חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:35 זריחה: 6:14 י"ד באדר א' התשפ"ד, 23/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

המלכת הקדוש-ברוך-הוא

מהותו העיקרית של ראש-השנה היא הכתרתו המחודשת של הקב"ה על העולם. זהו היום שבו ציווה ה': "תמליכוני עליכם", ואנו עושים זאת בעיקר על-ידי התפילה העוסקת בכך.

מלוך על העולם כלו בכבודך (תפלת ראש השנה)

ראש-השנה הוא יום המשפט לכל באי-עולם, והוא גם יום הדין על כל צורכי האדם, הגשמיים והרוחניים.1 לכן אנו מעתירים רבות בתפילות החג בבקשות בריאות, ילדים, פרנסה, וכן להצלחה בתחומים הרוחניים.

אולם מהותו העיקרית של ראש-השנה היא הכתרתו המחודשת של הקב"ה על העולם.2 זהו היום שבו ציווה ה': "תמליכוני עליכם"3, ואנו עושים זאת בעיקר על-ידי התפילה, שנושא המלכות מוזכר בה פעמים רבות: "מלוך על העולם כולו בכבודך", "מלך על כל הארץ" וכו'.

לחשוב על השכינה

כאן נוצרת לכאורה סתירה מסויימת: הכתרה פירושה, שאדם מבטל את עצמו לחלוטין כלפי המלך, עד שאין הוא חש שום רצונות אישיים. על-אחת-כמה-וכמה כשמדובר בהכתרת הקב"ה, מלך-מלכי-המלכים, הרי ההתבטלות כלפיו צריכה להיות מוחלטת. כיצד אפשר באותה שעה להיות מודע לכל הצרכים האישיים ולבקש בקשות גשמיות פשוטות ויום-יומיות?

(ואמנם, נאמר ב'תיקוני-זוהר'4, שאלה המבקשים בימים הנוראים את צורכיהם הגשמיים, דומים לכלבים הצועקים: 'הב-הב'; שכן בשעות קדושות אלה צריך לחשוב על השכינה ולא על הצרכים האישיים. אך מצד שני, בקשות אלה הוכנסו לנוסח התפילה על-ידי חז"ל, ומזה מובן שצריך לבקשן, וכדי לבקשן באמת - צריך האדם לחוש את הצורך בהן!).

לשם-שמים

לאמיתו של דבר, אין כאן שום סתירה. בקשת הצרכים הגשמיים צריכה אף היא להיות למען הקב"ה - כדי להשלים את מלכותו על העולם! כדי שתתבצע הבקשה "מלוך על העולם כולו", נדרש כל יהודי להתעסק בענייני העולם - לשם שמים - ועל-ידי-כך לקדשם ולשעבדם תחת מלכות-ה'. ממילא מובן, שהוא זקוק לבריאות, לפרנסה וכו', כדי שיוכל למלא את תפקידו בעולם.

הבקשה בדבר הצרכים הגשמיים לא באה אפוא כדי לספק את התאוות האישיות, חלילה, אלא כדי שהאדם יוכל לעבוד את קונו כראוי ולהביא את אור הקדושה לחלקים רחבים יותר של העולם ולעשות מהם "דירה לו יתברך בתחתונים".5

שאיפה פנימית

אמנם יודע אדם בנפשו, שבקשת צרכיו לא באה רק למען הקב"ה, אלא יש בה גם מניע אישי. אך על כך כבר אמר הבעש"ט6, על-פי הפסוק7: "רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף" - שבעומק הרעבון והצמא מסתתרת השתוקקותה של הנפש לניצוצות האלוקיים שטמונים באוכל ובמשקה.

לכן, אף שבחיצוניות הדברים מבקשים אנו את הצרכים הגשמיים למען עצמנו - הרי בעומק הבקשות הללו מסתתרת שאיפתה העמוקה של הנשמה לשפע גשמי כדי למלא את הכוונה העליונה - להמליך את הקב"ה על העולם כולו.

(מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות מאת הרבי מליובאוויטש, כרך יט, עמ' 292)

----------

1) ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק ד עמוד 1145 ואילך. ועוד.

2) דבור המתחיל כי חק ה'תש"י סוף פרק ז.

3) ראש השנה טז,א. לד,ב.

4) תיקון ו (כב,א).

5) תנחומא נשא טז. וראה שם בחוקותי ג. בראשית רבה סוף פרשה ג. במדבר רבה פרשה יג,ו. תניא פרק לו.

6) כתר שם טוב סימן קצד (כה,ג).

7) תהלים קז,ה.


 

 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)