חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:23 זריחה: 6:07 י"ח באב התשפ"ב, 15/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מי יבנה את המקדש?

האם יירד בית-המקדש השלישי מהשמים או ייבנה בידי אדם?
מאמרים נוספים בנושא
קיבוץ גלויות
חמור לבן
זאב עם כבש
אליהו הנביא
תחיית המתים
בית-המקדש השלישי
חישובי קיצים
דחיקת הקץ
גוג ומגוג
קיבוץ גלויות ובניין המקדש
מי יבנה את המקדש?
הבית השלישי - נצחי
שתי גאולות
הבקיעה העתידית של נהר מצרים
שירה כפולה

השלב המרכזי במעבר מגלות לגאולה הוא בניין בית-המקדש השלישי. זהו אחד הסימנים הראשיים שקובעים את מעמדו של המשיח כ"משיח בוודאי1", ואחרי שייבנה בית-המקדש כבר נדע בוודאות כי אכן נכנסנו לתקופת הגאולה. אולם לגבי השאלה כיצד ייבנה, יש דעות חלוקות.

בספר הזוהר2 מכונה הבית השלישי "בניינא דקוב"ה" - בניין שייבנה על-ידי הקב"ה. רש"י3 אומר: "מקדש העתיד שאנו מצפין, בנוי ומשוכלל הוא, ייגלה ויבוא משמים, שנאמר 'מקדש אדנ-י כוננו ידיך'". ולעומת זאת יש דעה בחז"ל4, שבית-המקדש השלישי ייבנה בידי אדם, וכן פסק הרמב"ם1, שהמשיח הוא זה שבונה את בית-המקדש.

מצוות-עשה

טעמו של הרמב"ם פשוט: בניין בית-המקדש הוא מצוות-עשה (כפי שהוא עצמו מדגיש בתחילת הלכות בית-הבחירה), ולכן צריכים היהודים לבנות בעצמם את הבית ולקיים את המצווה. אם הקב"ה יוריד את בית-המקדש מוכן מן השמים, תינטל מעם-ישראל המצווה הגדולה הזאת. מנגד אומר הזוהר, שייחודו של הבית השלישי לעומת שני המקדשים שקדמו לו הוא בכך, שהללו היו מעשי ידי אדם, ולכן חרבו ("בניינא דבר-נש, דלית ביה קיומא כלל"), ואילו הבית השלישי יהיה "בניינא דקוב"ה" ולכן יעמוד לנצח.

מוסבר על כך5, כי בעצם אין כאן סתירה: בבית-המקדש השלישי יהיו דברים שייבנו בידי אדם ויהיו דברים שיירדו ויבואו מן השמים. בדרך זו משתלבות שתי הדעות - מכיוון שזו מצוות-עשה, יצטרך עם-ישראל לבנות בעצמו ולו חלק מבית-המקדש, ואילו הדברים העליונים, שיבטיחו את נצחיותו, אלה אכן יבואו מן השמים.

תיווך זה בין שתי הדעות מסביר גם-כן, מדוע אין הרמב"ם מזכיר את העניינים השמימיים שיהיו בבית-המקדש: ספרו של הרמב"ם הוא ספר הלכה, שעניינו לקבוע את החובות המוטלות על עם-ישראל. לכן, אין הוא דן בחלקו של הקב"ה בבניין בית-המקדש. אך הזוהר והמדרש, שעוסקים בעיקר בפנימיות העניינים - הם מדגישים את חלקו של הקב"ה - את החלקים בבית-המקדש השלישי שיבואו מן השמים.

שילוב מעלה ומטה

יש כמה אופנים בשילוב שבין חלקו של עם-ישראל לחלקו של הקב"ה:

א) בית-המקדש השלישי ייבנה על-ידי המשיח, ועליו ובתוכו 'יתלבש' המקדש שלמעלה. ובדוגמת 'אש שלמעלה' שהייתה מתלבשת ב'אש שלמטה', אשר עליה נאמר: "מצווה להביא מן ההדיוט".

ב) על הפסוק6 "טבעו בארץ שעריה", אומר המדרש7, ששערי בית-המקדש 'טבעו' בארץ ונגנזו בהר-הבית, וכאשר יירד בית-המקדש השלישי מן השמים, יתגלו השערים ויעלו למעלה, וייקבעו במקומם. זהו אחד האופנים של השילוב: בית-המקדש עצמו יירד מן השמים, אך השערים ייקבעו בידי אדם, ומכיוון שהמעמיד את הדלתות נחשב כאילו בנה את כל הבית, יקיימו בכך היהודים את מצוות בניין המקדש.

ג) ידוע שיש שוני בין מידות המקדש במסכת מידות לבין תיאורו בספר יחזקאל. דברים רבים בספר יחזקאל אינם ברורים והם בבחינת דברים סתומים, שאין בכוחנו לתרגמם לתכנית מעשית של בנייה. וכאן יבוא השילוב: אנחנו נבנה את בית-המקדש על-פי המתכונת של מסכת מידות, ואותם "דברים סתומים" שבספר יחזקאל - הם יירדו ויבואו מן השמים.

בתורת החסידות מודגש ביותר הצורך בשילוב של מעשי ידי אדם עם הגילוי מלמעלה, שכן זהו הדבר שמאפיין ומייחד את הגאולה האמיתית והשלמה - החיבור בין 'עליונים' ל'תחתונים', בין מעשי ידי אדם לבין מעשי ידי הקב"ה. בבית-המקדש השלישי יתגלה שילוב זה בצורה השלמה ביותר.

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

____________

1)     הלכות מלכים פרק יא, הלכה ד.

2)     חלק ג רכא,א.

3)     סוכה מא סוף עמוד א.

4)     ויקרא-רבה פרשה ט,ז ובמדבר-רבה פרשה יג,ב.

5)     ראה בכל זה ליקוטי-שיחות כרך חי, עמ' 418 ואילך; כרך יא, עמ' 98; כרך יג, עמ' 84.

6)     איכה ב,ט.

7)     איכה-רבה על הפסוק. במדבר-רבה פרשה טו,יג.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)