חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:49 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הבית היהודי והאשה היהודיה


מאמרים נוספים
תפקיד האשה היהודיה
הבית היהודי והאשה היהודיה
האשה ומצוות התורה
חבישת פאה נכרית לנשים נשואות
שוויון זכויות לנשים
התנועה לשחרור האשה
יתרון האשה על הגבר
להשפיע על הבעל
הילד הולך אחר אמו

חכמות נשים בנתה ביתה

לכל אדם ישנם עשרה כוחות פנימיים... שלשה כוחות - חכמה, בינה, דעת... ושבע מדות. היסוד של שיטת חב"ד כולה היא - לפתח את כוחות השכל עד שהם יעצבו את המדות, ביחוד מדות היסוד - , שתבואנה לידי ביטוי בכל נטיותיו ורגשותיו, ביחוד בהתנהגות היומיומית...

כ"ק מו"ח אדמו"ר, ונשיאי חב"ד מכל הדורות, הדגישו פעמים רבות את המקום החשוב שהאשה תופסת בהגשמת שיטת חב"ד בחיי היום יום. האשה, בתור הבונה את הבית היהודי, קובעת במדה רבה את הלך-רוחה והתנהגותה של המשפחה, והיא גם משפיעה הרבה, באופן ישיר ובעקיפין, על סביבתה.

והתורה נותנת לה את ההוראה (ויחד עם זה את הכוחות) כיצד לבצע את זה - על ידי שימוש נכון בעשרת כוחותיה, ככתוב (משלי טז, א) חכמות נשים בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה - בשכל (המתחלק לשלשה כאמור) בונה היא את ביתה ומקימה את שבעת עמודיו (לפי המדות השונות).

(ממכתב אייר תשכ"ח - לקו"ש ז עמ' 329)

עקרת הבית

בכמה ענינים חיוניים ביותר לכלל ישראל... תופסת האשה מקום חשוב ביותר. אחד מהם הוא ענין אחדות המשפחה. בידה נמצא המפתח לאחדות בין ההורים וילדיהם, בין ההורים עצמם ובין הילדים עצמם. בשטח זה נראה ברור, שהאשה-האם קובעת, ברוב המקרים, הרבה יותר מאשר האב-הבעל, וזה אחד הטעמים לכך שהיא נקראת "עקרת הבית". ברור גם, שענין האחדות בישראל בהיקף נרחב יותר, תלוי באחדות שבמשפחה. כשחסרה חלילה האחדות במשפחה, אין לצפות לאחדות בין משפחה אחת לחברתה...

(ממכתב אייר תשכ"ח - לקו"ש ח עמ' 241. תרגום מאידיש)

* * *

הנקודה היהודית הפנימית היא בשלימותה בלב כל יהודי... אולם נקודה זו צריכים לעורר אותה ולגלותה, הן אצלו והן אצל הנמצאים מסביבו...

זהו התפקיד העיקרי של חסידים בכלל ושל חסידי חב"ד בפרט.

בהגשמת תפקיד זה תופסות נשי ובנות חב"ד מקום חשוב מאד, שכן ההשגחה האלקית חננה את נשי ישראל בתכונות מיוחדות ובכוחות שאפשר לנצלם למטרה זו.

האשה היא והיא נושאת באחריות לבית, שיהיו בו חום ואור פנימי יהודי בכדי שיהיה מוגן מפני הרוחות הזרות המנשבות בעולם ומסכנות את היהדות. נוסף לכך ניחנה האשה במדה רבה של רגש ולבביות, לפיכך מסוגלת היא לעורר ולגלות את הרגשות הפנימיים הטבועים מלידה - אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל.

(ממכתב אייר תשכ"א - לקו"ש ז עמ' 339)

עבודות הבית כעבודת השם

"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" (יתרו יט, ו) - כל יהודי הוא בבחינת "כהן", משרת ועבד ה' (לפי פירוש הרמב"ן).

ויש לדקדק בזה: בשלמא בעת עסק התורה והתפלה - ניחא; אבל כאשר הוא אוכל או ישן - במה מתבטא יחודו כ"כהן"? משמע, שכאשר יהודי אוכל וישן לשם שמים, הופכת גם האכילה והשינה עצמם לחלק מעבודת האדם לקונו.

והוא הדין לאשה היהודיה, שעליה מוטלת ניהול הבית וגידול הילדים, אשר לצורך כך עליה להקדיש חלק ניכר מזמנה לדברים שאינם קשורים כלל לכאורה עם עבודת ה'. כאשר היא עוסקת בדברים אלו, ובתוך כך היא חדורה בידיעה שזהו חלק מהתפקיד שהטיל עליה הקב"ה - הרי זו עבודת השם.

(משיחת יום א' פרשת במדבר תשמ"ב - על פי רשימת השומעים בלבד)

יצירת האוירה בבית

נראה במוחש שמצב הרוח בבית תלוי במצב רוח האשה...

(ממכתב ניסן תשי"ח - לקו"ש יד עמ' 358)

תפקיד ראשוני וחשוב - לאשה

יחודו של הבית היהודי הוא בכך שהוא מתנהג בכל פרטיו על פי הוראות התורה... הבית הופך להיות משכן להקב"ה, בית לאלקות, עליו השם אומר: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"...

זהו בית שהקב"ה נרגש בו לא רק בשבת וחג, ולא רק כשעוסקים בתורה ובתפלה, אלא גם כשעוסקים בעניני חולין, כאכילה ושתיה וכדומה...

זהו בית שזמן הארוחה אינו מוקדש להרגלי אכילה רגילים וטבעיים, אלא לעבודה קדושה להקב"ה, כאשר השלחן אינו אלא מזבח להקב"ה, המקודש על ידי נטילת ידים, ברכות הנהנין וברכת המזון, כאשר כל מאכל ומשקה המובא לתוך הבית כשר בתכלית.

זהו בית שבו היחס שבין האיש והאשה מקודש על ידי שמירה קפדנית על דיני טהרת המשפחה, וחדור בהרגשת השותף השלישי - הקב"ה, בבריאת חיים חדשים...

זהו בית שההורים יודעים שחובתם הראשון הוא להחדיר בילדיהם, מגיל הצעיר ביותר, אהבת השם ויראת השם, להחדיר בהם שמחה של מצוה... בידעם שהירושה הגדולה ביותר והנצחית שהם יכולים להעניק לילדיהם היא - לעשות את התורה והמצווה מקור חייהם ומורה דרכם בחיים.

בכל האמור לעיל - ישנו תפקיד חשוב וראשוני לאשה ואם יהודיה, עקרת הבית...

(ממכתב אלול תשל"ה - נדפס בפתח לדבר לספר "אשת חיל". תרגום מאנגלית)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)