חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:33 זריחה: 6:32 ה' בתשרי התשפ"א, 23/9/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שמחת ילדים וגדולים
בשמחת-תורה מקומם של הילדים בולט מאד. זהו היום היחיד שבו הם עולים לתורה, כמו המבוגרים. גם בשמחה ובריקודים חלקם של הילדים גדול, כמו של הגדולים.

כ"ב באב התשע"ב (08/10/12)

שישי ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה (מתפילת שמחת-תורה)

השמחה בשמחת-תורה אינה קשורה בלימוד התורה - שמבחינת הלימוד וההבנה יש הבדלים בין גדולים לקטנים. אלא השמחה היא על-ידי שרוקדים עם ספר-התורה כשהוא סגור ועטוף במעילו, ובריקוד כזה משתווים לגמרי הקטנים לגדולים, עד שגם ילד קטן ביותר רוקד ושמח כפי שרוקד הגדול שבגדולים.

משיחי ה'

דבר נוסף שמודגש בשמחת-תורה הוא נושא הגאולה השלמה. כפי שנאמר בפיוט המפורסם "שישו ושמחו בשמחת-תורה" - "בוא יבוא צמח (הוא שם המשיח1) בשמחת-תורה". וכפי שמוסבר2, "משיח יבוא בזכות השמחה בתורה".

ובנקודה זו מתחברים שני הדברים - עניין המשיח והילדים. חז"ל3 מפרשים את הפסוק "אל תגעו במשיחי"4, שהכוונה היא ל"תינוקות של בית-רבן". הסיבה שהילדים נקראים 'משיחי' היא משום ש"דרך תינוקות למושחן בשמן"5, או כביטוי לחשיבותם ולערכם, כ"הבל שאין בו חטא"6. אבל ישנו גם הפירוש הפשוט של המילה, 'משיחי' מלשון משיח.

ספוגים ציפייה

הקשר של הילדים לגאולה מתבטא בכמה דברים. למשל, חז"ל אומרים7, ש"לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית-רבן". מכאן מובן, שעל-ידי לימוד תורה על-ידי תינוקות של בית-רבן, באה הגאולה.

ההסבר הפנימי לקשר של ילדים למשיח הוא, שהחינוך של תינוקות של בית-רבן צריך להיות כזה, שהם יהיו ספוגים לגמרי בציפייה למשיח. יש להביא את הילדים לידי כך, שיהיו בטוחים בכל ליבם בבואו המידי ושיחיו עם המשיח, עד שכל מהותם - משיח. לכן מכנה אותם הקב"ה "משיחי" - המשיחים שלי.

הכול יידעו

כאשר הילדים הללו רוקדים ושמחים עם ספר-התורה בשמחת-תורה ממש כמו המבוגרים, יש בכך גם רמז לאחד מייעודי הגאולה - "לא ילמדו עוד איש את רעהו... כי כולם יידעו אותי, למקטנם ועד גדולם"8. כשתבוא הגאולה, ישתוו הקטנים לגדולים נוכח עוצמת הגילוי האלוקי, והשמחה של שמחת-תורה מהווה דוגמה לכך.

משמחה זו שואבים את הכוח לעבודת-ה' במשך כל השנה, עבודה בשמחה ומתוך ציפייה לוהטת לגאולה, ותוך שימת דגש על חינוכם של ילדי-ישראל. ושמחה זו היא ההכנה לשמחה הגדולה שתהיה עם הקב"ה עצמו, כפי שנאמר "עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים9" - והלוא כל ישראל הם צדיקים, "ועמך כולם צדיקים10" - בגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.

(מתוך הספר 'שלחן-שבת', מעובד מ'התוועדויות' תשנ"ב כרך א, עמ' 146, מאת הרבי מליובאוויטש)

------------------------

1) ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ד. ןראה זכריה ג,ח ו,יב ("איש צמח שמו").

2) סידור יעב"ץ.

3) שבת קיט,ב.

4) דברי הימים א טז,כב.

5) פרש"י שבת קיט,ב.

6) חדושי אגדות מהרש"א שם.

7) שבת קיט,ב.

8) ירמי' לא,לג.

9) תענית בסופה.

10) סנהדרין פי"א, משנה א.


   

תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)