חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:37 כ"ז בסיון התשפ"ב, 26/6/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קיבוץ גלויות ובניין המקדש

מה יקרה קודם – בניין בית-המקדש או קיבוץ גלויות?
מאמרים נוספים בנושא
קיבוץ גלויות
חמור לבן
זאב עם כבש
אליהו הנביא
תחיית המתים
בית-המקדש השלישי
חישובי קיצים
דחיקת הקץ
גוג ומגוג
קיבוץ גלויות ובניין המקדש
מי יבנה את המקדש?
הבית השלישי - נצחי
שתי גאולות
הבקיעה העתידית של נהר מצרים
שירה כפולה

אחת השאלות הידועות בעניין סדר הגאולה היא, מה קודם - קיבוץ הגלויות או בניין בית-המקדש. לכאורה, חז"ל חלוקים בעניין. לפי דעה אחת ייבנה תחילה בית-המקדש ורק אחר-כך יתקבצו כל ישראל לארץ-ישראל, ואילו לפי דעה שנייה יתקיים תחילה קיבוץ הגלויות, ורק כאשר כל ישראל יתקבצו לארץ, ייבנה בית-המקדש.

בספר הזוהר1 נאמר: "יבנה בי-מקדשא בקדמיתא ויתקין היכלא ויבני קרתא דירושלם, ולבתר יוקים לה מעפרה" (=יבנה בית-המקדש בראשונה ויתקין היכלו ויבנה את העיר ירושלים, ואחר-כך יקים אותה - את כנסת-ישראל - מעפרה). הזוהר מסתמך על הפסוק2: "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס" - תחילה בניין ירושלים והמקדש, ואחר-כך קיבוץ הגלויות. כך נאמר גם במדרש הנעלם3: "בית-המקדש קודם לקיבוץ גלויות".

כנגד זה נאמר במדרש4: "אין ירושלים נבנית עד שיתכנסו הגלויות". כלומר, תחילה יתקבצו הגלויות ורק אחרי שהם כבר יהיו בארץ-ישראל, אז תיבנה ירושלים וייבנה בית-המקדש. זהו גם סדר הברכות בתפילת שמונה-עשרה - קודם "תקע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ גלויותינו", ואחר-כך "ולירושלים עירך ברחמים תשוב... ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם".

הכרעת הרמב"ם

הרמב"ם, שתימצת את כל דברי חז"ל בנושא זה להלכה פסוקה וברורה5, מכריע בבירור כדעת הזוהר. סדר הגאולה על-פי הרמב"ם הוא, שתחילה מופיע המלך המשיח, מחזיר את ישראל - בעודם עדיין במקומות פזוריהם - לדרך התורה, אחר-כך בונה את בית-המקדש, ורק אז מקבץ את נידחי ישראל.

כמו-כן ברור, שקיבוץ הגלויות הוא מפעולותיו של משיח-צדקנו - הוא זה שמקבץ את נידחי ישראל. יתרה מזו: פעולה זו של קיבוץ הגלויות (אחרי הפעולות הקודמות, ובכללן בניית בית-המקדש) היא מהדברים שקובעים את מעמדו של המשיח כ"משיח בוודאי", כפי שפוסק הרמב"ם, ומזה ברור, שקיבוץ הגלויות נעשה על-ידו.

עם זאת, ידוע6 שסדר הגאולה המפורט ברמב"ם מתייחס רק למצב שהגאולה באה בצורה כאילו טבעית, בבחינת "לא זכו", אבל אם נזכה לגאולה ניסית ועל-טבעית בגלוי, ייתכן סדר אחר. אז ייתכן שקיבוץ הגלויות יהיה מיידי ("עם ענני שמיא"), ובית-המקדש ייבנה כאשר כל בני-ישראל כבר יתקבצו לארץ-ישראל.

אפשרות תיווך

אפשרות נוספת לתווך בין שתי הדעות הללו (ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים") היא, שאכן קיבוץ הגלויות האמיתי והכולל יהיה רק לאחר בניין בית-המקדש (ובכוחו של בית-המקדש), אולם איזושהי הכנה ו'טעימה' מקיבוץ הגלויות הגדול תהיה גם קודם-לכן, וכפי שאנו רואים בימינו. אלא שזו הכנה ו'טעימה' בלבד, ורק לאחר בניין בית-המקדש יקבץ משיח-צדקנו את כל נידחי ישראל.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מעיר, שאם קיבוץ הגלויות היה קודם לבניין בית-המקדש, היה הדבר מבטא את מעלתו ושלמותו של המקדש, שנבנה לאחר ש"כל יושביה עליה". אולם כאשר בניין המקדש קודם לקיבוץ הגלויות, זהו ביטוי למעלתם של ישראל, שכדי שקיבוצם יהיה בתכלית השלמות, מוותר הקב"ה על שלמות המקדש, ובונה אותו תחילה, כדי שקיבוץ הגלויות ייעשה לאורו של המקדש (רמז לכך אפשר למצוא בפסוק7 "והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר-הקודש בירושלים" - האובדים והנידחים יבואו בכוחו ולאורו של המקדש שכבר יהיה בנוי).

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

____________

1)     חלק א קלד,א.

2)     תהילים קמז,ב.

3)     תולדות קלט,א.

4)     תנחומא נח,יא.

5)     הלכות מלכים פרק יא, הלכה ד.

6)     ראה ליקוטי-שיחות כרך כז, עמ' 204 ואילך.

7)     ישעיה כז,יג.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)