עבודתו. יעקב עבד את בוראו בדרך שיש בה קביעות ונצחיות, ולכן נאמר "תיתן אמת ליעקב", כי מידתו של יעקב היא מידת האמת.

אברהם אבינו פעל במידת החסד, מידת האהבה, כפי שכונה "אברהם אוהבי". הוא העניק חסד לכול, וגילה קדושה אלוקית לכול. אולם מאחר שעבודתו הייתה ממוקדת בקו אחד, קו החסד, הייתה אפשרות שתתגבר המידה המקבילה לה בצד השלילי. לכן יצא ממנו ישמעאל, שהצטיין בחסד של סטרא-אחרא; לכן הגרים שגייר אברהם חזרו לסורם.

יצחק פעל בקו הגבורה, יראה ופחד, כפי שנאמר "ופחד יצחק". מידתו הייתה – יראת ה' והתבטלות מלאה כלפיו. אך מכיוון שגם מידה זו מאופיינת בקו אחד, יכולה לקום כנגדה המידה המקבילה – היראה הזרה ומידת הכעס, שהיא ה'גבורה' של הצד השני. הביטוי לכך הוא ביציאתו של עשיו מיצחק.

השלמות האמיתית הייתה אצל יעקב, המכונה 'בחיר האבות'. הוא עבד את הקב"ה במידת הרחמים, הנקראת 'הקו האמצעי', מפני שהיא ממזגת את האהבה והדין. אין כנגדה מידה מנוגדת, ולכן דווקא על יעקב נאמר 'מיטתו שלמה', ולא היה פסול בצאצאיו.

זו הקביעות והנצחיות שהייתה ביעקב אבינו, ולכן בית-המקדש השלישי הוא כנגד יעקב, שקראו 'בית'. בית-המקדש השלישי יבטא אף הוא את 'הקו האמצעי', הממזג את החסד והגבורה, האהבה והדין, ולכן יתקיים לנצח.

הבית השלישי

הבית הראשון והשני לא התקיימו לנצח מפני שכל אחד ואחד מהם ייצג קו רוחני אחד. הבית הראשון ייצג את הגילויים הנעלים שבאים מלמעלה, אך מכיוון שהעולם התחתון לא הוכשר לקבל את הגילויים, לא היה לו קיום. לעומתו, הבית השני ייצג את ההזדככות מלמטה, אבל היה חסר הגילוי הגדול שבא מלמעלה. לכן גם הוא לא התקיים.

גדולתו של הבית השלישי, שבו יתאחדו הגילויים הנעלים מלמעלה עם ההזדככות וההתעלות מלמטה. תהיה בו שלמות של ההתגלות מלמעלה, אפילו יותר מזו שהייתה בימי שלמה; ועם זה, הוא ייבנה אחרי תקופת הזיכוך וההתעלות של הגלות, שבה נתקדש העולם מלמטה ונעשה מוכשר לקבל את ההתגלות האלוקית שבאה מלמעלה. לכן יעמוד הבית השלישי לנצח-נצחים.

שלמות זו, המיוצגת על-ידי יעקב אבינו, היא שתקרין גם על העולם כולו, ועד שגם אומות העולם יאמרו: "לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו" (לקוטי שיחות כרך טו, עמ' 231).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)