חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:41 ו' בתמוז התשפ"ב, 5/7/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מעלתם של עשרת ימי התשובה


עוד בנושא זה
בין 'כסה' ל'עשור' - עשרת ימי התשובה
מהי תשובה
מעלתם של עשרת ימי התשובה
השינויים בתפילה בעשרת ימי תשובה
שבת תשובה - תשובה מתוך שמחה
מציאה אלוקית
מקול פשוט של שופר עד לעבודה בבגדי זהב

התשובה מתקבלת

אף-על-פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש-השנה ויום-הכיפורים, היא יפה ביותר. ומתקבלת היא מיד, שנאמר "דרשו ה' בהימצאו".

(רמב"ם הלכות תשובה)

בהיותו קרוב

"דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב" (ישעיה נה). אלה עשרה ימים שבין ראש-השנה ליום-הכיפורים.

(ראש-השנה יח,א)

מתי הוא מצוי

"דרשו ה' בהימצאו". אימתי הוא מצוי? בזמן שישראל עושים תשובה - מצוי להם, שנאמר (דברים ד,כט): "וביקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך". "קראוהו בהיותו קרוב". אימתי הוא קרוב? כשקוראים אליו באמת, שנאמר (תהילים קמה,יח): "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת".

(מדרש תנחומא)

תיקון ימי השבוע

שבעת הימים שבין ראש-השנה ליום-הכיפורים כוללים את כל ימי השבוע. הדבר מאפשר לשוב על כל מה שהאדם חטא בכל יום מימי השבוע ולתקן את הימים. בכוחנו לעשות תשובה על כל יום ולתקן את כל העוונות של היום הזה בשנה שעברה.

(יערות דבש)

תמיד בתשובה

העולם נוהג לשוב בתשובה בימי הסליחות. אנשי מעשה מקדימים לשוב בחודש אלול. ואני אומר שיש להתחיל בתשובה מיד אחרי תפילת נעילה ביום-הכיפורים.

(רבי ישראל מסלנט)

יש זמן לשוב

חז"ל אמרו (ראש-השנה ב) שיום אחד בשנה חשוב כשנה, ומקצת היום ככולו. אם-כן, בשעה קלה, שעה אחת קודם יום-הכיפורים, יש עוד זמן לעשות תשובה, והיא עולה לכל השנה כולה.

(שיח שרפי קודש)

מה נחוץ

סוחר אחד, מחסידי בעל ה'שפת אמת', בא אליו בעשרת ימי תשובה לשאול עצה בענייני מסחרו. כנהוג, הגיש לרבי פתקה, והוסיף בעל-פה שהעניין נחוץ לו מאוד עוד היום. אמר לו הרבי: "היום – העניין הנחוץ הוא לעשות תשובה".

ממה לפחד

יהודי חולה פנה לרבי הילל מרדושיץ: רבי, אני מפחד מפני המוות. אמר לו רבי הילל: אם תפחד מפני החיים ותעשה תשובה, לא תפחד מהמוות.

שלושה ספרים

אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן: שלושה ספרים נפתחים בראש-השנה. אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים, ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים לעולם הבא. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה בחיי העולם הבא. בינונים תלויים ועומדים מראש-השנה ועד יום-הכיפורים; זכו ועשו תשובה – נכתבים לחיים, לא זכו – נכתבים למיתה.

(ראש-השנה טז,ב)

חמישה שלבים

חמישה זמני תשובה הם: חודש אלול העבודה של תיקון לבושי הנפש, מחשבה דיבור ומעשה; ימי הסליחות תיקון המידות; ראש-השנה תיקון המוחין; בין כסה לעשור תיקון הרצון; יום-הכיפורים תיקון התענוג.

(אגרות-קודש)

תשובה שבתית

אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש שאל בילדותו את סבו ה'צמח-צדק' מהי שבת תשובה. ענה לו ה'צמח-צדק': "תשובה שבתית". והסביר: בימות החול הרי מה שאסור אינו נמצא בבית, ואילו בשבת נמצאים בבית גם הדברים שאסור לעשותם, ומשום כך כל דבר שרוצים לעשות בשבת, יש לחשוב מקודם אם מותר לעשותו. שאל הרש"ב: כיצד אפשר לעשות זאת? ענה לו ה'צמח-צדק': הניחו בעבורך פתילה בנר התשובה והחיים וזה נותן כוח לכך.

עת-רצון למעלה

אדמו"ר המהר"ש מליובאוויטש אמר: בשעה ששרים את ניגונו של רבנו הזקן, בן ארבע הבבות, הוא זמן מוכשר לתשובה, כי אז זו עת-רצון למעלה. חסידים יודעים מהי עת-רצון. אף שבזמני עת-רצון יש דרגות, הצד השווה שבהם שזו עת-רצון.

מחילה שלמה

אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש בא בערב יום-הכיפורים אל אימו, הרבנית רבקה, ואמר לה: "אמא, אולי לא יצאתי ידי חובתי כלפייך". אמרה לו אימו: "אמנם לא יצאת ידי חובתך, אך בערב יום-הכיפורים הקב"ה מוחל לכול, ולכן גם אני אמחול לך" - וברור שהאדמו"ר היה נזהר מאוד בכבוד אימו בכל הדקדוקים.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)