חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:34 זריחה: 6:15 י"ד באדר א' התשפ"ד, 23/2/24
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תנאי שימוש

 

1.       ברוכים הבאים:

צעירי אגודת חב"ד – המרכז (ע"ר)  (להלן - "צא"ח") מברכת אותך על שבחרת להשתמש באתר זה ומאחלת לך עיון נעים ומהנה בתכני האתר.

בטרם גלישה באתר, לרבות עיון וקריאת תכניו, ביצוע כל פעולה בו כגון הזמנת שירותים ו/או מוצרים כלשהם, רכישה, תגובה לכתבה, השתתפות בפורום, או השתתפות בפעילות אינטראקטיבית כלשהי, הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן וכן תנאי שימוש יעודיים במידה וקיימים. אם יש לך שאלה או אי בהירות כלשהי, תוכל להפנות את שאלתך בדואר-אלקטרוני: chabad@chabad.org.il  או בפקס: +972-3-9606169.

תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

2.       מונחים והגדרות:

למונחים המפורטים להלן, תהא בתנאי שימוש אלו המשמעות המופיעה בצידן, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:

א.        "אתר", "צעירי אגודת חב"ד – המרכז (ע"ר)", "צעירי חב"ד", "צא"ח" - אתר צעירי חב"ד, לרבות הדומיינים (שמות הטווח) וכל דף-אינטרנט המופיע תחת דומיינים אלה בשמם, או במספר ה-ip שלהם, chabad.org.il  ו/או habad.org.il  ו/או lubavitch.org.il ו/או כל דומיין אחר שנרשם על-שם צא"ח, (עם או בלי קידומות וסיומות כלשהם לדומיינים האמורים). וכן כל אפליקציה למובייל של הארגון.

ב.        "תכנים" או "מידע" - התכנים המופעים באתר לרבות טקסט, תמונות, קטעי ודיאו, קטעי אודיו, תוכנות, קבצי גרפים, ישומים, עיצובים וכו'.

ג.         "המשתמש או "הגולש" – מי שקרוא ו/או מעיין בתכני האתר או באפליקציה, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר לרבות תקשורת סלולרית.

ד.        "רשימה" / "רשימות" / "מאגר מידע" – רשימה/ות של אנשים ו/או מוסדות מוסדות ו/או גופים ו/או קבוצות המתפרסמות באתר באופן גלוי ו/או בבסיס הנתונים של האתר, בין שכוללת פרטים כלשהם ליצירת קשר והתכתבות בדרך כלשהי, ובין שאינה כוללת פרטים כאמור.

3.       מידע ותכנים באתר:

א.        המידע והתכנים באתר כוללים תכנים מקוריים שפורסמו לראשונה באתר האינטרנט ו/או תכנים שמקורם במהדורות המודפסות של הפרסומים השונים של צא"ח ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים.

ב.        ככלל, התכנים באתר, לרבות במדור "שאלות לרב", מבוססים על משנת חב"ד, פסקיה ופרשנותה, אלא אם צויין אחרת, אך לאו דוקא. כללו של דבר, ככל שיש לגלוש ענין לדעת או לנהוג על פי שיטה מסויימת, עליו לברר כל פרט לגופו.

ג.         צא"ח משתדלת שהמידע יהיה אמין ומדויק, אם כי יתכנו שיבושים ואי דיוקים, בין היתר, בשל תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי צא"ח לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, העדר האחריות מתייחסת למידע הבא: מחירים, מחירונים, מפות, כתובות, שימוש במנועי חיפוש, מודעות וכו'.

ד.        צא"ח מציעה למשתמש לפנות למקורות מידע נוספים ולא להסתמך בלעדית על התכנים לרבות נסיעות, הזמנת שירותים, רכישה, וכיו"ב שבאתר.

ה.       בנוסף קיימים באתר תכנים שמקורן בצדדים שלישים, לרבות תכנים פירסומים וקישוריות, תגובות, מודעות, הודעות, פורומים  וצ'טים וכן תכנים המתפרסמים באתר במדור (דפי) "סניפים ומוסדות" (להלן – "תכנים של צדדים שלישים").

ו.          עם השימוש באתר זה - הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שצא"ח אינה אחראית על התכנים של צדדים שלישיים, לרבות תכנים המתפרסמים במסגרת "תגובות" ו/או "פורומים" ו/או "מודעות" ו/או "הודעות" ו/או "סניפים ומוסדות", לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישים.

ז.         למען הזהירות מובהר בזאת כי המונח "סניפים ומוסדות" באתר זה, לרבות בכותרת המדור בשם זה, נעשה לנוחות בלבד ואין בו כדי להצביע ו/או להעיד על זיקת אחריות מכל סוג בין גוף כלשהו שמתפרסם באתר זה לבין עמותת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז" ו/או מפעילת האתר. כמו כן, אין לראות בפרסום הגוף באתר זה כאישור על ניהולו התקין ועל מעמדו המשפטי. המונח "גוף" לעיל מתייחס לכל סניף ו/או מוסד ו/או תאגיד ו/או קבוצת פעילים שפועלת תחת שם כלשהו שמתפרסם באתר, אף אם הם פועלים שלא במסגרת תאגיד משפטי שנרשם כחוק בישראל או במדינה כלשהי בעולם.

ח.       חל איסור מוחלט לעשות שימוש ברשימה כלשהי שקיימת באתר למעט שימוש אישי בלבד בפרטי רשומה ספציפית מתוך הרשימה, כגון: שם וכתובת בית חב"ד במקום ספציפי. חל איסור להעתיק מהאתר פרטים של יותר מרשומה אחת ולצרפה לרשימה כלשהי, שמאפשרת פנייה אל כל השמות (של יחיד או תאגיד או גוף או קבוצה) הכלולים ברשימה, או לחלקם.

4.       זכויות יוצרים וקניין רוחני:

א.        כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתכנים לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו קטעי אודיו - יהיו קניינה של צא"ח בלבד.

ב.        אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בתכנים הנזכרים הנ"ל ללא קבלת הסכמת צא"ח מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; איחסון בארכיון; תירגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.

5.       פירסום:

א.        המשתמש מסכים שצא"ח תכלול פרסום באתר, לרבות באמצעות פירסום "באנרים" ו/או כתבות פירסומיות ו/או כל שימוש אחר שצא"ח ימצא לנכון כגון פרסומות קופצות, חלונות נוספים הנפתחים בלא שהמשתמש עשה לשם כך דבר, פירסום קולי; וידאו, פלש וכו'.

ב.        המשתמש מסכים בזאת, כי צא"ח תהיה זכאית לשלוח מעת לעת חומר פירסומי לגולשים אשר נרשמו ו/או רשמו את כתובתם במהלך גלישה / עיון באתר זה.

6.       מידע שמתקבל מגולשים:

א.        צא"ח מאפשרת לגולשים, בחלקים שונים באתר, למסור ולפרסם מידע ותכנים (כגון: תגובות לכתבות / מאמרים, מודעות, תמונות, הודעות, פורומים, צ'טים וכיו"ב) (להלן - "התכנים של הגולשים").

ב.        הגולש מתחייב בזאת, כי התכנים של הגולשים שיוזנו על ידו הינם בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או צו איסור פירסום.

ג.         הגולש מתחייב בזאת לשאת באחריות ביחס לתכנים של הגולשים שנמסרו על ידו וזאת לשלילת אחריות צא"ח. בנוסף מתחייב הגולש לשפות את צא"ח בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי השימוש ו/או מהפרת הוראות החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי ישולם מיד עם דרישתה הראשונה של צא"ח.

ד.        הגולש בביצוע פעולת מסירת התכנים של הגולשים לאתר מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, והוא מרשה בעצם מסירת התכנים לאתר צא"ח - לעשות שימוש מכל סוג בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת שצא"ח תמצא לנכון, לרבות לצדדים שלישים ולכל גורם שהוא.

7.       תקלות ואבטחת מידע:

א.        הגולש מצהיר כי ידוע לו שיתכנו נסיבות, בין בשליטת צא"ח ובין שלא בשליטתה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, פריצת גורמים שאינם מורשים לאתר וטעויות אנוש, בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או ילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת, זאת מתוך הכרה במגבלות הקיימות באינטרנט.

ב.        בהמשך לאמור ומתחייב הגולש שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד צא"ח ו/או צד שלישי כלשהו בגין אירועים הנזכרים לעיל.

8.       שינויים בתנאי השימוש:

צא"ח רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת, את תנאי השימוש באתר.

9.       הגבלת התיישנות:

בהתחשב באופי השימוש ברשת האינטרנט, מסכים בזאת המשתמש, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד צא"ח תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו לפי כל דין וחוק.

10.   הגבלת אחריות:

מובהר בזאת, כי המשתמש פוטר בזאת מאחריות את ההנהלה, ו/או מנהלי ו/או עובדי ו/או נושאי משרה ו/או כל  חבר עמותה של צא"ח, וכי כל הגבלה על האחריות של צא"ח, הכוונה גם להגבלת של כל הנזכרים לעיל.

11.   בוררות מוסכמת:

א.        המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוכן למסור לבוררות, כמשמעו לפי חוק הבוררות, ולפי כל חוק ודין, כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתר.

ב.        המשתמש מצהיר בזאת, בהמשך לאמור, כי הינו מוכן ומסכים לכך כי הבוררות תיעשה בפני בית דין רבני חב"ד (ע"ר) בישראל, בהרכב של שלושה רבנים לפחות, כהחלטת מזכירות בית הדין, וכי כל פסיקה של בית הדין תהיה מקובלת עליו, אף בלא חובת נימוק.

ג.         השימוש באתר זה מהווה הסכמה, וקנין מועיל כמשמעו ההכלתי, כנעשה בבית דין חשוב, לכל האמור בדף זה.

12.   מדיניות פרטיות, רישום לאתר וקשר עם הגולשים:

א.        צא"ח תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתר כולו ו/או לחלקים ממנו, ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של הגולשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. הפרטים אשר חובה למלאם יצויינו בסימן * ו/או בצבע שונה ו/או באופן ברור כלשהו. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים בשדות החובה לא יתאפשר לו לגלוש באתר ו/או בחלק ממנו, כפי שיקבע על ידי צא"ח מעת לעת.

ב.        צא"ח תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או פרטים ביחס אליהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ג.         צא"ח רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתר במקרה של שימוש שלא כדין או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני לאחד או יותר מן האתרים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.

ד.        הנתונים שימסרו הגולש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר ישמרו במאגר המידע של צא"ח הרשום כדין.

ה.       הגולש זכאי לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. לשם כך עליו לפנות בדואר-אלקטרוני: chabad@chabad.org.il  

ו.          צא"ח משתמשת באתר ובאפליקציה בטכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע, והגולש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד צא"ח בעניין זה, ובלבד שצא"ח נקטה באמצעים סבירים למנוע את הכניסה הלא מורשית.

ז.         צא"ח תהא ראשית:

1)       לעשות שימוש במאגר המידע בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה, לסעיפיהם. צא"ח על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית לכלול בהם גם חומר פירסומי.

2)       לבצע מחקרים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה על ידי צא"ח ו/או מי מטעמה.

3)       הגדרה אישית של התכנים ו/או הפירסום אליו יחשף הגולש בעת הגלישה באתר.

4)       כל שימוש אחר אשר הינו בהתאם לחוק, כפי שתמצא צא"ח לנכון.

ח.       הגולש מצהיר כי ידוע לו שבעת שימוש באתר, צא"ח תהיה רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טסקט ותוכנה (המכונים "קוקיס"), אשר מאפשרים לזהות את הגולש בעת הגלישה באתרים (להלן - "עוגיות"). במידה והגולש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפעול על פי הוראות ההפעלה של כלי/תוכנת הגלישה המשמש אותו לגלישה באתר.

ט.       צא"ח מפעילה מעת לעת שירותים מתן פירסומות עם צדדים שלישים (חברות פירסום אינטראקטיביות). הגולש מתיר בזאת לצא"ח להעביר את הנתונים המצטברים מהעוגיות לחברות אלו.

13.   אזהרה כללית בענין שימוש באינטרנט:

א.        רשת האינטרנט מוצפת בתכנים אסורים, פוגעים ומשחיתים, ושימוש בה ללא אמצעי סינון וחסימה לתכנים אסורים ומזיקים, עלול לגרום נזק רוחני ומוסרי קשה, הן למבוגרים ובפרט לילדים ובני נוער. אי לכך, מומלץ להימנע משימוש ברשת ללא אמצעי אבטחה וחסימה מתאימים ויעילים.

ב.        אין להסיק כלל משימוש שצא"ח עושה ברשת האינטרנט, כי רשת תקשורת זו ראויה לשימוש מבחינה תורנית ומוסרית. צא"ח ממליצה להימנע משימוש באינטרנט אם אין ביטחון מוחלט שהגישה בו תהיה לתכנים ראויים בלבד. נגישות צא"ח לאינטרנט נעשית באמצעות ספק-גישה לאינטרנט שמסנן את הגישה לאתרים ראויים בלבד. מאחר והרשת, בכללותה, משמשת כלי גישה, לאוכלוסיית העולם כולו, לא מצאנו לנכון להימנע מלעשות שימוש ברשת זו על מנת לנצלה להפצת תורה, חסידות ויהדות, עבור מי שבלאו הכי עושה בה שימוש.

תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)