חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:45 ו' בתמוז התשפ"ד, 12/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

Об организации и её задачах

Мост к еврейству

Молодежная организация хасидов ХАБАДа была основана Любавичским Ребе М.-М. Шнеерсоном для того, чтобы воплощать в жизнь идеи движения ХАБАД.

Она играет ведущую роль в претворении центральных задач движения: ознакомления широких слоев населения с еврейскими традициями и знаниями и приобщению широких масс к еврейскому образу жизни.

Цель организации - служить мостом для каждого еврея в мир Торы, заповедей и еврейства вообще в духе сказанного в Торе "…и ты распространишься на запад и на восток, на север и на юг" и заповеди "люби ближнего, как себя самого", которые стали её девизом.

ХАБАД несет свет еврейства и хасидизма в каждый еврейский дом дружелюбно и доброжелательно, видя в каждом еврее звено в длинной цепи поколений, название которой "еврейский народ" и стремясь приобщить его к вечным ценностям нашего народа.

Деятельность ХАБАДа ломает отчужденность внутри народа и создает ощущение единства и общности судьбы. И результаты - широкие массы народа приобщились к свету Торы и к еврейскому образу жизни.

С 1987 года во главе организации стоит раввин Йосеф-Ицхак Ааронов, благодаря которому размах её деятельности вырос до неузнаваемости, что было высоко оценено Любавичским Ребе.

Рав Й.-И. Ааронов обещает развивать деятельность Молодежной организации хасидов ХАБАДа с целью подготовить еврейский народ к приходу Машиаха.

Всеизраильская сеть Бейт-ХАБАДа - 220 отделений.

Организация насчитывает 306 отделений Бейт-ХАБАД по всему Израилю от Метулы и Кацрина на севере и до Эйлата на юге.

Эти отделения называются Бейт-ХАБАД (Дом Хабада), которые служат адресом по любому вопросу еврейской жизни. В них ведется активная деятельность - изучение Торы, молитва, отмечаются торжественные события в еврейском календаре, подготовка к Бар-мицве и многое другое.

Дома ХАБАДа – Батей Хабад -  ведут большую работу с местными жителями. Руководитель отделения является посланником Любавичского Ребе и выполняет задачи организации.

Любой желающий может обратиться за советом, за услугами и помощью по любому вопросу еврейской жизни.

 Адреса и телефоны центра

 ©-все права принадлежат Молодежной организации хасидов ХАБАД (2002)
 Все права на материалы этого сайта сохраняются за Молодежной организацией
хасидов ХАБАД - центр.
 Можно использовать материалы этого сайта только для личных нужд.
 Для использования материалов этого сайта в иных целях следует заручиться письменным разрешением компетентного лица организации.


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)