חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:31 זריחה: 6:32 א' בתשרי התשפ"ג, 26/9/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נח מול אברהם
אף לדעה כי אברהם אבינו הכיר את בוראו בגיל חמישים ושמונה, היה הדבר עדיין כאשר נח היה חי ואברהם כבר היה צדיק בשלמות! מדוע, אפוא, אומר רש"י שאילו היה נח בדורו של אברהם לא היה נחשב כלום?

מושגים נוספים בנושא
מרבים בשמחה
נח מול אברהם
הצומות שיהפכו למועדים
זכור את אשר עשה לך עמלק
המבול
השבת
גלות וגאולה
מהות התורה
האש שבוערת לעולם
בריאת האדם
מהי אמונה?
תכלית הבריאה
הבנה וביטול
חסידות עכשיו!
לא מבינים

נח איש צדיק תמים היה בדורותיו (בראשית ו,ט)

על הפסוק "נח איש צדיק, תמים היה בדורותיו", מביא רש"י שני פירושים: אחד לשבח ("כל-שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר"), ופירוש שני שלא לשבח - "לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום".

לשון הפירוש השני אינו מובן כלל. כאשר מחשבים את שנותיהם של נח ושל אברהם, מתברר שנח אכן חי "בדורו של אברהם". נח נפטר כשאברהם אבינו היה בן חמישים ושמונה (ועל כך מביא האבן-עזרא את הסימן: "ואברהם אבינו בן נ"ח כאשר מת נח"). איך אפשר אפוא לומר "אילו היה בדורו של אברהם", כשהוא אכן היה בדורו?!

הכיר את בוראו

לכאורה אפשר היה להשיב, שבתחילת ימיו עדיין לא הגיע אברהם אבינו לשלמות המדרגה של צדיק. מצאנו במדרש, "שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, תאמר שיש בידי עוון שהייתי עובד עבודה זרה כל השנים הללו" (בימי נעוריו).

אולם מכיוון שנח חי עד שהיה אברהם בן חמישים ושמונה, ברור שבגיל זה כבר היה צדיק לכל הדעות והגיע להכרה מלאה בבוראו. הדעות שמצאנו על הזמן שהכיר אברהם את בוראו הן: בן שלוש שנים, בן ארבעים שנה, בן ארבעים ושמונה שנים, בן חמישים שנה. נמצא אפוא, שבגיל חמישים ושמונה כבר ודאי היה צדיק, ואם-כן נח חי בדורו של אברהם, כאשר אברהם כבר היה צדיק בשלמות!

הפצת האמונה

התשובה טמונה בדיוק הלשון: "אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום". לא נאמר שנח לא היה נחשב לכלום לעומת אברהם עצמו, אלא "בדורו של אברהם", וכשהיה אברהם בן חמישים ושמונה שנים עדיין לא היה זה "דורו של אברהם".

אמנם אברהם אבינו התחיל להפיץ את האמונה בא-ל אחד עוד בחיי נח. הכול ראו את מסירות-נפשו למען אמונה זו, כשהושלך לכבשן האש באור-כשדים וניצל בנס כביר. גם אחר-כך, בהיותו בחרן, קירב רבים לאמונה בבורא עולם, והם "הנפש אשר עשו בחרן". אולם עדיין לא היה בכך כדי לשנות את מהות הדור.

שתילה בלבבות

"דורו של אברהם" החל להתהוות רק בשלב מאוחר יותר (כשאברהם היה בן שבעים וחמש שנים), כשהגיע לארץ כנען "ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם". או-אז "נתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית-אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה" (כלשון הרמב"ם).

עד אז הייתה האמונה בה' רק עניין של הכרה שכלית נרכשת, דבר שאפשר לערערו או להחלישו. אברהם "שתל בליבם" - הוא החדיר את האמונה בה' ללב הבריות, עד שנעשתה חלק מהותי מעצמיותם. זהו "דורו של אברהם" - דור שהגיע להכרה בה' בדוגמת הכרתו של אברהם, הכרה המושרשת עמוק בתוך עצם המהות של האדם. לעומת דור כזה לא הייתה צדיקותו של נח נחשבת לכלום, כי זו דרגה גבוהה לאין-ערוך.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך כ, עמ' 13)


 
תגובות
1.
על אברהם אבינו
אושרי-05/03/06 21:10

     

תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)