חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:08 זריחה: 6:17 ט"ו בניסן התש"פ, 9/4/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יום-הולדתו של משה רבנו
מסופר במדרש שהמן הרשע בחר להשמיד את היהודים בחודש אדר מאחר שבו מת משה רבנו. הוא לא ידע שבחודש זה גם נולד משה רבנו ולכן דווקא גובר בו מזלם של ישראל.

ז' בתמוז התשס"ו (07/03/06)

ואתה תצוה (שמות כז,כ)

פרשתנו היא הפרשה היחידה בתורה (מאז לידת משה ועד ספר דברים, שנאמר מפי משה) - ששמו של משה רבנו אינו מופיע בה.1

על כך ניתנו שני טעמים:

א) רמז להסתלקותו של משה, בז' באדר (ראשון2), החל בסמיכות לקריאת הפרשה3;

ב) הדבר נועד לקיים את בקשת משה "מחני-נא מספרך"~4, שנאמרה לאחר שעם-ישראל חטא בעגל והקב"ה לא רצה לסלוח לו. אמנם אחר-כך מחל הקב"ה לעם-ישראל, אך קללת חכם אפילו כשהיא על-תנאי ולא נתקיים התנאי - מתקיימת5, ולכן נמחק שמו של משה מפרשה אחת בתורה.6

הטעם השני מעורר תמיהה: הלוא חטא העגל מתואר בפרשת הבאה, כי-תשא, ומדוע נמחק שמו של משה מפרשה שמופיעה קודם לכן; ובפרט שעל-פי דעות רבות7, פרשה זו לא רק נכתבה לפני תיאור חטא העגל אלא גם נאמרה בפועל לפני החטא?!

גובר המזל

גם הטעם הראשון, הקושר זאת למיתת משה, אינו מובן, שהרי בז' ב משה לא רק מת אלא גם נולד, ועל כך נאמר: "כדאי הוא יום הלידה שתכפר על המיתה".8 אם-כן, דווקא שבוע זה מבליט את כוחו (לידתו) של משה!

דבר זה בא לידי ביטוי גם בסיפור המדרש על גזירת המן. הוא בחר בחודש , בהנחה שבחודש זה נחלש מזלם של ישראל, מאחר שבו מת משה רבנו. אבל הוא לא ידע שבחודש זה משה רבנו גם נולד9, ולכן זהו חודש שבו דווקא גובר ומתחזק מזלם של ישראל. ואם-כן, מדוע נמחק שמו של משה דווקא בשבת הסמוכה ליום לידתו?

מסירות-נפש

הדבר יובן על-פי משמעותה הפנימית של מחיקת שמו של משה מהפרשה. דבר זה אינו מבטא חולשה חלילה של משה רבנו, אלא דווקא את כוחו וגדולתו. פרשה זו משקפת את מהותו העצמותית של משה, שלמעלה גם משמו. לכן היא נפתחת במילים "ואתה תצווה" - פנייה בלשון נוכח, המכוונת לעצם המהות.10

וכך הדבר גם בפשטות: מחיקת שמו של משה באה דווקא מחמת גדולתו. אף שהתורה נקראת על שמו והוא קיבלה מאת הקב"ה בהר-סיני, היה מוכן לוותר על כל זה ובלבד שלא ייפגע עם-ישראל. מסירות-נפשו למען עם-ישראל - שלמעלה גם משמו שבתורה - היא-היא מהותו האמיתית של משה רבנו, ואותה מדגישה התורה בסמוך ליום לידתו.

יהודים כשמן זית

זהו גם הקשר לתוכנה של פרשת תצווה. הפרשה מצווה11: "ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור". שמן זה רומז למעלה הגדולה שמגיעים אליה על-ידי מסירות-נפש, כשם שמשיגים את השמן הזך דווקא על-ידי 'כתית'.12

וכך, דווקא על-ידי מסירות-נפשו של משה רבנו באה לידי ביטוי ההתקשרות הפנימית והמהותית בינו ובין עם-ישראל, עד שהעובדה שנולד בחודש  הופכת את כל החודש לחודש שבו גובר מזלם של ישראל, ועד שבזכותה התהפכה גזירת המן ונעשה חג הפורים.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ספר השיחות תשנ"ב כרך ב, עמ' 394)

----------

1) בעל הטורים ריש פרשתנו. וכן הוא בזוהר חדש שיר-השירים בתחילתו (ס,ג). רבותינו בעלי התוספות ובחיי שמות לב,לב. פירוש הרא"ש על התורה ריש פרשתנו. וראה זוהר חלק ג רמו,א.

2) מכילתא שמות טז,לה. וראה לקוטי שיחות כרך טז עמוד 342 (פרטי הדעות והשקלא וטריא בזה).

3) מאור עינים פרשתנו. ועוד.

4) שמות לב,לב.

5) מכות יא, סוף עמוד א ובפירוש רש"י.

6) פירוש הרא"ש ובעל הטורים ריש פרשתנו. וכן הוא ברבותינו בעלי התוספות ובחיי שמות שם. זוהר חדש שיר-השירים בתחילתו (ס,ג). וראה זוהר חלק ג רמו,א.

7) זוהר חלק ב קצה,א. רכד,א. רמב"ן ריש פרשת ויקהל. וכן משמע מרמב"ן וראב"ע ריש פרשת תרומה.

8) כן היא גרסת רש"י שבעין יעקב.

9) מגילה יג,ב.

10) כלי יקר ריש פרשתנו.

11) שמות כז,כ.

12) ראה רבות פ' אמור ס"פ (ל"א). מנחות נג, סוף עמוד ב.


   
תגובות
1.
כל הכבוד לכם!
לכבוד CHABAD IN ISRAEL-17/02/05 00:04

תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)