חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:25 ח' בכסליו התשפ"ג, 2/12/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

המוסדות המרכזיים של תנועת חב"ד בארץ ישראל

ההיררכיה של תנועת חב"ד מורכבת ממספר לא גדול של מוסדות ארציים ומרכזיים. בראש התנועה פעולת "אגודת חסידי חב"ד" שעניינה הטוויית דרכה של התנועה והיא נושאת בתפקיד הייצוגי של תנועת חב"ד בישראל. על הפעילות החב"דית אחראית "צעירי אגודת חב"ד" ובמסגרתה פועלים למעלה ממאתיים ושלושים בתי חב"ד. על מערכת החינוך היסודית אחראית "רשת אהלי יוסף יצחק" וארגון נשי ובנות חב"ד פועל בקרב הנשים. קהילות חב"ד ומוסדות החינוך העל יסודיים פועלים בניהול מקומי וכפופים למרות אגודת חסידי חב"ד ו"ועד רבני אנ"ש" שהוא הגוף הבורר והפוסק בתנועה.
מאמרים נופים
תנועת חב"ד תוקעת יתד בארץ ישראל
והיה ראשיתך מצער
חב"ד מתבססת ומתרחבת בארץ ישראל
קהילות חב"דיות לתפארת
מוסדות חינוך חב"ד בארץ ישראל
חב"ד – עם כל הלב לכל אחד
המוסדות המרכזיים של תנועת חב"ד בארץ ישראל

אגודת חסידי חב"ד

בקיץ תש"א יסד הרבי הריי"צ, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זצ"ל, האדמו"ר הישישי בשושלת נשיאי חב"ד, את "אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה" והוא היה לארגון העל של מוסדות וחסידי חב"ד בארץ-הקודש. בטרם יסד הרבי את אגודת חסידי חב"ד, היה 'כולל חב"ד' המוסד שריכז את ההתיישבות של חסידות חב"ד בארץ-הקודש.  ברבות הימים הוקמה ישיבת 'תורת אמת', כמוסד בפני עצמו  ובהמשך, גם ישיבות 'אחי תמימים' ומחלקת 'תומכי תמימים', על-ידי הרבי הריי"צ.

בשלבים מאוחרים, באגרת מיוחדת אל הנהלת 'כולל חב"ד', התייחס הרבי הריי"צ לסמכותה של האגודה (נדפסה באג"ק כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ח"ח [אגרת ב'תסה]. ראה גם ח"ו אגרות א'תרעה, א'תשצט):

בזה הנני להודיעם אשר כולל חב"ד וישיבת צמח צדק, מנהליהם ופקידיהם יחיו, ימלאו את כל פקודתי לאנ"ש שי' על ידי אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו ויהיו נשמעים להוראות אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו ובכל תוקף עוז כוחם יעזרו ויתמכו להביא אל הפועל את הוראות אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו.      

מאז משמש 'אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש' הארגון הסמכותי והייצוגי של כלל חסידי חב"ד ומוסדות חב"ד בארץ הקודש.

בשנת תשנ"ב (1992) שב וקבע הרבי מליובאוויטש את סמכותה של אגודת חסידי חב"ד: "תוקף והנהגת וענין אנ"ש שיחיו בארץ הקודש הוא בידי אגודת חסידי חב"ד ובראשם (ועד) רבני חב"ד באה"ק".

 

ועד רבני אנ"ש באה"ק

בשנת תשל"ו הקים הרבי את 'ועד רבני אנ"ש' בארץ-הקודש. במסגרת מוסד זה פועל ביה"ד הארצי של תנועת חב"ד אשר בפניו מתבררות בוררויות פנימיות של התנועה. הרבי הקנה למוסד זה סמכויות רחבות וגיבוי מלא.

 

צעירי אגודת חב"ד

בחזונו ראה הרבי כי לשם פריצה אל כלל ישראל עליו להקים צבא של שלוחים נמרצים אשר יפעלו במרץ בלתי פוסק לגשר על הקטבים בעם היהודי ולהביא לאחדות העם והכרה במאחד ובמשותף לכל יהודי באשר הוא.

נאמן למטרה זו יסד הרבי, זמן קצר לאחר קבלת הנשיאות, את 'צעירי-אגודת-חב"ד באה"ק'. ההוראה לייסוד המוסד באה באיגרת מיוחדת, מכ"ד בסיוון תשי"א, לחברי ועד הפועל של אגודת חסידי חב"ד באה"ק, ובה כותב הרבי (אג"ק כרך ד עמ' שמו):

לדעתי באה העת לארגן מחלקה מיוחדת בין הצעירים מאנ"ש והקרובים לרוח חב"ד, והכוונה בשתיים: בשביל חיזוק כוחותיהם הם, ובשביל עבודה בחוגים רחבים יותר של הנוער, אשר אופי מיוחד גישה מיוחדת ותפקידים מיוחדים לעבודה זו.
 

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

נדבך מרכזי להנחלת מורשת ישראל-סבא לילדי ישראל היה רשת המוסדות 'אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש'. שהוקם על ידי הרבי בשנת תשי"ב.

מטרת ה'רשת', שנקראה על-שם הרבי הריי"צ, הייתה  להעניק חינוך יהודי תורני וחסידי לאלפי ילדי ישראל בארצנו הקדושה, זאת על-ידי הקמת מוסדות חינוך לילדים ברחבי הארץ, בעיקר במקומות שבהם שררה שממה רוחנית, בכל הנוגע לשמירה על חיי יהדות וקיום תורה ומצוות.

זה אחר זה הוקמו, בעמל וביזע רב, בתי ספר וגני ילדים שבהם קיבלו מאות ואלפי ילדים חינוך יהודי אמיתי.

לצורך תפעול המוסדות היה צורך בגיוס נרחב של מורים ומורות, שהיו אמורים לתת מענה חינוכי-יהודי לילדי ישראל. חסידי חב"ד ברחבי הארץ נרתמו אפוא לביצוע המשימה. 

ארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק

בשנת תשי"ב ייסד הרבי את אגודת 'נשי ובנות חב"ד באה"ק'. הרבי הגדיר את מטרתו העיקרית של ארגון זה בליכוד ואיחוד נשות חב"ד וחיזוקן בתורה ובחסידות. אולם הארגון נצטווה על ידי הרבי לעסוק גם בתחום ה"הפצה' – קירוב נשי ובנות ישראל, דבר שקיבל ביטוי בעבודה בשדה החינוך היהודי הכשר ברחבי הארץ, ומאוחר יותר, בפעילות במבצעי הקודש השייכות לנשי ובנות ישראל: נרות שבת קודש, כשרות האכילה ושתייה וטהרת המשפחה. ככל שנקפו השנים, עודד הרבי את נשי ובנות חב"ד לקחת חלק בפעולות חינוכיות, החל מגננות ומורות וכלה במדריכות במועדוני נוער ובמחנות קיץ שמארגנים שלוחי הרבי, מנהלי ופעילי בתי חב"ד.

הוצאת קה"ת – אה"ק

הוצאת הספרים החב"דית קה"ת (קרני הוד תורה) בארץ ישראל הוקמה כסניף של ה'מרכז לעניני חינוך' במרכז חב"ד העולמי שבניו-יורק, והפיקה יבול רב של ספרי חסידות ותולדות רבותינו הקדושים, נשיאי חב"ד, ובכך תרמה תרומה חשובה ביותר להפצת המעיינות חוצה. מוסד זה אחראי על הדפסת משנת חב"ד, ספרי החסידות והתפילה של חסידות חב"ד. 

(מתוך המבוא ל"אלבום חב"ד" בהוצאת אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה (ע"ר) - ה'תשס"ט (2008))


 
   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)