חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ט"ז בסיון התשפ"ד, 22/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

'סעודת משיח' שייכת לכל בני ישראל

תפקידו של חסיד - לצאת לרחובות, "רשות הרבים", מקום ששורר בו חושך, ולהדליק שם "פנס" שיאיר את חשכת הרחוב. אזי יתקבצו מאליהם כל האנשים מכל המקומות, גם ממקומות כאלו שלא שיער כלל שייתכן שנמצאים שם אנשים...
מאמרים נוספים בנושא
החג החותם את פסח
האמונה שהובילה לנס קריעת ים סוף
הארת הגאולה בשביעי של פסח
כשהחושך עצמו האיר
מדוע אין מברכים "שהחיינו" בשביעי של פסח
'סעודת משיח' באחרון של פסח
'סעודת משיח' שייכת לכל בני ישראל
מדרשים לשביעי של פסח

משיחת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש:

חסיד הוא 'פנסאי' לפרסם העניין ד'סעודת משיח' בכל מקום רואים דבר נפלא: בתחילה היה פחד מסויים מפרסום העניין ד"סעודת משיח", כיצד יתקבל דבר כזה, "חדשה בארץ", שאוכלים סעודה גשמית בתור "סעודת משיח". אמנם, כאשר הכריזו ופירסמו עניין זה בפומבי - ראו בפועל שהדבר נתקבל בחביבות אצל רבבות מישראל, שגם הם נמשכו להתנהג כן, כולל - אפילו יהודים כאלו שלא שיערו בתחילה שיקבלו זאת.

ולהעיר, שכן הוא בנוגע לכללות העניין דהפצת החסידות:

ידוע הפתגם "א חסיד איז א לאמעטערשציק", "חסיד הוא האיש שהולך ברחובות להדליק פנסי העיר".

כלומר, תפקידו של חסיד - לצאת לרחובות, "רשות הרבים", מקום ששורר בו חושך, ולהדליק שם "פנס" שיאיר את חשכת הרחוב, וזאת - גם אם לא רואה אנשים ברחוב, או שהאנשים נחבאו "בחורים ובסדקים", כולל - "חורים וסדקים" שאין יודעים אם בדקום מחמץ לפני הפסח... שכן, כאשר ימלא את תפקידו להדליק את ה"פנס" - אזי יתקבצו מאליהם כל האנשים מכל המקומות, גם ממקומות כאלו שלא שיער כלל שייתכן שנמצאים שם אנשים... ויבואו כולם למקום האור, כלומר, לא זו בלבד שלא יפחדו מהאור, אלא אדרבה כו', ועד כדי כך, שהם עצמם יהפכו להיות "לאמעטערשציק", "נרות להאיר".

ומזה מובן גם בנוגע ל"סעודת משיח" באחרון-של-פסח, וכן כללות העניין דגילוי הארת המשיח ושייכותו לכל אחד ואחד מישראל - שיש לפרסם את הדבר בכל תפוצות ישראל, ועל-ידי זה פועלים בכל עניינים אלו בעבודת כל אחד ואחד מישראל.

ויהי-רצון שהעבודה בכל האמור לעיל - "טאפארו-דא-פלאחו" (הגרזן על העץ, מעשה בפועל) - תהיה בהצלחה רבה ומופלגה.

והעיקר - שעל-ידי מעשינו ועבודתינו בכל האמור לעיל, אשר, נקודת העניין, לקבץ את כל היהודים שיכולים להגיע אליהם (תפקידו של "לאמעטערשציק") - ממהרים את העניין דקיבוץ נדחי ישראל על-ידי משיח צדקנו.

ומזה מובן, שהעבודה האמורה (קיבוץ נדחי ישראל ברוחניות) צריכה להיות בדרכי נועם ודרכי שלום, בחסד וברחמים - על דרך ובדוגמת קיבוץ נדחי ישראל בגאולה העתידה (שפועלים על-ידי עבודה שהיא דוגמתה), כמו שכתוב "כרועה ירעה עדרו בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל".

ולהוסיף, שמצינו כן אצל משה רבינו - "גואל ראשון" - "כשהיה משה רבינו ע"ה רועה צאן . . ברח ממנו גדי, ורץ אחריו . . הרכיבו על כתפו . . אמר הקב"ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם, כך חייך אתה תרעה צאני ישראל . . ומשה היה רועה", וכן אצל דוד המלך - "מי שהוא יודע לרעות הצאן איש לפי כוחו יבוא וירעה בעמי, הדא הוא דכתיב מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו", ועל דרך זה דוד מלכא משיחא - "גואל אחרון" - "ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם".

ומעין זה צריך להיות גם בעבודת כל אחד ואחד מישראל - מצד הניצוץ דמשה רבינו ומשיח צדקנו שבנשמתו.

(משיחת אחרון-של-פסח ה'תשמ"ו; 'תורת-מנחם - התוועדויות' ה'תשמ"ו, כרך ג, עמ' 149-148 - בלתי מוגה)

הלכה למעשה

בהתאם להוראה זו, חסידי חב"ד מתפרסים מדי 'שביעי/אחרון של פסח' בבתי הכנסת, לאחר תפילת המנחה, ועורכים עם ציבור המתפללים את 'סעודת משיח'.

מרכז צעירי-אגודת-חב"ד בארצנו הקדושה הוציא לאור עלון הסברה צבעוני ומרהיב-עין, 'לטעום את העתיד' - שמופץ בבתי-הכנסת בחג שביעי-של-פסח ובו מוסבר בטוב-טעם העניין של 'סעודת משיח'. בעלון מובאים דברי הרבי מליובאוויטש, סיפורים ופרפראות על 'סעודת משיח'. כמו-כן מופצים פוסטרים המזמינים את הציבור להשתתף בסעודות-משיח וגם ג'ינגל שחובר במיוחד למטרה זו. להורדת הג'ינגל - הקש כאן.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)